Adatvédelmi tájékoztató

A Magyar Szabványügyi Testület, a http://www.mszt.hu honlap üzemeltetője, jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és regisztrált felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

 1. Az Adatkezelő
  Az adatok kezelője a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: Adatkezelő) székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1., képviseli: Pónyai György ügyvezető igazgató, e-mail: gy.ponyai@mszt.hu, telefon: (+36 1) 456 6801.
 2. A kezelt adatok köre
  A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP-címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja. Az Adatkezelő a látogatók számítógépére cookie-t küld, amely a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja. A cookie-t a felhasználó maga a beállításokból bármikor törölheti.
  A honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.
  A személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.
 3. Az adatkezelés célja
  A látogatás időpontja, az IP-cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak kezelése a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.
 4. Az adatkezelés időtartama
  A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A cookie küldésének célja, hogy a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítsa. A cookie-t a felhasználó maga a beállításokból bármikor törölheti. A session cookie a böngésző bezárásával egyidejűleg, egyes cookie-k 6 hónap múlva, egyebekben a cookie-k 2 év múlva automatikusan törlődnek.
 5. Az adatokhoz hozzáférők köre
  A technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, illetve közreműködői férhetnek hozzá.
  Személyes adatokat – a munkatársakon és közreműködőn kívül – az Adatkezelő harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.
 6. Adatbiztonsági intézkedések
  A személyes adatokat a Magyar Szabványügyi Testület (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tároljuk.
 7. Jogérvényesítési lehetőségek
  Kérjük, ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Az Adatkezelő kötelezettségeire és az érintett jogaira vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.
  Amennyiben személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, azt a b.pall@mszt.hu e-mail-címre jutassa el.
 8. Kikötés
  Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő tizenöt nappal előre közzéteszi honlapján.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató 2015. október 1. napjától hatályos.

Felhasználási Feltételek

 1. A Szolgáltató
  http://www.mszt.hu oldal üzemeltetője a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban:
  Szolgáltató). A Szolgáltató Magyarországon bejegyzett testület (székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.), képviseli: Pónyai György ügyvezető igazgató, e-mail: gy.ponyai@mszt.hu, telefon: (+36 1) 456 6801.
  A szolgáltatás használatával a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Felhasználási Feltételeket.
  Jelen Felhasználási Feltételek jelentik az Ön (továbbiakban Felhasználó) és a Szolgáltató között létrejött szerződést, amelynek feltételei az irányadóak a szolgáltatások használatára vonatkozóan. A Szolgáltatóval szemben bármilyen igényérvényesítés és kommunikáció magyar nyelven történhet.
 2. A Szolgáltatás
  A Szolgáltató tartalomszolgáltatást végez.
  A Szolgáltató ingyenes hozzáférhető tartalomszolgáltatást végez, ennek keretén belül saját szerkesztett tartalmat tesz közzé, írott, képi és hanganyag formájában. A Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott szolgáltatása információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül. A http://www.mszt.hu a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 1. § 6. pontja alapján sajtótermék.
 3. A szolgáltatások igénybevétele
  Bárki regisztráció nélkül látogathatja a honlapot, kereshet a honlapon.
  Az adatkezelésre vonatkozóan kérjük, tekintse meg az Adatvédelmi tájékoztatót.
 4. A szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása, megszüntetése
  http://www.mszt.hu honlap látogatásával és egyéb szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó a Felhasználási Feltételeket elfogadja. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást bármikor indokolás nélkül megszüntetni, illetve felfüggeszteni. A Szolgáltató kizár bármilyen, a szolgáltatás felfüggesztéséből vagy megszüntetéséből eredő felelősséget.
 5. Tartalomszolgáltatás
  http://www.mszt.hu honlap – ideértve különösen, de nem kizárólagosan grafikai elemeit, zenei betéteket, struktúráját, működését biztosító adatbázisát, tartalmát, hírlevelet, stb. – szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a honlap tartalmának és bármely elemének megváltoztatását, átdolgozását vagy értékesítését, kereskedelmi céllal történő adatbázisba való mentését vagy továbbítását. Az engedély nélküli felhasználással a Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek okozott kárért a Felhasználó közvetlenül felel.
  A felhasználási jogokkal kapcsolatban írjon e-mailt a b.pall@mszt.hu  e-mail-címre.
  A Szolgáltató törekszik az általa nyilvánosságra hozott információk tényszerűségére, pontos és hiteles információk közlésére, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.
  A Szolgáltató a honlapon elhelyezett tartalmat jogosult bármikor egyoldalúan meghatározni, a tartalom egyes elemeit bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül időszakosan vagy véglegesen eltávolítani.
 6. Linkek és Reklámok
  http://www.mszt.hu honlapon szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek, egyes esetekben más tartalomszolgáltatók honlapjaira mutatnak. Ezen oldalak adatkezelési gyakorlatáért, valamint tartalmáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
  A bannerek hirdetésnek minősülnek. A Szolgáltató a hirdetés közzétevőjének minősül.
 7. A Szolgáltató felelősségének korlátozása
  A Felhasználó a Szolgáltató honlapját saját felelősségére használja.
  A Szolgáltató jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt, az ezzel okozott esetleges kárért semmiféle felelősséget nem vállal.
  A szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbáljuk békés úton rendezni. Amennyiben úgy érzi, hogy jogai sérülnek, írjon levelet a Szolgáltató székhelyére. Amennyiben a jogvitát nem sikerül békés úton rendezni, akkor a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz, illetve a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat, a Polgári perrendtartás hatásköri és illetékességi szabályai szerint.
 8. Értesítések
  A Szolgáltató a Felhasználási Feltételekben, az adatkezelésben és a szolgáltatásokban bekövetkezett változásokról a Felhasználókat a honlapon közzétett hirdetményben értesíti. Amennyiben bármilyen kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, a kiado@mszt.hu e-mail-címre írjon levelet, illetve postai úton a székhelyre küldje azt.
  Amennyiben jogsértést vélelmez a honlapon, kérjük, a b.biro@mszt.hu  e-mail-címre írjon.
 9. A Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató módosítása
  A Felhasználók kötelesek a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi tájékoztatót időről időre áttanulmányozni. A módosított Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi tájékoztatón esetenként megjelenik az „új" felirat, annak hatályba lépését megelőző öt napon belül. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  A Szolgáltató az érvényes Felhasználási Feltételek nyilvánosságát folyamatosan biztosítja.
 10. Vonatkozó jogszabályok
  A Szolgáltató működésére a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozik.

