A szabványosítási tevékenység felpezsdítése a kőanyaghalmazok területén

Tisztújítás az MSZT/MB 113 Ásványi kő adalékanyagok műszaki bizottságban

Az MSZT fő tevékenysége a szabványosítás, amelyben az MSZT tagszervezetei vehetnek részt. Az MSZT tagjainak lehetőségük van a nemzeti, európai és nemzetközi szabványok kidolgozása során az érdekérvényesítésre, képviselőket delegálhatnak a magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságokba (MSZT/MB-kbe) és információkhoz juthatnak az új szabványokkal kapcsolatban már a szabványok megjelenését megelőzően.
A nemzeti szabványosító műszaki bizottságok egy-egy szakterület nemzeti szabványosítási feladatait látják el. A nemzetközi és az európai szabványosítási szervezetek azon műszaki bizottságainak (TC-inek) tükörbizottságaiként működnek, melyeknek tevékenységi területe az MSZT/MB tevékenységi területéhez kapcsolódik. A bizottsági tagok részt vehetnek az európai és a nemzetközi műszaki bizottságok (TC-k) munkájában, ahol a magyar nemzeti érdeket képviselik. Ezen kívül a bizottság a szakterületén felmerülő igények alapján kidolgozhat tiszta magyar szabványokat, kezdeményezheti azok korszerűsítését, módosítását, helyesbítését vagy visszavonását.

A szabványok alkalmazásának gazdasági jelentősége

Az útépítési beruházások esetén is jellemző, hogy az Európai Unió által támogatott pályázatok kiírásakor, azok elbírálásakor és teljesítésük ellenőrzésekor az európai szabványokat veszik alapul, elvárt azok alkalmazása. Azok a vállalkozások, melyek nem a vonatkozó szabványok alapján tevékenykednek, nem teljesítik a pályázati feltételeket, ezért kizárják őket a beszállítói körből, nem nyerik el a megpályázható összeget, illetve ha a pályázat teljesítése nem a szabvány szerint történik, akkor a teljesítés ellenőrzésekor bírságot szabnak ki a pályázóra, a pályázatot elbírálóra és a teljesítést ellenőrzőre.

Tisztújítás az MSZT/MB 113 műszaki bizottságban

A 2014-es év szomorú eseménnyel zárult, elhunyt Serédi Béla, a Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő és Kavics Szakosztálynak korábbi elnöke, majd az Egyesület társelnöke, illetve az MSZT/MB 113 műszaki bizottság elnöke.
E veszteség következtében a 2015-ös év elején a bizottság tisztújítása vált szükségszerűvé. A bizottság tagjai maguk közül állíthatnak jelölteket mind az elnök, mind az elnökhelyettes posztjára. A tisztújítási folyamat első lépéseként a bizottsági tagokat értesítjük a tisztújítási szándékról, és írásbeli felkérést kapnak arra, hogy nevezzék meg az általuk elnöki és elnökhelyettesi posztra jelölt személyeket. Ezt követően a bizottság tagjai a tisztújító ülésen, titkos szavazással választják meg a jelöltek közül a tisztviselőket.
A tisztviselők megválasztását követően a bizottság kidolgozza munkaprogramját, melynek keretében programba kívánja venni több európai szabvány magyar nyelvű változatának elkészítését.
A fent említett tisztségviselő-választás meghirdetése március végén lesz esedékes, így mihamarabb várjuk a bizottsági munkába bekapcsolódni kívánók jelentkezését.

A 2014-es év eseményei az MSZT/MB 113 műszaki bizottságban

A tavalyi év folyamán az MSZT/MB 113 Ásványi kő adalékanyagok nemzeti szabványosító műszaki bizottság tevékenységi területéhez kapcsolódó európai műszaki bizottságban, azaz a CEN/TC 154 Adalékanyagok műszaki bizottság területén 5 db európai szabvány jelent meg, melyeket a 6 hónapon belüli bevezetési kötelezettségünknek eleget téve Magyarországon jóváhagyó közleménnyel, angol nyelven vezettünk be a magyar szabványrendszerbe. Ezen szabványok listáját az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat: A CEN/TC 154 közzétett szabványai 2014-ben

Hivatkozási szám

Magyar cím

MSZ EN 933-6:2014

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: Felületi jellemzők meghatározása. A kőanyaghalmazok kifolyási tényezője

MSZ EN 1097-9:2014

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 9. rész: A szöges gépjárműabroncsok koptatásával szembeni ellenállás meghatározása. Skandináv vizsgálat

MSZ EN 1097-10:2014

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 10. rész: A vízfelszívási magasság meghatározása

MSZ EN 1367-7:2014

Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időjárás-állóságának vizsgálati módszerei. 7. rész: Könnyű kőanyaghalmazok fagyállóságának meghatározása

MSZ EN 1367-8:2014

Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időjárás-állóságának vizsgálati módszerei. 8. rész: Könnyű kőanyaghalmazok aprózódási ellenállásának meghatározása


A megjelent szabványokon túl a CEN/TC 154 bizottság 2014-ben egy helyesbítést adott ki az EN 932-5:2012 Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: Általános vizsgálóeszközök és kalibrálás című szabványhoz, mely helyesbítés a szabványboltban szerezhető be.

