A lámpatestekre és a munkahelyi világításra vonatkozó követelmények, vizsgálatok és változások

(MSZ EN 60598-1 és új A1 módosítása, MSZ EN 12464-1 és -2)

Szakmai fórum, 2018. október 18. (csütörtök)

A fórum célja:
Az idén megjelent, a lámpatestek általános követelményeire és vizsgálataira vonatkozó szabványmódosítás, valamint a munkahelyi világítási szabványok előző kiadáshoz képest történt változásainak ismertetése.

A szakmai fórum azoknak a világítás szakterületéhez tartozó, következő szabványoknak a tartalmáról ad tájékokoztatást, amelyek magyar nyelvű változata a fórum előtt jelent meg vagy hamarosan elérhető lesz. Az előadások után lehetőség lesz a szabványokkal és az előadásokkal kapcsolatos kérdések és vélemények megvitatására is.

A lámpatestekre vonatkozó MSZ EN 60598-1

A lámpatestszabvány legutolsó érvényes kiadásában megfigyelhető a törekvés az európai és nemzetközi követelmények közötti különbségek csökkentésére, így a nemzetközi szabvány szövegét az európai kiadás csak kis mértékben alakította át. Az A1 módosítás európai kiadása már teljesen megegyezik a nemzetközi szabványmódosítás szövegével.

A szakmai fórumon az MSZ EN 60598-1 jelenleg érvényes és az előző kiadás közötti különbségekről szóló összefoglaló, valamint az A1 módosítással bevezetett következő változtatások részletes ismertetése hangzik el:

 • Néhány új szakkifejezés, beleértve a csatlakozóvezetékek (szabad vezetékvégek) meghatározását.
 • A lámpatestek jelölésére vonatkozó kiegészítő követelmények, például a törpefeszültségű egyenáramú vezetékek és végződéseik azonosításának előírása.
 • Huzalozásméretek a legkisebb névleges vezető keresztmetszetére.
 • A lámpatestek kúszóáramutakra és légközökre vonatkozó alapvető követelményeit tartalmazó, teljes megváltozott 11. főfejezet.
 • Az új ZZ melléklet, amely tartalmazza az e szabvány egyes fejezeteinek összevetését az LVD (2014/35/EU) „kisfeszültségű” irányelv megfelelő alapvető rendelkezéseivel annak megállapítására, hogy e szabvány mely követelményeinek teljesítése esetén az irányelv mely rendelkezései teljesülnek, illetve az irányelv mely rendelkezéseinek való megfeleléshez nem elegendő a szabvány követelményeinek betartása.

Az MSZ EN 12464 munkahelyi világítás szabványsorozat

A munkahelyi világítás szabványait először a 2000-es évek elején adták ki. 10 év után a fényforrásokban bekövetkezett fejlődés és a világítási követelmények előírásához szükséges alapfogalmakról és kritériumokról szóló EN 12665 új kiadása miatt az EN 12665-tel való átfedések elkerülése érdekében szükségessé vált az új kiadásuk. A belső téri munkahelyek világítási szabványának magyar nyelvű kiadása 2016-ban jelent meg, míg a szabadtéri munkahelyek világítási szabványának magyar nyelvű kiadása a Világítástechnikai Társaság (VTT) támogatásával idén jelenik meg.

A belső téri munkahelyek világítását (MSZ EN 12464-1) érintő változások például:

 • a természetes fény jelentőségének figyelembevétele;
 • a legkisebb megvilágítás meghatározása a falakon és a mennyezeten;
 • a cilindrikus megvilágítás meghatározása;
 • a megvilágítás egyenletességének feladatokhoz és tevékenységekhez rendelése;
 • a „háttérterület” meghatározása és a rá vonatkozó világítási követelmények előírása;
 • új fénysűrűségi határértékek megállapítása a képernyős környezetben használt lámpatestekre.

A szabadtéri munkahelyek világítását (MSZ EN 12464-2) érintő főbb változások:

 • az összhang megteremtése az EN 12665-tel és az EN 12464-1-gyel (színvisszaadás, energetikai szempontok);
 • a reflexiós tényező aktuális értékre változtatása;
 • a munkaterületek szokásos tisztításával kapcsolatos követelmények bővülése;
 • az 5.12. Vasutak és villamosok táblázat bővülése és korszerűsítése;
 • a 6. Ellenőrzési eljárások fejezet korszerűsítése és összehangolása az EN 12464-1-gyel.

Amennyiben a szakmai fórum felkeltette érdeklődését és az érintett szabványokról többet szeretne megtudni, a jelentkezési lap megküldésével szíveskedjen jelezni részvételi szándékát.

Részvételi díj: 12 000 Ft/fő + áfa (VTT-tagoknak 10 000 Ft/fő + áfa)

A fórum minden befizetett résztvevője a fórum témájához kapcsolódó szabvány(ok) 1-1 példányának megvásárlása esetén 20% kedvezményt kap:

MSZ EN 60598-1:2015

Lámpatestek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 60598-1:2014, módosítva)

MSZ EN 60598-1:2015/A1:2018

Lámpatestek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 60598-1:2014/A1:2017)

MSZ EN 60598-1:2018 EGYESÍTETT VÁLTOZAT

Lámpatestek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 60598-1:2014, módosítva + AMD1:2017)

MSZ EN 12464-1:2012

Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész: Belső téri munkahelyek

MSZ EN 12464-2:2014

Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 2. rész: Szabadtéri munkahelyek

Tervezett program
Jelentkezési lap
Szabványmegrendelő lap

További tájékoztatást adKosák Gábor, szabványosító menedzser
e-mail: g.kosak@mszt.hu; tel.: 06-1-456-6871