A hegesztés biztonságának szakmai fórumai

A Magyar Szabványügyi Testület 2014-ben és 2015-ben a hegesztés biztonsága tárgyában nyolc magyar nemzeti előszabványt tett közzé (részletesen lásd A hegesztés munkavédelmére vonatkozó előszabványok cikkben).

Az előszabványok egyik fontos célja, hogy alkalmazásukkal meg lehessen szerezni a szabvány végleges változatának kiadásához szükséges tapasztalatokat. Az előszabványok alkalmazási területén szerzett ismeretek megosztására, megvitatására és az előszabványok átdolgozására született javaslatok megfogalmazására is lehetőséget kíván teremteni az MSZT a következő szakmai fórumok megrendezésével. A mellékelt (Felmérő lap) kitöltésével és megküldésével szíveskedjen előzetesen jelezni, hogy melyik fórumon kíván részt venni.

Az előszabványokkal és a szakmai fórumokkal kapcsolatban az MSZT/MB 412 „Hegesztés és rokon eljárásai" műszaki bizottság titkára, Szabó József nyújt tájékoztatást (j.szabo@mszt.hu, 06 1 456-6846).

Az előszabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában, 1082 Bp. Horváth Mihály tér 1. tel.: 456-6893, fax: 456-6884, vagy a webáruházban.

Az 5 db szakmai fórum helyszíne: MSZT székház, Budapest Horváth Mihály tér 1.

A tervezett szakmai fórumok:

1. Hegesztési gázellátó rendszerek létesítése és használata (MSZE 12807 és 12805)

Hegesztéshez használt éghetőgáz- és oxigénellátásra létesített rendszerek tényleges tűz- és robbanásveszélyt, valamint oxigénhiányos állapot okozta veszélyt jelentenek a munkahely és a környezete, illetve a munkavállalók és az ott tartózkodók számára. A súlyos kockázatok indokolják a szabványos megoldások alkalmazását, ilyen rendszerek létesítése és használata során. 

A szakmai fórum során

 • meghatározzuk a lehetséges veszélyeket, azok kockázatait,
 • összefoglaljuk az elérhető szabványos megoldásokat, amelyek kiterjednek az anyagmegválasztásra, gyártásra és szerelésre, a megfelelőség igazolását szolgáló ellenőrzésekre és vizsgálatokra, valamint
 • bemutatunk néhány esettanulmányt helyes és helytelen megoldásokról.

A szakmai fórumot különösen hegesztő munkahelyek létesítésében, fejlesztésében, üzemeltetésében, valamint a hegesztés biztonságos alkalmazásában és annak ellenőrzésében érdekelt hegesztő, munkavédelmi és tűzvédelmi szakembereknek ajánljuk.

A szakmai fórum alkalmat kínál tapasztalatcserére, fontos kérdések megvitatására.

A résztvevők

 • összefoglaló szakmai anyagot kapnak az előadásokról, amelynek melléklete tartalmazza a témába vágó, érvényes magyar szabványok jegyzékét, valamint
 • kedvezményes áron megrendelhetik a szakmai fórumon ajánlott szabványokat, köztük az új MSZE 12807:2015 és MSZE 12809:2014 2.  előszabványt.

A szakmai fórum időpontja: 2015. szeptember 3. (csütörtök), 10.00–14.30 óra között

Amennyiben a szakmai fórum felkeltette az érdeklődését, a jelentkezési lap megküldésével szíveskedjen jelezni részvételi szándékát.

Jelentkezési lap 

2. Gázhegesztő munkaeszközök létesítése és használata (MSZE 12804, 12808 és 12809)

A gázhegesztés, lángvágás és rokon eljárások munkaeszközei és alkalmazásuk jelentős tűz- és robbanásveszélyt, valamint oxigénhiányos állapot okozta veszélyeket jelentenek a munkahely és a környezete, illetve a munkavállalók és az ott tartózkodók számára. A súlyos kockázatok indokolják, hogy szabványos megoldásokat alkalmazzanak az ilyen munkaeszközök létesítése és használata során. 

A szakmai fórum során

 • meghatározzuk a lehetséges veszélyeket, azok kockázatait,
 • összefoglaljuk az elérhető szabványos megoldásokat, amelyek kiterjednek a munkaeszköz létesítéséhez használt készülékek, tömlővezetékek és egyéb anyagok megválasztására, összeszerelésre, a megfelelőség igazolását szolgáló ellenőrzésekre és vizsgálatokra, valamint
 • bemutatunk néhány esettanulmányt helyes és helytelen megoldásokról.

