A közeljövőre tervezett képzéseink

Energiairányítási rendszermenedzser (EIR RM) az MSZ EN ISO 50001:2012 alapján

A képzés célja: a résztvevők széleskörű felkészítése az energiairányítási rendszerek kiépítésére, továbbfejlesztésére, hatékony működtetésére és irányítására, ezen belül olyan energiapolitikai célok kidolgozására, bevezetésére, amelyek figyelembe veszik a jogszabályi követelményeket – 64/2009. (III. 31.) Korm. rendelet – és a jelentős energetikai szempontokat.

Ajánljuk: létesítményvezetők, ügyvezetők, pénzügyi igazgatók; környezetvédelmi vezetők és menedzserek; energiagazdálkodási mérnökök; energetikai tanácsadók; energiapolitikai fejlesztők és menedzserek; építészek és műszaki vezetők, ellenőrök, valamint energiafelügyeleti szervezetek részére.

Időpont: 2015. október 19-22.

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének (MEBIR) belső auditora (MEBIR BA) az MSZ 28001:2008, az MSZ 28002:2009 és az MSZ EN ISO 19011:2012 alapján

A képzés célja: az MSZ 28001 szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének belső auditjában részt vevők felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a belső auditért felelős vezető munkájának támogatására.

Ajánljuk: az MSZ 28001 szerinti MEBIR-rendszert működtető vagy kiépíteni kívánó vállalatok, intézmények, szervezetek szakemberei számára, továbbá irányítási rendszerek fejlesztésébe, ellenőrzésébe és belső auditálásába bevont, illetve azért felelős személyek számára.

Időpont: 2015. október 27-29.

HACCP és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek belső auditora (HACCP, MSZ EN ISO 22000:2005, MSZ EN ISO 19011:2012)

A képzés célja: a HACCP és az MSZ EN ISO 22000:2005 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban részt vevők felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, a vezető munkájának hatékony támogatására.

Ajánljuk: HACCP és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek ellenőrzésében, belső auditjában és működtetésében közreműködő szakembereknek.

Időpont: 2015. október 27-29.

Minőségügyi belső auditor (MIR BA) az MSZ EN ISO 19011:2012 alapján

A képzés célja: a minőségirányítási rendszer ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban részt vevők felkészítése a folyamatok, a szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, a minőségirányítási vezető munkájának hatékony támogatására.

Ajánljuk: az MSZ EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszert kiépítő, működtető vagy fejleszteni kívánó szervezetek irányítási rendszerének fejlesztésébe, ellenőrzésébe és belső auditálásába bevont, illetve azért felelős személyek számára.

Időpont: 2015. november 2-4.

HACCP-rendszergazda

A képzés célja: a résztvevők átfogó felkészítése az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszeren belül más szabványt (MSZ ISO/TS 22002-1:2011 Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 1. rész: Élelmiszergyártás) vagybármely vevői követelményrendszert (pl. FSSC, IFS, BRC, TESCO) is kielégítő HACCP-veszélyelemzés alkalmazására, a kritikus szabályozási pontok meghatározására és a kapcsolódó feladatok végrehajtására az irányítási rendszer kiépítése, működtetése, fejlesztése és a rendszer irányítása során.

Ajánljuk: az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert működtető vagy kiépíteni szándékozó vállalatok, intézmények, szervezetek irányítási rendszerének fejlesztésébe, ellenőrzésébe és irányításába bevont, különösen az azért felelős személyek számára, illetve azoknak, akiket az élelmiszer-biztonság kérdése érint.

Időpont: 2015. november 4-5.

Információbiztonsági megbízott (IBIR MB) az új MSZ ISO/IEC 27001:2014 alapján

A képzés célja: az információbiztonsági irányítási rendszerek kiépítésében, működtetésében és felülvizsgálatában részt vevők felkészítése a rész- és dokumentációs feladatok elvégzésére, a vezető munkájának támogatására, illetve a rendszer működtetésére.

