70 éves az ISO

London, 1946.
65 küldött gyűlt össze 25 országból, hogy megvitassák a szabványosítás jövőjét. Egy évvel később, 1947. február 23-án hivatalosan is megalakult az ISO szervezete. A háború utáni időszakban az alapító tagok (mindannyian nemzeti szabványügyi testületek voltak) a közös szervezet működését kulcsfontosságúnak vélték az újraépítési munkák megkezdéséhez.

Az alakuláskor a tagok fő célja az volt, hogy megvalósuljon a nemzeti szinten létező szabványok egységesítése és összehangolása. Ez a célkitűzés a mai napig nem változott.
A tagok úgy döntöttek, hogy a további tagságot minden ország számára elérhetővé teszik. Mára 163 ország tagja az ISO-nak, és a működési területe lefedi a technológia és a kereskedelem majdnem minden területét.

A kezdetekben 67 szakértői csoportot hoztak létre, majd ezeket elnevezték műszaki bizottságoknak. Ilyenek voltak például a csavarmenetek, a tengerészeti technológiák, az élelmiszerek, a könnyűipar, a festékek és a laboratóriumi berendezések területén megalakult bizottságok.

1951-ben megszületett az első szabvány, amelyet akkor még Javaslatnak (Recommendation) neveztek. Az ISO/R 1:1951 Standard reference temperature for industrial length measurements című szabvány az ipari hosszmérések referencia-hőmérsékletét írta le. Ma már az ISO több mint 22 000 érvényes szabványt tart nyilván.

Napjainkban az ISO-nak, és vele együtt az MSZT-nek is, a jövő nehézségeivel kell megküzdenie, melyek gyakran határokon átívelő kihívások, mint például a klímaváltozás, a vízgazdálkodás, az informatikai biztonság, a migráció okozta hatások. Megfelelő összefogással az ISO ezekre is tud hatékony megoldásokat nyújtani a 21. évszázadban.

További részleteket találhat az ISO történetéről az alábbi hivatkozáson:
https://www.iso.org/the-iso-story.html
valamint az ISO korábbi kiadványában:
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/about%20ISO/docs/en/Friendship_among_equals.pdf

Az MSZT, az ISO alapító tagjaként jogosult arra, hogy az ISO-szabványokat bevezesse, forgalmazza, magyar nyelven kiadja. Azonban az európai szabványoktól eltérően az ISO-szabványokat Magyarország nem köteles bevezetni, ezért kérjük, hogy a nemzetközi szabványok magyar szabványállományba való átültetése kapcsán keressék az MSZT Szabványosítási Titkárságát a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Krantz Domokos
2017. március