Jelen Felhasználási Feltételek 2015. október 1. napjától visszavonásig érvényesek.

Adatvédelmi alapelvek

 1. A Magyar Szabványügyi Testület a http://www.mszt.hu című honlapján is kiemelt figyelmet szentel ügyfelei és a honlap ügyfélnek nem minősülő minden látogatója (a továbbiakban együtt: Felhasználók) személyes adatai védelmének. Személyes adatnak minősül a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 
 2. A Magyar Szabványügyi Testület kizárólag az online szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználók esetében kéri bizonyos adatok rendelkezésére bocsátását. Ezeket az adatokat is csak olyan mértékben, amennyiben az a Felhasználó által igénybe vett, illetve kért szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges. 
 3. A Magyar Szabványügyi Testület az adatokat csak akkor tárolja, ha ehhez a Felhasználó hozzájárul. A hozzájárulást megadottnak tekinti, ha valamely adatbeviteli űrlap alján a Felhasználó, az adattárolásra vonatkozó figyelemfelhívás mellett elhelyezett küldés gombra kattint. A megadott személyes adatokat a Magyar Szabványügyi Testület az érintett Felhasználó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül senkinek sem továbbítja, valamint nem hozza nyilvánosságra. A Magyar Szabványügyi Testület minden eszközzel gondoskodik az adatok védelméről. 
 4. A Magyar Szabványügyi Testület kijelenti, hogy tiszteletben tartja a Felhasználók bizalmas információit, a tudomására jutó, a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezeli és azokat kizárólag szolgáltatásai fejlesztéséhez, valamint statisztika készítéséhez használja fel. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra. 
 5. A Magyar Szabványügyi Testület észszerű ellenőrzést biztosít azon személyes adatok, információk felett, amelyeket a Felhasználók megosztanak vele. 
 6. A Magyar Szabványügyi Testület gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása mindenkor megfeleljen a hatályos magyarországi jogszabályoknak.