Ajánljuk: információbiztonsági irányítási rendszerek kiépítésében és működtetésé­ben, fejlesztésében részt vevő szakemberek, így információbiztonsági vezetők/fele­lősök, adatvédelmi vezetők/felelősök, információbiztonsági felülvizsgálók, minőség­ügyi vezetők, informatikusok és rendszergazdák számára.

Időpont: 2015. november 4-6.

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság (MEBIR) szinten tartó képzése

A képzés célja: csoportos konzultáció olyan MEBIR-auditoroknak és munkahelyi egészség­védelemmel, illetve munkabiztonsággal foglalkozó szakembereknek, munkavédelmi felügyelőknek és foglalkozás-egészségügyi szakembereknek, akik elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkeznek, továbbá szeretnék megismerni a szakterület legújabb elveit és irányait. A részvétel jó lehetőség a területen dolgozó többi szakemberrel való kapcsolattartás kialakítására is.

Ajánljuk: minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerekben, valamint munka­biztonságban, foglalkozás-egészségügyben és munkahigiénia területén jártas szakembereknek, továbbá munkavédelmi felügyelőknek.

Időpont: 2015. november 5.

Környezeti belső auditor (KIR BA) az MSZ EN ISO 19011:2012 és az ISO 14001:2015 alapján

A képzés célja: a környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban részt vevők felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek hatékony ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, a belső auditért felelős vezető munkájának támogatására.

Ajánljuk: olyan vállalatok, intézmények, szervezetek szakemberei számára, akik környezetközpontú irányítási rendszert működtetnek vagy kívánnak kiépíteni, illetve KIR-területen dolgozó szakembereknek, környezeti megbízottaknak, rendszerépítőknek, a rendszer dokumentációját kezelő és naprakészen tartó személyeknek.

Időpont: 2015. november 9-11.

Környezetirányítási szinten tartó képzés (ISO 14001:2015)

A képzés célja: csoportos konzultáció lehetőségének biztosítása olyan környezet­irányítással foglalkozó szakembereknek, akik elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkeznek, továbbá szeretnék megismerni a környezetközpontú irányítás legújabb elveit, irányait és a szakma új törekvéseit az ISO 14001:2015 alapján. A konzultáción való részvétel jó lehetőség a környezetirányításban dolgozó többi szakemberrel való kapcsolattartás kialakítására is.

Ajánljuk: mindazoknak, akik az MSZT által kiállított tanúsítványuk érvényességét meg akarják hosszabbítani, továbbá környezetvédelmi vezetőknek, rendszermenedzsereknek, megbízottaknak és auditoroknak.

Időpont: 2015. november 11.

KIR belső auditorok és -megbízottak felkészítése az ISO 14001:2015 szerinti változásokra az EN ISO 14001:2015 alapján

A képzés célja: a környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) kialakítását, működtetését, belső auditját és fejlesztését végző, már kellő ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező résztvevők felkészítése, hogy feladataikat az ISO 14001:2015 szerinti változásoknak megfelelően el tudják végezni.

Ajánljuk: olyan vállalatok, intézmények és szervezetek közép- és felsővezetőinek, KIR-szakembereinek és vezetőinek, KIR-megbízottainak és belső auditorainak, amelyek át kívánnak térni az ISO 14001:2015 szerinti környezetközpontú irányítási rendszerre.

Időpont: 2015. november 11.

Gépek biztonsága és a kockázat kezelése

A képzés célja: a résztvevők átfogó felkészítése, ismeretek átadása a munkavéde­lem meghatározó új alapszabványairól. A gépek életciklusa során felmerülő kocká­zatok MSZ EN ISO 12100 és az azt támogató MSZ EN 31010 szerinti értékelésére és csökkentésére irányuló módszerek terjesztése, az említett szabványok egységes értelmezésének és alkalmazásának elősegítése.

