A megújuló Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a szabványok

A Katasztrófavédelem című lap 2014. szeptemberi számában megjelent, Megújul az Országos Tűzvédelmi Szabályzat című közleményből szerezhettek tudomást az érdeklődők arról, hogy a hamarosan megjelenő új tűzvédelmi szabályzat csak a konkrét tűzvédelmi követelményeket, illetve az elvárt biztonsági szinteket írja elő. A részletes követelményeket, az elvárt biztonsági szintek teljesítéséhez választható különböző műszaki megoldásokat és számítási módszereket tűzvédelmi műszaki irányelvek tartalmazzák majd, amelyeket a különböző témakörökben erre alakított munkacsoportok dolgozzák ki.

A tűzvédelmi műszaki irányelveket kidolgozó munkacsoportok tagjainak munkáját megkönnyíti, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzathoz (OTSZ-hez) tartozó témakörökben sok nemzeti szabvány van érvényben, így a nemzeti szabványokban szabályozott témákban már nem kell és nem is szabad más szabályozó dokumentumot kidolgozni. Megfelelő megoldást a nemzeti szabványokra való hivatkozás ad. Fontos lehet az egyes témakörökhöz kapcsolódó nemzeti szabványok azonosítása is, mivel a készülő tűzvédelmi műszaki irányelvek ezekre is hivatkozhatnak.

Az OTSZ témaköreihez kapcsolódó szabványok megoszlását a következő táblázat tartalmazza.


Szakterület

A szabványok száma, db

MSZ EN angol nyelvű

MSZ EN magyar nyelvű

Tiszta magyar szabvány

Összesen

Beépített tűzoltó berendezésekre vonatkozó szabályok

76

57

28

133

Beépített tűzjelző berendezésekre vonatkozó szabályok

22

4

0

26

Villamos és villámvédelmi berendezések

37

4

0

41

Tűzálló anyagok és gyártmányok

49

46

22

97

Építmények tűzvédelme és tűzállósági vizsgálatok

64

6

4

70

Hő és füst elleni védelem

25

15

2

40

Összesen

273

132

56

407

 

Emellett az ISO/TC 223 Társadalmi biztonság nemzetközi szabványosító bizottság foglalkozik például a kiürítés témájával. A bizottság eddig 8 szabványt dolgozott ki és kiadás előtt áll az ISO 22315 Társadalmi biztonság. Tömeges evakuálás. Útmutatók a tervezéshez című szabvány.

A beépített tűzoltó berendezésekre vonatkozó szabványok közül ez év decemberében az alábbi előszabványok érvényességi ideje lejár:

  • MSZE 1059:2009    A kézi tűzoltó sugárcsövek kiegészítő követelményei
  • MSZE 15606:2009  A tűzoltó vízforrások és tartozékaik felülvizsgálatai, illetve   karbantartása
  • MSZE 1092:2009    Tűzoltó kapcsok
  • MSZE 1025:2009    Műanyag tűzoltó kupakkapcsok
  • MSZE 1185:2009    Tűzoltó tömlők. Vízzáró lapos nyomótömlők és szerelt tömlők tűzoltó szivattyúkhoz és -járművekhez
  • MSZE 1027:2009    Tűzoltómászóöv
  • MSZE 9783:2009    Szén-dioxiddal oltó berendezés

Az említett előszabványok felülvizsgálati munkálatai hamarosan elkezdődnek.

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) illetékes műszaki bizottságai a nemzeti szabványokkal való összhang megvalósítása érdekében készséggel együttműködnek a tűzvédelmi műszaki irányelvekért felelős munkacsoportokkal. Ez azért is fontos, mert a szabványok szerzői jogi védelem alatt állnak, azokat részeikben vagy egészükben felhatalmazás nélkül másolni, sokszorosítani, forgalmazni, árusítani vagy bármilyen egyéb módon terjeszteni, közreadni tilos, ezek végzése a szabványosításról és a szellemi tulajdonról szóló törvénnyel ellentétes.

Szabó József

Palkovics Mihály, m.palkovics@mszt.hu