A CEN workshopot indított az útépítések fenntarthatósága témakörében

Európa-szerte nagy érdeklődésre tart számot az életciklus-alapú tervezés és a környezetvédelmi szempontok megjelenése a beruházások során, amelynek az útépítés területén való vizsgálatára a CEN létrehozta a CEN/WS SUSTINROADS – Sustainability assessment of roads workshopot.

A környezetünk védelme egyre nagyobb szerepet kap mind a mindennapi életünk, mind a világpolitika napi alakulása során. Az általános érvényű hangzatos célkitűzések egyre gyakrabban alakulnak át kézzelfogható eredmények és előírások elérését célul kitűző gyakorlati munkává egy-egy konkrét szakterület esetén. Ebbe a folyamatba illeszkedik a CEN által alapított CEN/WS SUSTINROADS – Sustainability assessment of roads workshop, amely az útépítések fenntarthatóságát vizsgálja.

A workshop által elkészített CWA-tervezet életciklus alapon veszi sorra az útépítéshez használt anyagokat a bányászattól a hulladékelhelyezésig. Felállítja azokat az indikátorokat (környezeti, gazdasági és társadalmi hatások), amelyek mentén az utak építése komplexen értékelhetővé válik. Az indikátorok az Európai Bizottság FP7 programján belül létrejövő LCE4Roads (Life Cycle Engineering for roads, the new sustainability certification system for roads)projekt által kidolgozott listán alapulnak és közvetlenül kapcsolódnak az Európai Bizottság, Fehér Könyvben (The White Paper on Transport) megfogalmazott környezethatékonysági célkitűzéseihez. A dokumentum célja, hogy segítséget nyújtson a meglévő utak és a jövőbeli fejlesztések fenntarthatósági értékelésének elkészítéséhez az állami és magán útüzemeltetők, útépítőcégek számára.

Egy workshop mindig egy aktuális és multidiszciplináris területet fog össze, így nem kapcsolódik közvetlenül egy európai, ezáltal nemzeti bizottsághoz sem. Emiatt a munka során elkészült dokumentumok véleményezése egyedileg, a témában jártas szakértők bevonásával történik.

Az MSZT keresi azokat a szakembereket, akik érdeklődnek a téma iránt és szívesen bekapcsolódnának az értékelésbe. Az Indicators for the sustainability assessment of roads munkacímen folyó projekt munkaközi anyagának véleményezésére 2016. augusztus 2-ig van lehetőség, további információkat a CEN honlapján talál.

Egy CWA (CEN Workshop Agreement) nemzeti szabványként való bevezetése nem kötelező, ugyanakkor az MSZT fel kívánja mérni, hogy van-e igény a műszaki dokumentum hazai bevezetésére. Érdeklődés esetén, a szabvány magyar nyelvű kiadásával kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

A témában bővebb felvilágosítást ad: Bernáth Csaba, e-mail: cs.bernath@mszt.hu

Bernáth Csaba
2016. július