A jövő útja ‒ az okos CE-jelölés használata

A CEN 2018 júliusában tette közzé a CWA 17316:2018 Az építési termékek okos CE-jelölése című munkaértekezleti megállapodást.

A CWA-k legfontosabb jellemzői

A CWA (CEN munkaértekezleti megállapodás) a CEN által, a három hivatalos nyelv közül legalább az egyiken kiadott szabvány jellegű dokumentum. A dokumentum CEN-munkaértekezleten kidolgozott olyan megállapodás, amely meghatározott egyének vagy szervezetek közötti megegyezés eredménye, és a dokumentum tartalmáért ők a felelősek. Fontos elv, hogy a munkaértekezleti megállapodás nem lehet ellentétes érvényben lévő európai szabvánnyal. Ezeket a megállapodásokat kihirdetik, de nem kell bevezetni a nemzeti szabványrendszerbe és az ezzel ellentétes nemzeti szabványokat sem kell visszavonni.

A CE-JELÖLÉS HASZNÁLATÁRÓL

Az építési termékek gyártóinak teljesíteni kell az építési termékekre vonatkozó 305/2011/EU rendelet (CPR) követelményeit, és a termékeiket a harmonizált szabványok (hENs) szerinti teljesítménynyilatkozattal (DoP) kell forgalomba hozniuk.
A teljesítménynyilatkozat elkészítésével a gyártó felelősséget vállal azért, hogy az építési termék megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek, valamint a 305/2011/EU rendeletben és az egyéb, a jelölés alkalmazását előíró vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályokban megállapított valamennyi alkalmazandó követelménynek.

Sok esetben ez olyan sok adat és részletes információ közlésével jár, amely kimeríti a lehetőségeket. A CWA 17316 célja az építési termékek CE-jelölésének támogatása a választható elektronikus teljesítménynyilatkozat használata révén.

AZ „OKOS CE-JELÖLÉS”

Az okos CE-jelölésre vonatkozó CWA 17316:2018 munkaértekezleti megállapodás kapcsolatot teremt a termék és a DoP (teljesítménynyilatkozat) között digitális, gépi és emberi olvasásra alkalmas formátumban (XML). Lehetővé teszi, hogy a tervezők, a vállalkozók, a végfelhasználók és a hatóságok könnyedén hozzáférjenek és értékelhessék – megfelelő digitális eszközökkel – a DoP információit felhasználóbarát, célorientált módon. Ráadásul az okos CE-jelölés segíti a tervezők és az adatfeldolgozók dokumentációs feladatainak teljesítését és csökkenti az adminisztratív terheket.

Az okos CE-jelölés megkönnyíti a digitális eszközök fejlesztését. Lehetővé teszi a termék nyomonkövethetőségét, közvetlen kapcsolatot biztosít a gyártókkal és kompatibilis a BIM-mel (Building Information Modeling).

Ez a kezdeményezés megnyithatja az utat más ágazatokban is a hasonló fejlesztésekhez.

„Az építési termékek okos CE-jelölése” megállapodást kidolgozó CEN/WS és a CEN/TC 442 titkársági feladatait az SN (Standards Norway) látja el.

Az okos CE-jelölés koncepciója


A CWA megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

További információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen: szabvtit@mszt.hu

Forrás: Az Európai Szabványügyi Bizottság rövid híre alapján: CEN Workshop Agreement - CWA 17316:2018 - Smart CE marking for construction products is now published

Szendy Csabáné
2018. augusztus