Európai szabványok segítik a kulturális örökség megőrzését

A CEN/TC 346 európai műszaki bizottság működése

Az Európai Szabványügyi Szervezet CEN/TC 346 A kulturális örökség megőrzése európai szabványosító műszaki bizottsága a kézzelfogható kulturális örökség anyagainak jellemzésével, különböző eljárásokkal, módszerekkel és ezek dokumentálásával foglalkozik. Célja a kulturális örökség megőrzésének, védelmének és karbantartásának segítése, melynek érdekében feladatai közé tartozik az értékcsökkenési folyamatok jellemzése, a környezeti feltétek meghatározása, technológiák és termékek tervezése, kivitelezése a tárgyak megőrzéséhez, restaurálásához, javításához és karbantartásához.

A bizottság eddig 17 db európai szabványt dolgozott ki, illetve hagyott jóvá.

A kulturális örökség megőrzése szempontjából fontos a tudományos megközelítés, hogy a karbantartási munkák minél hatékonyabbak és tartósabbak legyenek. A CEN/TC 346 műszaki bizottság a szabványok kidolgozásával kíván segítséget nyújtani a szakemberek megőrzési és restaurációs munkálataihoz. A szabványokat a bizottság segítségével különböző országok szakértői dolgozzák ki, azzal a céllal, hogy a szabványosítás harmonizálja és egyesítse az egyes módszereket Európában.

A szakterület szabványosításában érdekeltek lehetnek a kulturális örökség (műemlékek, múzeumok, levéltárak, könyvtárak és gyűjtemények) tulajdonosai és felhasználói, de érintettek lehetnek építészek, őrök, régészek, mérnökök, tervezők, restaurátorok, kézművesek, energia-tanácsadók, nemzeti hatóságok, fuvarozó és biztosító cégek is.

A műszaki bizottság által kidolgozott és nemzeti szabványként kiadott európai szabványok a következők:


MSZ EN 15946:2012

A kulturális örökség megőrzése. Csomagolási alapelvek a szállításhoz

MSZ EN 16085:2013

A kulturális örökség megőrzése. Kulturális javak anyagai mintavételének módszertana. Általános szabályok

MSZ EN 16095:2013

A kulturális örökség megőrzése. Kulturális javak állapotfelvétele

MSZ EN 16096:2013

A kulturális örökség megőrzése. Az épített kulturális örökség állapotfelmérése és az arról készült jelentések

MSZ EN 15757:2011

A kulturális örökség megőrzése. A szerves higroszkópos anyagok éghajlat okozta mechanikai károsodását korlátozó hőmérséklet és relatív légnedvesség előírása

MSZ EN 15758:2011

A kulturális örökség megőrzése. Eljárások és eszközök a levegő és a tárgyak felületi hőmérsékletének mérésére

MSZ EN 15759-1:2012

A kulturális örökség megőrzése. Beltéri klimatikus feltételek. 1. rész: Útmutatók a templomok, kápolnák és egyéb liturgikus terek fűtésére

MSZ EN 15801:2010

A kulturális örökség megőrzése. Vizsgálati módszerek. A kapilláris-vízfelvétel meghatározása

MSZ EN 15802:2010

A kulturális örökség megőrzése. Vizsgálati módszerek. A statikus határszög meghatározása

MSZ EN 15803:2010

A kulturális örökség megőrzése. Vizsgálati módszerek. A vízáteresztő képesség meghatározása (δp)

MSZ EN 15886:2011

A kulturális örökség megőrzése. Vizsgálati módszerek. A felületek színmérése

MSZ EN 15898:2012

A kulturális örökség megőrzése. Főbb általános szakkifejezések és meghatározásuk

MSZ EN 16141:2013

A kulturális örökség megőrzése. Útmutató a környezeti körülmények kezeléséhez. Nyitott tárolólétesítmények: a kulturális örökség megóvására és kezelésére elkötelezett gyűjteményközpontok meghatározásai és jellemzői

MSZ EN 16242:2013

A kulturális örökség megőrzése. A levegő páratartalmának mérésére szolgáló eljárások és eszközök, valamint a levegő és a kulturális javak közötti nedvességcsere

MSZ EN 16302:2013

A kulturális örökség megőrzése. Vizsgálati módszerek. Vízelnyelés mérése csőmódszerrel

MSZ EN 16322:2014

A kulturális örökség megőrzése. Vizsgálati módszerek. A száradási tulajdonságok meghatározása

MSZ EN 15999-1
(nemzeti szabványként való bevezetése folyamatban)

A kulturális örökség megőrzése. Útmutató a tárgyak kiállítására és megőrzésére szolgáló vitrinek tervezéséhez.1. rész: Általános követelmények

 

A műszaki bizottság munkaprogramjában szereplő, kidolgozás alatt levő további szabványok címei és fő adatai a következő hivatkozásra kattintva olvashatók:
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:22:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:411453,25&cs=17D2D76D6596BE0CAD81B69108A090D68