Áprilisi, májusi képzéseink, szakmai fórumaink

 

 

Az orvostechnikai eszközök minőségirányítási szabványa, az új MSZ EN ISO 13485:2016
Szakmai fórum, 2017. április 20.
Az MSZ EN ISO 13485:2016 Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendsze­rek. Szabályozási célú követelmények egy olyan minőségirányítási rendszer követelményeit írja elő, amelyet az orvostechnikai eszközök életciklusának szakaszaiban érdekelt szervezetek alkalmazhatnak. Kiterjed a kapcsolódó szolgáltatások, pl. a műszaki támogatás tervezésére, fejlesztésére és nyújtására is. Az MSZT segíteni kívánja a szabványalkalmazókat a követelmények változásaira való felkészülésben, ezért 2017. április 20-ára szakmai fórumot szervez, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.


Gépek biztonsága és a kockázat kezelése képzés
2017. április 26–28.
A képzés célja:a résztvevők átfogó felkészítése, ismeretek átadása a munkavéde­lem meghatározó új alapszabványairól. A gépek életciklusa során felmerülő kocká­zatok MSZ EN ISO 12100 és az azt támogató MSZ EN 31010 szerinti értékelésére és csökkentésére irányuló módszerek terjesztése, az említett szabványok egységes értelmezésének és alkalmazásának elősegítése.


Minőségügyi belső auditor képzés
2017. április 24–26.
A képzés célja:a minőségirányítási rendszer ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban részt vevők felkészítése a folyamatok, a szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, a minőségirányítási vezető munkájának hatékony támogatására.
A képzést a Minőségügyi megbízott képzéssel összevontan rendezzük meg!


Az ISO 9001:2015 szerinti változások az ISO/TS 9002 alapján
Összevont minőségirányítási felkészítő és szinten tartó képzés rendszermenedzserek, auditorok, belső auditorok és megbízottak számára
2017. május 4.
A képzés célja:a minőségirányítási rendszerek kiépítésében, működtetésében, fejlesztésében, ellenőrzésében és auditálásában részt vevők felkészítése az MSZ EN ISO 9001:2015 alkalmazására az MSZ ISO/TS 9002 Minőségirányítási rendszer. Útmutató az ISO 9001:2015 alkalmazásához című szabványútmutatásai alapján és csoportmunkával.
A MIR-rendszermenedzseri vagy -auditori MSZT-tanúsítványok érvényességi idejét az MSZT a részvétel alapján meghosszabbítja.


Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek belső auditora (ÉBIR BA) képzés az MSZ EN ISO 19011:2012 alapján (MSZ EN ISO 22000:2005, MSZ ISO 22004:2015, HACCP)
2017. május 2–4.
A képzés célja:az MSZ EN ISO 22000:2005 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban részt vevők felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, a vezető munkájának hatékony támogatására.


Energiairányítási rendszermenedzser (EIR RM)képzés az MSZ EN ISO 50001:2012 alapján
2017. május 15–18.
A képzés célja: a résztvevők széles körű felkészítése az energiairányítási rendszerek kiépítésére, továbbfejlesztésére, hatékony működtetésére és irányítására, ezen belül olyan energiapolitikai célok kidolgozására, bevezetésére, amelyek figyelembe veszik a jogszabályi követelményeket – 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról és 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról – és a jelentős energetikai szempontokat.


Kockázati menedzser képzés az MSZ ISO 31000, az MSZ EN 31010 és az MSZ 13073 alapján
2017. május 22–24.
A képzés célja: a kockázatalapú döntéshozatal folyamatának és módszereinek bemutatása, valamint a gyakorlatban történő alkalmazás elsajátítása.


Az EU-piacra jutás feltételei, CE-jelölés — Rádiófrekvenciás mérések és eljárások képzés
2017. május 30.
A képzés célja: felkészítés a rádióberendezésekre és távközlő végberendezésekre vonatkozó Európai Uniós műszaki szabályozás és a CE jel alkalmazási feltételeinek megismertetésén keresztül a rádióberendezések és távközlő végberendezések jogszabályoknak meg­felelő, sikeres piacra juttatására és üzembe helyezésére.


Megjelent az ISO 21504:2015 Projektvezetés, program- és portfóliókezelés. Útmutató a portfóliókezeléshez szabvány magyar kiadása
Szakmai fórum, 2017. május 9.
Az MSZ ISO 21504:2017  Projektvezetés, program- és portfóliókezelés. Útmutató a portfóliókezeléshez szabvány útmutatást ad a projektportfólió és a programportfólió kezelésének alapelveiről. A szabványt sikerrel alkalmazhatják a felső vezetők, akik felelősek a szervezeti stratégia és az üzleti tervezés meghatározásáért és megvalósításáért, a döntéshozók, akik felelősek a projektek, a programok és a portfóliók kiválasztásáért, engedélyezéséért és irányításáért, a csapatok és egyének, akik felelősek a projekt- és programportfóliók megvalósításáért és kezeléséért, valamint a projektvezetők, programmenedzserek és egyéb érintettek.


Az MSZ EN 13201 Útvilágítás szabványsorozat új kiadásának magyar nyelvű megjelenése
Szakmai fórum
Tervezett időpont: 2017. június 8.
A fórum célja: a szabványsorozat magyar nyelven is kiadott részeinek ismertetése
A 2003-ban kiadott EN-szabványsorozatot felváltja a 2015-ben kiadott új sorozat, amely magyar szabványként 2016 novemberében jelent meg, és jelenleg a magyar nyelvű változata készül, részben a Világítástechnikai Társaság támogatásával és az MSZT saját költségén. A szabványsorozat szerkezete olyan jelentősen megváltozott, hogy az útvilágítást tervezőknek újra meg kell tanulniuk alkalmazását. Ebben kíván segítséget nyújtani az MSZT a szakmai fórum résztvevői számára.


Az MSZT képzéseiről, szakmai fórumairól érdeklődni a 06 1 4566 925 telefonszámon, jelentkezni az értelemszerűen kitöltött és cégszerűen aláírt Jelentkezési lap image_gallery?uuid=e1246e42-1e11-4dcc-8aac-dfe3a420fb6f&groupId=10157&t=1407742718424image_gallery?uuid=3582b4d8-5f45-4e20-9818-f08420281b93&groupId=10157&t=1407742718424 oktatas@mszt.hu címre történő megküldésével lehet.

A képzések résztvevői a vonatkozó szabványokat kedvezménnyel vásárolhatják meg.