Ajánljuk: mindazon szervezetek szakemberei számára, akik alkalmazzák a kockázatfelmérés és a kockázatcsökkentés alapelveit a gép életciklusának lényeges szakaszaiban, továbbá meghatározzák és ellenőrzik a rendeltetésszerű használatra alkalmas biztonságos gépeket, valamint a munkabiztonsággal foglalkozó szakembereknek, munkavédelmi megbízottaknak, munkavédelmi felügyelőknek, géptervezőknek, gépgyártóknak és a gépet üzemeltetőknek.

Időpont: 2015. november 10-12.

Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek belső auditora (ÉBIR BA) (MSZ EN ISO 22000:2005, HACCP) az MSZ EN ISO 19011:2012 alapján

A képzés célja: az MSZ EN ISO 22000:2005 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban részt vevők felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, a vezető munkájának hatékony támogatására.

Ajánljuk: élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek ellenőrzésében, belső auditjában és működtetésében közreműködő szakembereknek.

Időpontok: 2015. november 11-13.

Szabványügyintéző

A képzés célja: olyan általános ismeretek szerzése, amelyek szükségesek a nemzetközi, az európai, a nemzeti és a vállalati szabványok rendszerének áttekintéséhez, a szabványok kikereséséhez, beszerzéséhez és számítógépes nyilvántartásához.

Ajánljuk: mindazoknak, akiknek feladatkörébe tartozik szabványok beszerzése, nyilvántartása, szabványtár kezelése, akik nemzetközi, európai vagy nemzeti szabványok kikeresésével, számítógépes nyilvántartásával vagy vállalati szabványtár kialakításával foglalkoznak. Ajánljuk továbbá azoknak, akik olyan termékek előállításában vagy kereskedelmében érdekeltek, amelyekkel kapcsolatban követelmény a tanúsítás.

Időpont: 2015. november 17-19.

Információbiztonsági belső auditor (IBIR BA) az új MSZ ISO/IEC 27001:2014 alapján

A képzés célja: az információbiztonsági irányítási rendszerek ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban részt vevők felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, a vezető munkájának hatékony támogatására.

Ajánljuk: vállalatok, szervezetek és intézmények információbiztonsági irányítási rendszerének fejlesztésében, ellenőrzésében és belső auditálásában részt vevők számára.

Időpont: 2015. november 18-20.

Minőségirányítási szinten tartó képzés (ISO 9001:2015)

A képzés célja: csoportos konzultáció biztosítása olyan minőségirányítási szakembereknek, akik elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkeznek és szeretnék megismerni a minőségügy ISO 9001:2015 szerinti legújabb elveit, irányait és törekvéseit. A konzultáción való részvétel jó lehetőség a minőségirányításban dolgozó többi szakemberrel való kapcsolattartás kialakítására is.

Ajánljuk: mindazoknak, akik az MSZT által kiállított tanúsítványuk érvényességét meg akarják hosszabbítani, továbbá minőségirányítási vezetőknek, rendszermenedzsereknek, megbízottaknak és auditoroknak.

Időpont: 2015. november 19.

MIR belső auditorok és -megbízottak felkészítése az ISO 9001:2015 szerinti változásokra az EN ISO 9001:2015 alapján

A képzés célja: a minőségirányítási rendszer (MIR) kialakításában, működtetésében, belső auditjában és fejlesztésében már kellő ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező résztvevők felkészítése, hogy feladataikat az ISO 9001:2015 szerinti változásoknak megfelelően el tudják végezni.

Ajánljuk: olyan vállalatok, intézmények és szervezetek közép- és felsővezetőinek, minőségügyi szakembereinek és vezetőinek, minőségügyi megbízottainak és belső auditorainak, amelyek át kívánnak térni az ISO 9001:2015 szerinti minőségirányítási rendszerre.

Időpont: 2015. november 19.

Információbiztonsági belső auditor (IBIR BA) az új MSZ ISO/IEC 27001:2014 alapján

A képzés célja: az információbiztonsági irányítási rendszerek ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban részt vevők felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, a vezető munkájának hatékony támogatására.

