A fenntartható beszerzésről várhatóan 2017-ben megjelenik az első nemzetközi szabvány

A fenntartható beszerzés olyan folyamat, amelyben teljesül a szervezet árukra, munkavégzésre és közszolgáltatásokra vonatkozó igénye, ugyanakkor az előnyök nemcsak a szervezetnél, hanem a társadalomban és a gazdaságban is jelentkeznek, a legkisebb kárt okozva a környezetben.

A beszerzés minden szervezet költségvetésének jelentős részét teszi ki. Nem lenne világunk élhetőbb, ha a beszerzést is fenntartható módon végeznénk? A készülő új szabvány, amely pontosan ezt tűzte ki célul, kidolgozásának egyik végső szakaszához érkezett.  

A szervezet beszerzési döntései számos területre vannak hatással. E hatások pl. az elfogyasztott energia mennyiségétől a szervezet által megvásárolt árukat előállító dolgozók életminőségéig terjednek. Ha meggondoljuk, hogy a beszerzés csak a közszférában az OECD-országokban a GDP kb. 12%-át és a kormányzati kiadások kb. 29%-át teszi ki, belátható, hogy foglalkoznunk kell e folyamattal.

Fenntartható módon vásárolni – más néven fenntartható beszerzés – legyen minden szervezet végső célja, mivel így tudja a legnagyobb pozitív társadalmi, környezeti és gazdasági hatást elérni. Ez okos, megfontolt választásokat jelent minden beszerzéskor, beleértve mindent és mindenkit, kezdve az irodaszerektől, az építési anyagokon át az energiaszolgáltatókig és az étkezési szolgáltatást nyújtókig.

A kidolgozás alatt lévő új nemzetközi szabvány, az  ISO 20400  Fenntartható beszerzés. Útmutató irányelveket fogalmaz meg az olyan szervezetek számára, amelyek a fenntarthatóságot be akarják építeni beszerzési folyamataikba. A dokumentum most érkezett a második DIS (Draft International Standard) szakaszba, tehát az érdekelt felek még egyszer véleményezhetik a szabványtervezetet, mielőtt várhatóan 2017-ben kiadásra kerül.

Mivel a fenntartható beszerzés a társadalmi felelősségvállalás egyik kulcsfontosságú szempontja is, az ISO 20400 ki fogja egészíteni az ISO 26000 Útmutató a társadalmi felelősségvállaláshoz szabványt. Alkalmazása során a szervezetek hozzájárulhatnak a fenntartható fejlődés irányába tett erőfeszítésekhez azáltal, hogy a legkisebbre csökkentik a környezetre gyakorolt hatásukat, megoldják az emberi jogokkal kapcsolatos kérdéseket és közreműködnek a társadalmi és gazdasági célok elérésében.

Jacques Schramm, a szabványt kidolgozó bizottság (ISO/PC 277) elnöke szerint a beszerzési feladatkör a szervezet társadalmi felelősségvállalásának egyik kulcsfontosságú motorja. Ennek ellenére a témában mindmáig csak kevés harmonizált nemzetközi irányelv létezik, amely megfelelő részletességű és általánosan alkalmazható. „Sok szervezet már szerepelteti fenntarthatósági jelentésében a fenntartható beszerzést, mégis jól érzékelhető a fenntartható beszerzés megvalósításának és mérésének gyakorlatára vonatkozó világos irányelvek hiánya." – nyilatkozta. A bizottság elnöke úgy véli, hogy az ISO 20400 alkalmazása segíteni fogja a szervezetek fenntarthatósággal kapcsolatos céljainak elérését, javítani fogja a szállítói kapcsolatok kezelését és versenyelőnyt biztosít számukra.

A cikkben említett, az MSZT által bevezetett magyar nyelvű szabvány a következő:

MSZ ISO 26000:2011 Útmutató a társadalmi felelősségvállaláshoz

A szabvány és a szabványtervezet megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Czimer Gáborné
2016. szeptember

Forrás: Az ISO honlapja