A minőségi egészségügyi ellátás tanúsítása

Az ISO 9001:2015 szabvány új kiadása után szükségessé vált a kapcsolódó ágazati szabványok, köztük az EN 15224:2012 felülvizsgálata is. A szabvány segíti a határokon átívelő egészségügyi ellátások elterjedését, mivel tanúsításra is alkalmazható. Az MSZT a közeljövőben tervezi az MSZ EN 15224:2017 Minőségirányítási rendszerek. Az EN ISO 9001:2015 az egészségügyben magyar nyelvű megjelentetését, amelyhez támogatók jelentkezését várjuk.

E szabvány követelményei teljes körűen felölelik az EN ISO 9001:2015 követelményeit, kiegészítve az egészségügyre vonatkozó további követelményekkel, előírásokkal és értelmezésekkel. Az EN ISO 9001:2015-be fontos változásokat vezettek be, és ezek tükröződnek az EN 15224 felülvizsgált változatában is. Például:

  • a „kockázatalapú gondolkodás" egy olyan megközelítés, amely végigvonul az új szabvány 4., 5., 6., 8., 9. és 10. fejezetén. A kockázatalapú gondolkodásmód képessé teszi az egészségügyi ellátást nyújtó szervezetet arra, hogy meghatározza azokat a tényezőket, amelyek miatt klinikai és egyéb folyamatai eltérnek a tervezett eredményektől;
  • a szervezet környezetére vonatkozóan két új szakaszt (4.1., 4.2. szakasz) tartalmaz, amelyek előírják, hogy a szervezetnek meg kell határoznia azokat a tényezőket és követelményeket – köztük a betegeknek ajánlott szolgáltatásaikat és a klinikai folyamatok minőségügyi követelményeit – amelyeknek hatása lehet a minőségirányítási rendszer tervezésére.

A szabvány az ISO 9001:2015 A és B mellékletén kívül bemutatja az összefüggést az EN 15224:2012, az EN ISO 9001:2015 és az EN 15224:2016 szakaszai/fejezetei között (C melléklet), megkönnyítve ezzel a felülvizsgált dokumentumra való áttérést. Jelentős változás egy új D melléklet beépítése, amely segítséget nyújt a minőségügyi követelmények és a minőségjellemzők egészségügyi értelmezésében. Az E melléklet színesben ábrázolja az egészségügyi ellátás fő folyamatát képező klinikai folyamat alkotórészeit, kölcsönhatását más folyamatokkal. Fontos újdonság az EN ISO 13940:2016-ból átvett klinikai folyamatmodell bemutatása, amely tartalmazza az értékek hozzáadását és magát a munkafolyamatot.

A szabvány alkalmazható az egészségügyi ellátást nyújtó szervezetek tanúsítására, ezzel is segítve a magyarországi egészségügyi szolgáltatások minőségének és elismertségének megőrzését és fejlesztését.

A szabvány magyar nyelvű bevezetésének támogatása érdekében keresse munkatársainkat a szabvtit@mszt.hu vagy a g.czimer@mszt.hu e-mail-címen.

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Czimer Gáborné
2017. július