A szakmai fórumot különösen gázhegesztést, lángvágást és/vagy ezek rokon eljárásait alkalmazó munkahelyek vagy hegesztő munkahelyek létesítésében, fejlesztésében, üzemeltetésében, valamint a hegesztés biztonságos alkalmazásában és annak ellenőrzésében érdekelt hegesztő, munkavédelmi és tűzvédelmi szakembereknek ajánljuk.

A szakmai fórum alkalmat kínál tapasztalatcserére, fontos kérdések megvitatására.

A résztvevők

 • összefoglaló szakmai anyagot kapnak az előadásokról, amelynek melléklete tartalmazza a témába vágó, érvényes magyar szabványok jegyzékét, valamint
 • kedvezményes áron megrendelhetik  a szakmai fórumon ajánlott szabványokat, köztük az új MSZE 12804:2014 2., MSZE 12808:2014 2. és MSZE 12809:2014 2. előszabványokat.

Tervezett témakörök:

 1. A hegesztési szabványosítás aktualitásai
 2. Gázhegesztő munkaeszközök és használatuk alapvető biztonsági követelményei
 3. Gázhegesztő munkaeszközök használata
 4. Biztonsági eszközök alkalmazása
 5. Ellenőrzések és vizsgálatok
 6. Esettanulmányok
 7. Konzultáció, eszmecsere

Tervezett időpont: 2016.

3. Ívhegesztő munkaeszközök létesítése és használata (MSZE 12806 és 12810)

Az ívhegesztés és rokon eljárásainak munkaeszközeivel és alkalmazásukkal járó veszélyek (különösen a villamos feszültség alatti munkaeszközök miatti áramütés, az elektromágneses tér, a tűz) súlyos kockázatokat jelentenek a munkahely és a környezete, illetve a munkavállalók és az ott tartózkodók számára. Ez indokolja, hogy szabványos megoldásokat alkalmazzanak az ilyen munkaeszközök létesítése és használata során. 

A szakmai fórum során

 • meghatározzuk a lehetséges veszélyeket, azok kockázatait,
 • összefoglaljuk az elérhető szabványos megoldásokat, amelyek kiterjednek a munkaeszköz létesítéséhez használt készülékek megválasztására, összeszerelésére (különösen a hegesztőáramkör létesítésére), a megfelelőség igazolását szolgáló ellenőrzésekre és vizsgálatokra, valamint
 • bemutatunk néhány esettanulmányt helyes és helytelen megoldásokról.

A szakmai fórumot különösen ívhegesztést és/vagy rokon eljárásait alkalmazó munkahelyek vagy hegesztő munkahelyek létesítésében, fejlesztésében, üzemeltetésében, valamint a hegesztés biztonságos alkalmazásában és annak ellenőrzésében érdekelt hegesztő, munkavédelmi és tűzvédelmi szakembereknek ajánljuk.

A szakmai fórum alkalmat kínál tapasztalatcserére, fontos kérdések megvitatására.

A résztvevők

 • összefoglaló szakmai anyagot kapnak az előadásokról, amelynek melléklete tartalmazza a témába vágó, érvényes magyar szabványok jegyzékét, valamint
 • kedvezményes áron megrendelhetik a szakmai fórumon ajánlott szabványokat, köztük az új MSZE 12806:2015 és MSZE 12810:2014 2. előszabványokat.

Tervezett témakörök:

 1. A hegesztési szabványosítás aktualitásai
 2. Ívhegesztő munkaeszközök és használatuk alapvető biztonsági követelményei
 3. Ívhegesztő munkaeszközök összeállítása és használata
 4. EMC- és EMF-követelmények
 5. Ellenőrzések és vizsgálatok
 6. Esettanulmányok
 7. Konzultáció, eszmecsere

Tervezett időpont: 2016.

4. Hegesztőüzemek légzésvédelmének létesítése és használata (MSZE 12803)

Ív- és gázhegesztés, illetve ezek rokon eljárásainak alkalmazásakor jelentős károsanyag-emisszióval kell számolni, amely súlyos légzési expozíciós kockázatot jelent a munkavállalók és az ott tartózkodók számára. Különösen érintettek a hegesztők maguk, akiknek a kitettsége lényegesen nagyobb a zárt munkahelyi légtérben tartózkodókénál. Az expozíció megítélésére, a kockázatok kezelésére léteznek szabványos megoldások, amelyek alkalmazása hatékony, költségkímélő megoldásokat tesz lehetővé.

