A hegesztés munkavédelmére vonatkozó előszabványok

A hegesztés kulcsfontosságú technológia az ipari fémfeldolgozás területén. A hegesztő munkahelyeket általában jelentős gáz- és/vagy energiaigény, valamint kivételesen intenzív optikai sugárzás, hőhatás, károsanyag-kibocsátás és (egyes alkalmazásai esetén) elektromágneses tér jellemzi.

E veszélyforrások miatt az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkahelyekre vonatkozó minimális követelmények mellett többletkövetelmények teljesítése is szükséges. Ezen többletkövetelmények – például a hegesztők biztonságát és egészségét védő, a hegesztésre jellemző kockázatok felmérésére és csökkentésére elfogadott műszaki követelmények és megoldások, valamint a veszélyhelyzetek kialakulásának lehetőségét csökkentő ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó előírások – meghatározása érdekében, az OMMF-11-0043 pályázat támogatásával és a Magyar Hegesztési Egyesület munkavédelmi csoportja közreműködésével a Magyar Szabványügyi Testület kidolgozta, valamint 2014-ben és 2015-ben megjelentette a hegesztés biztonsága tárgyú, illetve főcímű magyar nemzeti előszabványokat, illetve előszabvány-sorozatot.

Az előszabvány olyan szabványkiadvány, amelynek célja, hogy alkalmazásával meg lehessen szerezni a szabvány végleges változatának kiadásához szükséges tapasztalatokat. A hegesztés biztonságára vonatkozó előszabványok esetében ezekre a tapasztalatokra elsősorban a Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) várható átdolgozása miatt van szükség. Az új HBSZ általános követelményeinek teljesítéséhez, illetve előírásainak alkalmazásához ugyanis a szabványoknak részletes és a szakma által elfogadott műszaki megoldásokat kell kínálniuk.

Az előszabványok alkalmazása tehát már most is hasznos egyrészt a tapasztalatszerzés és ennek alapján a szükséges változtatásokra vonatkozó javaslatok megfogalmazása érdekében, másrészt azért, mert ezek alapján a munkáltató – a szabványt megalkotó szakértők által egyeztetetett követelmények figyelembevételével – megteremtheti a hegesztők számára a széles körben elfogadott biztonsági és egészségvédelmi feltételeket.

Az előszabványok 2014. június 1-jén jelentek meg és már alkalmazásuk első, rövid időszakában érkeztek olyan észrevételek, amelyek alapján célszerű volt újbóli kiadásuk, illetve a következő szabványok visszavonása:

MSZE 12802:2014  Hegesztés biztonsága. Hegesztő munkahelyek kialakításának munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményei
MSZE 12803:2014  Hegesztés biztonsága. Légzésvédelem

A visszavonások után a következő előszabványok maradtak érvényben (a hivatkozási számot követő „2.” azt jelenti, hogy még 2014-ben második kiadás jelent meg):

MSZE 12804:2014 2.     Hegesztés biztonsága. Gázhegesztő felszerelések és berendezések biztonságos kezelése
MSZE 12805:2014         Hegesztés biztonsága. Hegesztési gázellátó rendszerek időszakos ellenőrzése és vizsgálata
MSZE 12806:2015         Hegesztés biztonsága. Villamos hegesztés
MSZE 12807:2015         Hegesztés biztonsága. Hegesztési gázellátó rendszerek létesítésének biztonsági szempontjai
MSZE 12808:2014 2.     Hegesztés biztonsága. Biztonsági eszközök alkalmazása gázhegesztéshez és rokon eljárásaihoz
MSZE 12809:2014 2.     Hegesztés biztonsága. Gázhegesztés eszközeinek időszakos biztonsági ellenőrzése és vizsgálata
MSZE 12810:2014 2.     Hegesztés biztonsága. Villamos hegesztő munkaeszközök ellenőrzése és vizsgálata
MSZE 12813:2014 2.     Hegesztés biztonsága. Termithegesztés

Az előszabványok alkalmazása során szerzett tapasztalatokat, észrevételeket és javaslatokat az MSZT/MB 412 „Hegesztés és rokon eljárásai” műszaki bizottság titkárához, Szabó Józsefhez (j.szabo@mszt.hu, 06 1 456-6846) kell eljuttatni.

Az előszabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában, 1082 Bp. Horváth Mihály tér 1. tel.: 456-6893, fax: 456-6884, vagy a Webáruházban.