Megjelent az Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások

1-3. rész: Általános hatások. Hóteher korszerűsített változata

Az MSZT 2016. szeptember 1-jén adta ki az Eurocode-sorozat hóterhek megadását tartalmazó részének új változatát, amely az EN 1991-1-3:2003-at, az EN 1991-1-3:2003/AC:2009 helyesbítést és az EN 1991-1-3:2003/A1:2015 módosítást tartalmazza.

Az MSZ EN 1991-1-3:2016 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-3. rész: Általános hatások. Hóteher az épületek és az építőmérnöki szerkezetek tervezése során felhasználandó hóterhek értékének felvételére ad útmutatást. Ennek részeként megadja a szokásos/rendkívüli körülmények figyelembevételének szabályait, a karakterisztiks értékeket, valamint a figyelembe veendő teherelrendezéseket.

A szabvány megadja a tetők alaki tényezőit a nyereg-, félnyereg- és összekapcsolódó nyeregtetők, illetve donga alakú tetők számára, továbbá magasabb szerkezethez csatlakozó vagy ahhoz közeli tetők esetére. Ezen kívül útmutatást ad a kiálló részek és akadályok mögötti hófelhalmozódás és a tető szélén túlnyúló hó figyelembevételére.

A tájékoztató mellékletek segítséget nyújtanak a felszíni hóteher felvételéhez Európa-szerte, megadják a felszíni hóteher visszatérési periódusát, valamint a hó halmazsűrűségét különböző körülmények között.

Az EN 1991-1-3:2003/A1:2015 módosítás lényeges eleme, hogy µ1(Α) jelöléssel új alaki tényezőt ad meg félnyeregtetők esetére. A legfontosabb változás, hogy a hóteher rendkívüli hófelhalmozódás esetére vonatkozó alaki tényezőit megadó B melléklet előírás helyett tájékoztatás, és annak kötelező jellege a nemzeti mellékletben adható meg.

A szabvány NA melléklete tartalmazza a magyarországi alkalmazáshoz szükséges előírásokat (nemzeti melléklet), ahol minden esetben – ahol az Eurocode erre lehetőséget ad – egyértelműsíti a hazai tervezés során alkalmazandó tervezési paramétereket. Többek között deklarálja, hogy a nemzeti melléklet nem határozza meg a rendkívüli hófelhalmozódások esetén alkalmazandó teherelrendezéseket, és a B melléklet figyelembevételét.

A NB melléklet további tájékoztatásokat tartalmaz a felszíni hóteher visszatérési periódusának figyelembevételére, egyszerűbbé teszi a felszíni hóteher karakterisztikus értéke és az n év átlagos visszatérési periódushoz tartozó felszíni hóteher közötti összefüggés alkalmazását.

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Bernáth Csaba
2016. szeptember