A szervezetek tartós sikerét befolyásoló tényezők is fejlődnek

Megjelent az ISO/DIS 9004

Az ISO 2017. május 17-én közzétette az ISO/DIS 9004 Minőségirányítás. A szervezet minősége. Útmutató a tartós siker eléréséhez nemzetközi szabványtervezetet. A tagországoknak 2017. augusztus 8-ig van lehetőségük, hogy szavazatukat és észrevételeiket megküldjék a megújuló dokumentumra.

A dokumentum útmutatást nyújt minden vezető számára, hogy segítse a szervezet tartós sikerének megvalósítását ebben a komplex, komoly igényeket támasztó és folyamatosan változó környezetben, figyelembe véve az ISO 9000:2015-ben megfogalmazott minőségirányítási alapelveket. Az együttesen alkalmazott minőségirányítási alapelvek közös alapot nyújthatnak a szervezet értékeihez és vezetési stratégiáihoz.

Miközben az MSZ EN ISO 9001:2015 a szervezet termékei és szolgáltatásai iránti bizalomra összpontosít, ez a dokumentum a tartós siker megvalósítására való szervezeti képességet helyezi előtérbe.

A felső vezetőségnek a tartós siker elérése érdekében célszerű arra fókuszálnia, hogy a szervezet képes legyen megfelelni mind a vevők, mind a szervezet által meghatározott egyéb érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak. Az ISO/DIS 9004 foglalkozik a vevők és más érdekelt felek szükségleteivel és elvárásaival, valamint útmutatást ad a szervezet átfogó teljesítményének módszeres és folyamatos fejlesztéséhez.  A szabványtervezet magában foglalja az eredményes és hatékony irányítási rendszer tervezését, bevezetését, elemzését, értékelését és fejlesztését.

    Megjegyzés: Az 3.7.10. szakasza szerint a hatékonyság (efficiency) az elért eredmény és a felhasznált erőforrások viszonya, míg az eredményesség (effectiveness) a 3.7.11. szakasz szerint a tervezett tevékenységek megvalósításának és a tervezett eredmények elérésének mértéke. (Az MSZ EN ISO 9001:2015 az eredményességet hangsúlyozza.)

A szervezet sikerességét befolyásoló tényezők folyamatosan alakulnak, továbbfejlődnek vagy válnak kisebb jelentőségűvé az évek során. A szervezeteknek alkalmazkodniuk kell ezeknek a tényezőknek a változásaihoz. Ilyen példák lehetnek a társadalmi felelősségvállalás, a környezeti és kulturális tényezők, valamint azok is, amelyeket korábban esetleg már figyelembe vettek, mint a hatékonyság, a minőség és a gyorsaság. Ezek a tényezők együttesen a szervezet környezetének (kontextusának) részét képezik. A tartós siker elérése érdekében a vezetőknek minden szinten tisztában kell lenniük a szervezet környezetével.

A dokumentum egy önértékelési eszközt biztosít annak felülvizsgálatához, hogy a szervezet milyen mértékben vette át a benne szereplő koncepciókat. Megjelenésére vonatkozóan jelenleg a következő menetrend valószínűsíthető:

2017. augusztus:      a DIS-szavazás lezárul;
2017. szeptember:   ülés, az FDIS elkészítése;
2018. március:          az FDIS-szavazás befejeződése;
2018. április:           közzététel.

A cikkben említett szabványok és a szabványtervezet megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Czimer Gáborné
2017. június