A CEN-CENELEC Ipari Tanácsadó Fóruma [Industry Advisory Forum (IAF)]

 

Koncepció

A CEN-CENELEC Igazgatási Központja mindig törekedett arra, hogy közvetlen kapcsolatot találjon az ipar képviselőivel. Mivel a teljes világra kiterjedő verseny és a gyorsuló műszaki fejlődés világszerte és Európában is átalakítja a társadalmat és az üzleti világot, időszerűvé vált egy ilyen, az ipar szempontjait képviselő testület létrehozása. Az európai ipar irányításához is szükség van a ténylegesen digitális egységes európai piac megteremtését elősegítő európai szabványosítási prioritások megerősítésének és irányításának támogatására. Ebből a célból alakul meg az Ipari Tanácsadó Fórum [Industry Advisory Forum (IAF)], amelynek közvetlen hatása lesz az európai szabványosításra ott, ahol előrehaladást kell elérni a CEN és a CENELEC szintjén. A tervek szerint az IAF a következők szerint fog tevékenykedni:

Az IAF tagsága

Az IAF magas szintű ipari csoport lesz, amely a CEN és a CENELEC irányító testületeit látja majd el tanácsokkal. Az IAF létszáma 10-15 főre lesz korlátozva, és tagjai a következők közül kerülnek ki:

  • az iparnak a CEN és a CENELEC tagszervezetei és partnerei által delegált, a szabványosítást támogató és a szabványok stratégiai hatását ismerő képviselői;
  • a CEN és a CENELEC tagszervezetei.

Az elnököt az IAF tagjai fogják megválasztani.

Az IAF feladatai

Az IAF az ipar számára jelentős, valamint a CEN és a CENELEC beavatkozását igénylő stratégiai szabványosítási kérdések azonosításával és egyeztetésével fog foglalkozni. Az egyeztetést igénylő témák közé tartozhat:

  • az ipari stratégiák támogatása szabványokkal;
  • azok a jelentős piaci tényezők, amelyek hatással lesznek a szabványosításra;
  • a szabványosítás és a politikai kérdések közötti kapcsolatok;
  • a szabványosítási rendszer működésére vonatkozó stratégiai kérdések.

Az IAF feladata lesz a CEN és a CENELEC segítése az ipart támogató tevékenységek prioritásainak meghatározásában, valamint a 2020-ra és azon túlra kitűzött célok elérése érdekében közép- és hosszú távú célok előterjesztése a CEN és a CENELEC számára.

Az IAF működése

Az IAF évente kétszer fog ülésezni Brüsszelben, hogy értékelje az ipar érintkezési pontjait, és hogy meghatározza azokat az elsődleges feladatokat, amelyekkel a CEN és a CENELEC keretei között foglalkozni kell. Szükség szerint ad hoc munkacsoportokat állítanak fel az egyedi kérdések megoldására. A munkacsoportok az IAF-nek tesznek jelentést a javasolt megoldásokról vagy ajánlott tevékenységekről.

Az IAF tagjainak fel kell készülni az ülések rendszeres látogatására, az ülések előkészítésében és a vitákban való aktív részvételre, a napirenden lévő dokumentumokat áttanulmányozására és véleményezésére.

A CEN-CENELEC Igazgatási Központja biztosítja a hátteret az IAF működtetéséhez.

Az IAF felállításának érdekében az MSZT várja azoknak a jelentkezését, akik megfelelve az elvárásoknak készek részt venni az IAF tevékenységében.

Bővebb tájékoztatás:
Krantz Domokos (d.krantz@mszt.hu)

2018. június