Az acélszerkezetek tervezésének 1-11. része elérhető magyar nyelven

– Húzott elemes szerkezetek tervezése –

Folytatódik az Eurocode-szabványok magyar nyelvű változatainak elkészítése, melynek keretében az MSZT 2018. szeptember 1-jén vezette be az acélszerkezetek tervezésével foglalkozó Eurocode 3, húzott elemeket tartalmazó szerkezetek követelményeit megadó 1-11. részét, amely az EN 1993-1-11:2006 európai szabvány magyar nyelvű változata és tartalmazza az EN 1993-1-11:2006/AC:2009 helyesbítést.

Az MSZ EN 1993-1-11:2007 a húzott elemi összetevő és a húzott elem felépítése szerint osztályba sorolja az elemeket, és megadja az osztályok szerinti jellemző szerkezeti elemeket. A követlemények, hatások, tervezési állapotok és parciális tényezők ezek szerint, továbbá a környezeti osztály alapján kerülnek megadásra. A szabvány az osztályozás és elnevezések tekintetében nagy mértékben hivatkozik a magyar nyelven szintén elérhető MSZ EN 12385-2:2002+A1:2008 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 2. rész: Fogalommeghatározások, megnevezés és osztályozás szabványra, az ott leírtak közül a következő gyakori kötelekre ad meg részletesebb számítási módszereket:

Osztály

Húzott elemi összetevő

Szerkezeti elem

A

rúdelem (rúd)

húzott rúdelemes rendszer, feszítőrúd

B

kör keresztmetszetű huzal

spirális pászmás kötél

kör és Z keresztmetszetű huzal

teljesen zárt szerkezetű kötél

kör keresztmetszetű huzal és pászma

pászmás kötél

C

kör keresztmetszetű huzal

vonalérintkezésű huzalpászma (PWS)

kör keresztmetszetű huzal

vonalérintkezésű huzalokból álló köteg

héteres (feszítő)pászma

vonalérintkezésű pászmákból álló köteg

A szabvány acél anyagú, a szerkezettel való kapcsolat típusa miatt szabályozható és cserélhető, húzott elemeket tartalmazó szerkezetek tervezésével foglalkozik. A szabályozhatóság és a cserélhetőség követelménye miatt ezek a húzott elemek általában olyan előregyártott termékek, melyeket a helyszínre szállítást követően építenek be a szerkezetbe. A nem szabályozható vagy cserélhető húzott elemek, mint például a függőhidak sodrott tartókábelei vagy a külsőleg utófeszített hidak kábelei nem tartoznak e rész alkalmazási területéhez, ennek ellenére az e szabványban szereplő szabályok alkalmazhatóak lehetnek.

A szabvány foglalkozik a húzott elemek rögzítő- és kapcsolóelemeivel is, melyek lehetnek kiöntött hüvelyek, szorítógyűrűs kötélszemek, szorítókengyelek, ékelt lehorgonyzások, vagy további kovácsolt vagy nem kovácsolt rögzítőelemek. Előírások szerepelnek a nyergek és szorítóelemek tervezésére, valamint a kábelrezgést csökkentő intézkedések megfelelő kialakítására.

A szabvány megadja az erőtani vizsgálatokhoz szükséges kiinduló adatokat (acél- és huzalszilárdságok, rugalmassági modulus, lineáris hőtágulási együttható, súrlódási és további tényezők), valamint a teherbírási és használhatósági teherállapotokra történő számítás menetét. A működés közbeni tartós tervezési állapoton túl előírások szerepelnek az építés közbeni körülményeket leíró ideiglenes tervezési állapotban történő medellezésre, illetve a kábelszakadás okozta rendkívüli dinamikus és statikus terhelés, alakváltozásokból származó nemlineáris hatások és fárasztóterhelések figyelembe vételére.

A szabvány az előregyártott, húzott elemek biztonságára, használhatóságára és tartósságára vonatkozó műszaki követelmények meghatározásával kapcsolatos szabályokat is tartalmaz. Ennek keretében részletes előírások szerepelnek a megfelelő korrózióvédelem kialakítására, az elemek méretre vágása során figyelembe veendő tényezőkre, valamint a szállítással, tárolással és kezeléssel kapcsolatban.

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Bernáth Csaba
2018. szeptember