Alkoholos italok érzékszervi vizsgálata (borok, pálinkák stb.) és további új nemzeti szabványok

2016. július 1-jén a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával a következő nemzeti szabványok korszerűsített kiadását tudtuk megjelentetni:

Az MSZT/MB 612 „Érzékszervi vizsgálatok és élvezeti élelmiszerek", valamint az MSZT/MB 621 „Alkoholos italok" nemzeti szabványosító műszaki bizottság szakértői közreműködésével az MSZ 9462:2016 Útmutató a borok érzékszervi vizsgálatához című 54 oldalas korszerűsített nemzeti szabvány jelent meg, amely a borászati termékek érzékszervi vizsgálatának összes feltételét és követelményét határozza meg. Legfőbb újdonsága, hogy külön fejezet tér ki a forgalomképesség megállapítására.

Az MSZ 9600:2016 Útmutató a szeszes italok érzékszervi vizsgálatához című 50 oldalas nemzeti szabvány is megjelent, amelyet az előbb említett szakértők együttműködésével dolgoztunk ki. A szabvány a szeszes italok (amely tartalmazza a pálinkákat, a törkölypárlatokat és gyümölcspárlatokat) érzékszervi vizsgálatának összes feltételét és követelményét határozza meg. Legfőbb újdonsága, hogy hatósági vizsgálat során a pálinkák, a törkölypárlatok és gyümölcspárlatok esetén meghatározza a közfogyasztás alkalmasságának a követelményét.
Míg mindkét érzékszervi szabvány 1974-es, ill. 1981-es előzményszabványa csak a súlyozó faktoros pontozásos érzékszervi vizsgálatot említette meg, addig az új kiadások jelentős kibővítésen mentek keresztül és további érzékszervi vizsgálatok is részletesen ismertetésre kerültek. Terveink szerint ezen szabványok részletes ismertetésére a szeptemberre tervezett érzékszervi fórumunkon kerülne sor, ahol a résztvevők a szabványokat kedvezményesen vásárolhatják meg.

Az MSZT/MCS 601 „Növényi szaporítóanyagok" munkacsoport szakértői az MSZ 6354-9:2016 Vetőmagvizsgálati módszerek. 9. rész: Csíranövények értékelése című nemzeti szabványt az 1996-os változathoz képest átdolgozták. Ez változatlan, 98 oldalszámon keresztül, de műszakilag felülvizsgált tartalommal foglalkozik a mezőgazdasági, a kertészeti és fásszárú növényfajok csíranövényeinek fajtacsoportosításával. Újdonságként megemlítjük, hogy több mint 100 fekete-fehér ábra mellett további 22 színes ábrával bővítettük a szabványt.

Az MSZT/MB 603 „Gyümölcs-, zöldség- és hústermékek, italok, cukor, keményítő, valamint ezek, a besugárzott élelmiszerek és a fűszerek vizsgálatai" nevű nemzeti szabványosító műszaki bizottság szakértői korszerűsítették az MSZ 20600 jelzetű nemzeti szabvány 1979-es első kiadását, amely MSZ 20600:2016 Gesztenyéből készült termékek vizsgálatai címmel jelent meg. Ez az első olyan vizsgálati szabványunk, amelyet sikerült a felülvizsgálat során a gesztenyemassza-mátrix precizitási adatait tartalmazó körvizsgálati adatsorral is kibővíteni. Továbbá a szabvány a hazánkban évről évre előforduló gesztenyehamisítás témájában a szakembereknek segítséget nyújt oly módon, hogy a hatósági ellenőrzéshez nélkülözhetetlen, a hamísítás során leginkább előtérbe kerülő anyagok színes, mikroszkópos fényképeit is már tartalmazza.

Élelmiszer-biztonsági szempontból nagyon fontos lenne, hogy az elavult, legfőképp a hatóságok által gyakran használt élelmiszer-vizsgálati szabványok korszerűsítését a jövőben is folytathassuk és ezeket szintén körvizsgálati adatsorokkal tudjuk kiegészíteni, amely a szakembereknek a módszerek precizitásáról fontos információval szolgálhatnak.

Várjuk azon szakértők jelentkezését, akik a jövőben aktívan részt kívánnak venni az illetékes nemzeti szabványosító műszaki bizottságokban folyó szabványosítási munkában. További információt a bizottságok titkárától a cs.kurucz@mszt.hu e-mail-címen kaphatnak.

Kurucz Csilla
2016. július