Az áramfejlesztő telepek elosztó hálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei magyar nyelven

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. július 1-jén közzétette az MSZ EN 50438:2014 Kis áramfejlesztő telepek kisfeszültségű közcélú elosztó hálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei című szabvány magyar nyelvű változatát.

Ez az európai szabvány a kisfeszültségű közcélú elosztó hálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásra szánt kis áramfejlesztő telepek relévédelmi funkcióira és működési jellemzőire vonatkozó műszaki követelményeket írja elő. A szabvány minden, fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramú, egy- vagy többfázisú 230/400 V-os, illetve többfázisú 230 V-os (névleges vonali feszültségű) kis áramfejlesztő telepekre vonatkozik, függetlenül az elsődleges energiaforrásuktól.

Az MSZ EN 50438:2014 az MSZ EN 50438:2008-hoz képest a következő jelentős műszaki változásokat tartalmazza:

 • teljesítménycsökkentési képesség bevezetése frekvencianövekedés esetén;
 • a meddőteljesítmény-szabályozás bevezetése;
 • a nemzeti relévédelmi beállítási értékek frissítése az A mellékletben;
 • az interfészvédelmek (feszültség és frekvencia) ellenőrző vizsgálatainak változása;
 • változás a szigetüzem észlelésének vizsgálatában;
 • az egyenáramú betáplálás vizsgálatának bevezetése.

Ebben az évben az MSZ EN 50438:2014 alkalmazási területéhez szorosan kapcsolódó további két CENELEC műszaki előírás magyar nyelvű változatát is elkészítjük:

CLC/TS 50549-1:2015 Áramfejlesztő telepek elosztó hálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 1. rész: Kisfeszültségű elosztó hálózatra való csatlakoztatás 16 A fölött
CLC/TS 50549-2:2015 Áramfejlesztő telepek elosztó hálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 2. rész: Középfeszültségű elosztó hálózatra való csatlakoztatás

E műszaki előírások útmutatást adnak az elosztó hálózatra párhuzamosan csatlakoztatható áramfejlesztő telepek követelményeivel kapcsolatban. Minden olyan áramfejlesztő telepre, villamos gépre és elektronikus szerkezetre érvényesek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek, az elsődleges energiaforrástól és a termelő hálózatán lévő terheléstől függetlenül:

 • tetszőleges fajta elsődleges energiából váltakozó áramot állít elő;
 • kisfeszültségű elosztó hálózathoz csatlakozik és fázisonkénti névleges árama meghaladja a 16 A-t (CLC/TS 50549-1), vagy középfeszültségű elosztó hálózathoz csatlakozik (CLC/TS 50549-2);
 • az ilyen elosztó hálózattal való párhuzamos működésre készült, normál hálózati üzemi viszonyok esetén.

A műszaki előírások meghatározzák a csatlakozási követelményeket, de nem részletezik:

 • a csatlakozási pont kiválasztását és értékelését;
 • a villamosenergia-rendszerre gyakorolt hatások elemzését;
 • a csatlakozás elemzését;
 • az áramfejlesztő telepek szándékos vagy nem szándékos szigetüzemét, ha az elosztó hálózat nincs érintve;
 • a hajtások rövid idejű aktív hálózati visszatáplálását;
 • a személyek biztonságára vonatkozó követelményeket.

A műszaki előírások MSZ CLC/TS 50549-1:2015 és MSZ CLC/TS 50549-2:2015 hivatkozási számmal kerülnek közzétételre várhatóan 2015 utolsó negyedévében.

A szabványok magyar nyelvű kiadását a MAVIR Zrt. támogatta.

Az MSZ EN 50438:2014 megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Nagy Gábor
2015. augusztus