A szakmai fórum során

 • meghatározzuk a lehetséges veszélyeket, azok kockázatait,
 • összefoglaljuk az elérhető szabványos megoldásokat, amelyek kiterjednek az expozíciós kockázatok megítélésére, a szükséges légzésvédelmi intézkedések meghatározására, az azok megfelelőségének igazolását szolgáló ellenőrzésekre és vizsgálatokra, valamint
 • bemutatunk néhány esettanulmányt helyes és helytelen megoldásokról.

A szakmai fórumot különösen hegesztést és/vagy rokon eljárásait alkalmazó munkahelyek vagy hegesztő munkahelyek létesítésében, fejlesztésében, üzemeltetésében, valamint a hegesztés biztonságos alkalmazásában és annak ellenőrzésében érdekelt hegesztő, munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szakembereknek ajánljuk.

A szakmai fórum alkalmat kínál tapasztalatcserére, fontos kérdések megvitatására.

A résztvevők

 • összefoglaló szakmai anyagot kapnak az előadásokról, amelynek melléklete tartalmazza a témába vágó, érvényes magyar szabványok jegyzékét, valamint
 • kedvezményes áron megrendelhetik a szakmai fórumon ajánlott szabványokat, köztük az új MSZE 12803:2014 (visszavont) előszabványt.

Tervezett témakörök:

 1. A hegesztési szabványosítás aktualitásai
 2. A munkahelyi légtér szennyezettsége és a hegesztő légzési expozíciója
 3. Légzésvédelmi intézkedések meghatározása
 4. Általános szellőzés, helyi elszívás és személyi légzésvédők alkalmazása
 5. Ellenőrzések és vizsgálatok
 6. Esettanulmányok
 7. Konzultáció, eszmecsere

Tervezett időpont: 2016.

5. Hegesztő munkahelyek munkabiztonsági és -egészségügyi követelményei (MSZE 12802)

Ív- és gázhegesztés, valamint rokon eljárásainak alkalmazásával járó, a hegesztőket, hegesztőgép-kezelőket és a munkatérben tartózkodókat érintő expozíciós kockázatok kezelése átfogó ismereteket igényel az egyes eljárások és technológiák alkalmazásával járó veszélyeket illetően. Az expozíció megítélésére, a kockázatok kezelésére léteznek szabványos megoldások, amelyek alkalmazása hatékony, költségkímélő megoldásokat tesz lehetővé. 

A szakmai fórum

 • összefoglalja a munkahelyek létesítésére vonatkozó általános és a hegesztés alkalmazásával összefüggő, különleges követelményeket,
 • összefoglalja az elérhető szabványos megoldásokat, amelyek kiterjednek az expozíciós kockázatok megítélésére, a szükséges védelmi intézkedések meghatározására, az azok megfelelőségének igazolását szolgáló ellenőrzésekre és vizsgálatokra, valamint
 • bemutat néhány esettanulmányt helyes és helytelen megoldásokról.

A szakmai fórumot különösen hegesztést és/vagy rokon eljárásait alkalmazó munkahelyek vagy hegesztő munkahelyek létesítésében, fejlesztésében, üzemeltetésében, valamint a hegesztés biztonságos alkalmazásában és annak ellenőrzésében érdekelt hegesztő, munkavédelmi, tűzvédelmi és foglalkozás-egészségügyi szakembereknek ajánljuk.

A szakmai fórum alkalmat kínál tapasztalatcserére, fontos kérdések megvitatására.

A résztvevők

 • összefoglaló szakmai anyagot kapnak az előadásokról, amelynek melléklete tartalmazza a témába vágó, érvényes magyar szabványok jegyzékét, valamint
 • kedvezményes áron megrendelhetik a szakmai fórumon ajánlott szabványokat, köztük az új MSZE 12802:2014 (visszavont) előszabványt.

Tervezett témakörök:

 1. A hegesztési szabványosítás aktualitásai
 2. Munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeinek  meghatározása
 3. Hegesztő munkahelyek veszélyei és kockázatuk
 4. Hegesztő munkahelyek kialakítása – gázellátás, hegesztőáramkör létesítése, a munkatér elhatárolása, megvilágítás, zárt munkatér szellőztetése
 5. A hegesztő környezete – helyigény, hőmérséklet, zajterhelés, feszültség alatti szerszámok tárolása, ergonómiai követelmények
 6. Esettanulmányok
 7. Konzultáció, eszmecsere

Tervezett időpont: 2016.

Szabó József