A CEN/TC 154 bizottság jelenleg 6 db szabvány felülvizsgálatát vette programba, ezeket a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat: A CEN/TC 154 felülvizsgálat alá vont szabványai

Hivatkozási szám

Magyar cím

prEN 1097-2

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: Az aprózódással szembeni ellenállás meghatározása

prEN 1097-8

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 8. rész: A csiszolódási érték meghatározása

prEN 13242

Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

prEN 13383-1

Vízépítési terméskő. 1. rész: Műszaki előírás

prEN 13450

Kőanyaghalmazok vasúti ágyazathoz

prEN 932-5

Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: Általános vizsgálóeszközök és kalibrálás


Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 2014 során a 42/2013 BT-határozattal elrendelte 7 db szabvány visszavonását. Ennek megfelelően Magyarországon is érvényüket vesztették az azokat bevezető nemzeti szabványok, és azok előző kiadásai léptek újra érvénybe. A CEN/TC 154 jelenleg is végzi az érintett szabványok átdolgozását. Ezen szabványok listáját a 3. táblázat tartalmazza:

3. táblázat: A 42/2013 BT-határozattal visszavont szabványok

Visszavont szabvány

Magyar cím

Jelenleg érvényben lévő szabvány

MSZ EN 12620:2013

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz

MSZ EN 12620:2002+A1:2008

MSZ EN 13043:2013

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz

MSZ EN 13043:2003

MSZ EN 13139:2013

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) habarcshoz

MSZ EN 13139:2006

MSZ EN 13242:2013

Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

MSZ EN 13242:2002+A1:2008

MSZ EN 13383-1:2013

Vízépítési terméskő. 1. rész: Műszaki előírás

MSZ EN 13383-1:2003

MSZ EN 13450:2013

Kőanyaghalmazok vasúti ágyazathoz

MSZ EN 13450:2003

MSZ EN 16236:2013

Kőanyaghalmazok megfelelőségének értékelése. Kezdeti típusvizsgálat és üzemi gyártásellenőrzés

nincs előzményszabvány


Az újra érvényben lévő EN 13383-1:2002 (a magyar szabványrendszerben MSZ EN 13383-1:2003) és a sorozat második tagjának új kiadása, az EN 13383-2:2013 nem összeférhetőek. Ezen ellentmondás feloldása érdekében a CEN 2014 végén a BT C95/2014 határozattal visszavonta az EN 13383-2:2013 szabványt, és helyette újra érvénybe léptette annak korábbi, a sorozat első tagjával összhangban lévő kiadását, az EN 13383-2:2002 szabványt. Ennek megfelelően a magyar szabványrendszerben is érvényét vesztette az EN 13383-2:2013 szabványt bevezető MSZ EN 13383-2:2013, és újra érvénybe lép az MSZ EN 13383-2:2003.

Az előzőeken kívül a CEN/TC 154 bizottságban jelenleg folyik az EN 933-8:2012 Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 8. rész: A finomszem-tartalom meghatározása. Homokegyenérték-módszer című szabvány /A1 módosításának kidolgozása, illetve az EN 13055 Könnyű kőanyaghalmazok betonhoz, habarcshoz, injektálóhabarcshoz, aszfaltkeverékekhez, felületkezelésre, valamint kötőanyag nélküli és kötőanyagos alkalmazásokhoz című szabvány kidolgozása a jelenleg érvényben lévő EN 13055-1 és EN 13055-2 összevonásával.

Tájékozódás a műszaki bizottságokról

A magyar nemzeti szabványosító bizottságokról, köztük az MSZT/MB 113 bizottságról bővebben az MSZT honlapján tájékozódhat. Itt érhetőek el a bizottságokkal kapcsolatos legfontosabb információk, mint például a bizottság tevékenységi területe, szabványai, az elnök és elnökhelyettes személye, az illetékes titkár személye, a bizottság szakterületéhez kapcsolódó európai és nemzetközi bizottságok száma és neve, illetve a bizottságba belépett MSZT-tagszervezetek listája és a tagszervezetek delegált képviselői.

Az európai szabványosító műszaki bizottságokkal, így a CEN/TC 154 bizottsággal kapcsolatos információk úgy, mint a bizottság tevékenységi területe, kapcsolattartói, albizottságai és munkacsoportjai, munkaprogramja, illetve a jelenleg érvényben lévő szabványainak listája a http://standards.cen.eu oldalon a „technical bodies" menüpontban, a TC száma alatt érhetőek el.
Pl.: http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:7:0::::FSP_ORG_ID:6136&cs=1E628A70D0CE8D5C6E7457C1BE13552A2

Bekapcsolódás a kőanyaghalmazokkal kapcsolatos szabványosítási tevékenységbe

Az MSZT tagszervezetei a belépési nyilatkozat és az adatvédelmi nyilatkozat kitöltésével jelölhetnek képviselőket a műszaki bizottságokba. A kőanyaghalmazokkal kapcsolatos szabványosítási munkába bekapcsolódni kívánók számára Kondorosi Dóra szabványosító menedzser (d.kondorosi@mszt.hu) szolgál további információkkal.

Kondorosi Dóra
2015. március