FELHÍVÁS!

5G szabványosítás

A Kormány, az 1456/2017. (Vll. 19.) határozata szerint, egyebek mellett,„kiemelkedően fontosnak tarja, hogy Magyarország a mobil távközlés új technológiai megoldása, az 5G hálózat és alkalmazásfejlesztések egyik európai központjává váljon, és az elsők között vezesse be a vezető nélküli gépjárművek elterjedése szempontjából is kulcsfontosságú 5G technológiát". A célkitűzés megvalósítása érdekében a Kormány részéről erőteljes igény fogalmazódott meg a szabványosítás támogató, előremutató közreműködésére is. Ennek szellemében a hazai szabványosításnak javaslatot kell tennie a nemzeti (európai/nemzetközi) szintű 5G-szabványosítás lehetséges tárgyára, módjára és szakterületeire.

A mobilkommunikációs technológiák hálózatfejlesztés szabványosításának szinte teljes mértékben, az alkalmazásfejlesztés szabványosításának pedig jelentős részben a 3GPP-RAN a vezető testülete. Az első 5G szabvány (Release 15) megjelenésének tervezett időpontja 2018. június. Ez azonban közel sem foglalja még magában a teljes, mindenre kiterjedő 5G-s technológia előrelátható képességeit. Ezt majd (az LTE-hez hasonlóan) több, egymást követően elkészülőRelease fogja tartalmazni. A hálózatfejlesztéshez szükséges specifikációt (műszaki tartalom meghatározást) tehát a 3GPP-RAN, mint nemzetközi szakmai szervezet, programszerűen elkezdte és végzi az informatikával, a telekommunikációval, az információ átvitellel foglalkozó globális szervezetek részvételével. A programhoz vagy közvetlenül a 3GPP-RAN-on, vagy közvetve, az ETSI-n keresztül lehet csatlakozni.

Az 5G technológia képességeinek teljes és minden területre kiterjedő alkalmazhatósága (alkalmazásfejlesztése) érdekében célszerű meghatározni a hálózatfejlesztés számára a felhasználók közös igényeit, és az ezeken túli egyedi, speciális igényeket is. Erre ad lehetőséget a hagyományos szabványosítás azzal, hogy minden szakterület felméri, elemzi és meghatározza saját igényét, lehetőségét, módját és feltételeit az 5G alkalmazással kapcsolatban. A szakterületi igények ezt követően összevethetőek, az azonos igények harmonizálhatóak, az egyedi igények pedig szakterületenként meghatározhatóak, végezetül mind a harmonizált, mind a szakterületi igények szabványokban külön-külön közreadhatóak. Az ezek figyelembe vételével fejlesztett hálózat (szolgáltatás) lehetővé teszi az 5G technológia késedelem nélküli, zökkenőmentes bevezetését, illetve alkalmazását, a hatékony és gazdaságos fejlesztést és üzemeltetést.

Az előzőek szerinti szabványosítási tevékenység programjának összeállítása (egyeztetése), teljes körűsége és a munka mielőbbi elkezdése érdekében az MSZT várja és gyűjti minden szakterületről a javaslatokat az 5G bevezetésének, illetve alkalmazásának műszaki feltételeivel és igényeivel kapcsolatban (szabvtit@mszt.hu).

Magyar Szabványügyi Testület

Tájékoztató az 5G szabványosításáról

Az 5G irányzat kezdeti fázisának megfelelően a fejlesztésektől, az innováció eredményeitől és az alkalmazástechnika elterjedtségétől függő hagyományos szabványosítás eddig még nem mutatott fel kézzelfogható eredményeket sem nemzeti (MSZT, DIN, BSI, AFNOR stb), sem európai (CEN/CENELEC/ETSI), sem világszinten (ISO/IEC). Ezt erősítette meg a CEN/CENELEC legutóbbi közgyűlésén elhangzott tájékoztatás is, amely szerint az 5G területén a nemzeti, az európai és a nemzetközi szabványügyi szervezetek még nem adtak ki szabványokat. Ugyanakkor a hagyományos szabványosítás látókörében megjelenő autonóm gépjárművek kiterjedt működtetéséhez már elengedhetetlen az 5G hálózat sávszélessége.

Az 5G szabványosításával jelenleg főleg nemzetközi szakmai szervezetek (konzorciumok), elsősorban a 3GPP RAN és az ITU foglalkoznak. Ezek ún. „nyílt szabványokat", Közleményeket (Release) dolgoznak ki és adnak közre. Nagyrészük tartósan fennmarad és szabályoz (alkalmazásuk széles körűvé és állandóvá válik), de vannak olyanok is, amelyek rövid időn belül módosulnak vagy túlhaladottakká válnak. Ezeknek a szakmai szervezeteknek szinte kizárólag csak az informatikával, telekommunikációval, információátvitellel foglalkozó (globális) szervezetek a tagjai. Ebből adódóan a hagyományos szabványosító szervezeteknek a nemzetközi szakmai szervezetekkel „hivatalból" nincs kapcsolata. Az egyetlen formális kapcsolódási pont, hogy a szakmai szervezetek – a konzorciumok – munkájában az ETSI is részt vesz szabványosító szervezetként. Az első 5G szabvány a Release 15 a tervek szerint 2018 közepén készül el. Ez azonban közel sem foglalja magában a teljes, mindenre kiterjedő 5G technológia előrelátható képességeit. Ez majd több egymást követő Release-en keresztül, fokozatosan készül el. Ebben a folyamatban a magyar érintett felek igen korlátozottan vesznek részt.

Az 5G szabványosításával kapcsolatos eszmecserék és útkeresés során nehézséget okoz a gazdaság szereplőinek tartózkodó álláspontja, amit azzal indokolnak, hogy az 5G miatti fejlesztések és beruházások költsége meglehetősen nagy (európai szinten, mintegy 500 milliárd euró), valamint azzal, hogy a nagy értékű beruházások miatt a szolgáltatási díjak is várhatóan és aránytalanul megemelkednek (ezt az alkalmazók nem akarják vállalni). Gyakori indok az is a felhasználók (leendő felhasználók) részéről, hogy működésükhöz elegendő a 4G technológia is. A valós helyzet megismerésének céljából szükséges (megindult) egy széles körű helyzetfelmérés, illetve konzultációk sorozata azoknak a szervezeteknek a bevonásával, amelyeknek az 5G technológia (a kibővített sávszélesség) segítheti fejlesztéseit, szolgáltatásait, innovációs céljainak megvalósítását.

Az érintettek közül kiemelten fontosnak tűnik a konzultáció megkezdése a rendszer üzemeltetésében érintett szolgáltatókkal, amelyek közül csak néhány tart kapcsolatot a hagyományos szabványosítással és talán a „konzorciumi" szabványosításban sem aktívak, pedig elsőrendű érdekük lenne, hogy minél előbb bekapcsolódjanak a szabványosítás folyamatába. Az 5G szabványosítása ugyanis, mint az informatika és távközlés területe általában, igen gyorsan fejlődik, így a szabványoknak is igen rövid a kidolgozási ideje, tartalmuk gyorsan és rendszeresen módosul.

További tájékoztató anyagok: