Az acélok szabványosítása az elmúlt évben

Az acélok, acéltermékek szabványosításával az MSZT/MB 402 „Acélok" szabványosító bizottság foglakozik. Ezen a szabványosítási szakterületen fedezet hiányában 2011 óta nem volt lehetőség magyar nyelvű szabványok kiadására, pedig az elmúlt évben angol nyelven közzétett nemzeti szabványok között is vannak a magyar ipar számára fontos szabványok, pl. a korrózióálló acélokra vagy az acélok jelölési rendszerére vonatkozó szabvány (lásd az 1. táblázatot).

Nagy érdeklődéssel várják a tervezők és a kivitelezők is a melegen hengerelt szerkezeti acélok műszaki szállítási feltételeire vonatkozó EN 10025 szabványsorozat korszerűsített kiadását, amely még nem jelent meg. A késedelem elsődleges oka az, hogy a szabványsorozat 2011-ben elfogadott tervezeteit összhangba kellett hozni az építési termékekre hatályos 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel. A szabványok kidolgozásáért felelős ECISS/TC 103 műszaki bizottság a tervezeteket átdolgozta, azonban a ZA mellékletekkel kapcsolatban, melyek célja a szabványok és a 305/2011/EU rendelet vonatkozó követelményei közötti összefüggés megadása, további egyeztetések váltak szükségessé.

A ZA melléklet jelenleg érvényes változata szerint a melegen hengerelt szerkezeti acélok teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére (AVCP) a 2+ jelű rendszert kell majd alkalmazni, amely alapján teljesítményállandósági nyilatkozatokat kell kiállítani az építési szerkezetekbe szánt, melegen hengerelt szerkezeti acéltermékekre. A ZA melléklet tartalmazza a gyártó és a bejelentett szervezet 2+ rendszer szerinti feladatait.
Mivel az EN 10025 szabványsorozat végső szavazását most készítik elő, a megjelenés idejét még nem lehet tudni, de akár már 2016-ban is megjelenhet az új kiadás.

Az acéliparral kapcsolatban az EN 10025-ös sorozat mellett többek között a 2. táblázat szerinti európai szabványok kidolgozása van folyamatban.

1. táblázat: Az elmúlt időszakban az acélipar területén megjelent szabványok

MSZ EN 10027-2

Acéljelölési rendszerek. 2. rész: Számrendszer

MSZ EN 10088-1

Korrózióálló acélok. 1. rész: A korrózióálló acélok jegyzéke

MSZ EN 10088-2

Korrózióálló acélok. 2. rész: Az általános felhasználású, korrózióálló acél finom- és durvalemezek és szalagok műszaki szállítási feltételei

MSZ EN 10088-3

Korrózióálló acélok. 3. rész: Az általános felhasználású félgyártmányok, rudak, hengerhuzalok, huzalok, idomacélok és fényes termékek műszaki szállítási feltételei

MSZ EN 10217-7

Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 7. rész: Korrózióálló acélcsövek

MSZ EN 10338

Bevonat nélküli, többfázisú acélból melegen és hidegen hengerelt, hidegalakításra szánt termékek. Műszaki szállítási feltételek

MSZ EN 10346

Folytatólagos tűzi-mártó eljárással bevont acél lapostermékek hidegalakításra. Műszaki szállítási feltételek

MSZ EN 10359

Lézerhegesztett, méretre szabott elemek. Műszaki szállítási feltételek

MSZ EN 10360

Melegen, félmelegen vagy hidegen kovácsolás. A szállítás előtti javítás feltételei

MSZ EN 16617

Csőhálózat. Gégecsőtömlő-szerelvények éghető gázokhoz. Teljesítménykövetelmények, vizsgálat és megjelölés

MSZ EN ISO 21809-2

Kőolaj- és földgázipar. Csővezetéki rendszerekben szállításra használt, földbe vagy vízbe fektetett csővezetékek külső bevonatai. 2. rész: Egyrétegű, ömlesztett kötésű epoxibevonatok (ISO 21809-2:2014)

MSZ EN ISO 6149-4

Csőkötések hidraulikai és általános felhasználásra. O gyűrűs tömítésű, ISO 261 szerinti métermenetes hidraulikus csatlakozások és csonkok. 4. rész: Hatlapfejű és hatlapú belső kulcsnyílású zárócsavarok méretei, kivitele, vizsgálati módszerei és követelményei (ISO 6149-4:2006)

MSZ EN ISO 683-17

Hőkezelt, ötvözött és automataacélok. 17. rész: Acélok golyós- és gördülőcsapágyakhoz (ISO 683-17:2014)

MSZ EN 10251

Mágneses anyagok. Az elektrotechnikai acéllemez és -szalag alaki tulajdonságainak mérési módszerei


2. táblázat: A kidolgozás alatt álló acélokra vonatkozó európai szabványok

FprEN 10056-1

Egyenlő és egyenlőtlen szárú szögacél. 1. rész: Méretek

FprEN 10106

Hidegen hengerelt, nem irányított szemcsézetű, kész állapotú elektrotechnikai acéllemez és -szalag

FprEN 10139

Hidegen hengerelt, bevonat nélküli lágyacél keskeny szalag hidegalakításra. Műszaki szállítási feltételek

FprEN 10303

Vékony, mágneses acéllemezek és -szalagok közepes frekvenciákon való alkalmazásra

FprEN 16774

Gépek biztonsága. Az acélkonverterek és a kapcsolódó berendezések biztonsági berendezései

FprEN ISO 21809-3

Kőolaj- és földgázipar. Csővezetéki rendszerekben szállításra használt, földbe vagy vízbe fektetett csővezetékek külső bevonatai. 3. rész: Helyszíni hegesztett kötés védelme bevonatokkal

prEN 10219-1

Hidegen alakított, hegesztett, szerkezeti zárt idomacélok ötvözetlen és finomszemcsés acélokból. 1. rész: Műszaki szállítási feltételek

prEN 10219-2

Hidegen alakított, hegesztett, szerkezeti zárt idomacélok ötvözetlen és finomszemcsés acélokból. 2. rész: Mérettűrések, méretek és keresztmetszeti jellemzők


További tájékoztatást ad: Szabó József (j.szabo@mszt.hu)

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

2016. január