Ajánljuk: vállalatok, szervezetek és intézmények információbiztonsági irányítási rendszerének fejlesztésében, ellenőrzésében és belső auditálásában részt vevők számára.

Időpont: 2015. november 18-20.

Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek vezetője (ÉBIR V) (MSZ EN ISO 22000:2005, HACCP)

A képzés célja: a résztvevők átfogó felkészítése az MSZ EN ISO 22000:2005 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer kiépítésére, működtetésére, fejlesztésére és a rendszer irányítására.

Ajánljuk: az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert működtető vagy kiépíteni szándékozó vállalatok, intézmények, szervezetek irányítási rendszerének fejlesztésébe, ellenőrzésébe és irányításába bevont, különösen az azért felelős személyek számára, illetve azoknak, akiket az élelmiszer-biztonság kérdése érint.

Időpont: 2015. november 23-25.

Energetikai auditor/auditorjelölt (ENA)

A képzés célja: a korábban megszerzett energetikai ismeretekre épülő felkészítés az MSZ EN 16247 szabványsorozat szerinti (a 27/2012 energiahatékonysági irányelvnek megfelelő) energiaaudit előkészítésére, elvégzésére és dokumentálására.

Ajánljuk: azoknak, akik jól ismerik az energetikai rendszereket, gyakorlottak az energiahatékonysági szolgáltatások és energiaauditok területén, és az energiaauditok MSZ EN 16247 szabványsorozat szerinti végrehajtására kívánnak felkészülni.

Időpont: egyeztetés alatt

Az irányítási rendszerekről másképp, kockázatalapú döntéshozatal

A képzésen részt vevők kedvezményesen megvásárolhatják az MSZ 13073:2014 szabványt, valamint az MSZ EN 31010:2010 és az MSZ ISO 31000:2015 szabványok magyar nyelvű változatát.

A képzés célja: felkészítés az irányítási rendszerek szabványai (pl.: ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISO 14001) szerinti kockázatfelmérési és -kezelési tevékenység hatékony végzésére, esetpéldák bemutatásával és szituációs játékkal.

Ajánljuk: a szervezetek vezetői, döntéshozói, valamint az irányítási rendszerek kiépítői, működtetői és fejlesztői számára.

őpont: 2015. november 26.

Kockázatfelmérési és -kezelési szakértő az MSZ ISO 31000, az MSZ EN 31010 és az MSZ 13073 alapján

A képzés célja: a kockázatalapú döntéshozatal folyamatának és módszereinek bemutatása, valamint a gyakorlatban történő alkalmazás elsajátítása.

Ajánljuk: a vonatkozó nemzetközi szabványok alapján kockázatmenedzsment-rendszert bevezetni és/vagy működtetni szándékozó szervezeteknél a stratégiai és üzleti tervezéssel, a projektek tervezésével és megvalósításával foglalkozó szakembereknek, folyamatmenedzsereknek (kockázatgazdáknak), minőségügyi vezetőknek, belső ellenőrzéssel foglalkozó szakértőknek, biztonsági területeken dolgozó szakembereknek, továbbá mindenki másnak, akit a kockázatfelmérés és -kezelés érdekel.

Időpont: 2015. december 1-3.

A változtatás jogát fenntartjuk!


Tervezett szakmai fórumok

Szakmai fórum a gázhegesztő munkaeszközök létesítéséről és használatáról

Időpont: 2015. november 12.

A következő szakmai fórumok időpontjának megállapítására később kerül sor:

  • Szabványokkal a vagyongazdálkodási célok eléréséért
  • A cement- és a betonszabványok aktualitásai, teljesítménynyilatkozat és a CE-jelölés
  • A kockázat szabványai (MSZ 13073, MSZ ISO 31000 és MSZ EN 31010)
  • Információbiztonsági fórum az ISO/IEC 27002 szabvány szerint
  • Az MSZ EN ISO 9001:2015 követelményei
  • A környezetközpontú irányítási rendszer szabványának változásai