Szabvány jellegű dokumentumok – 12. rész

Cikksorozatunk ezen részében a Vízelemzés (CEN/TC 230) és az Iszapok jellemzése és kezelése (CEN/TC 308) európai szabványosító műszaki bizottságok szabvány jellegű dokumentumait mutatjuk be.

A szabvány jellegű dokumentumokat nem kötelező bevezetni nemzeti szabványként, abban az esetben azonban, ha a gazdaság szereplői igénylik, nincs akadálya nemzeti szabványként való kiadásuknak, hiszen sok esetben segítséget/kapaszkodót jelentenek a szakemberek számára.

CEN/TR 16151:2011
Vízminőség. Útmutató a multimetrikus indexek tervezéséhez

CEN/TS 16692:2015
Vízminőség. A tributiltin (TBT) meghatározása a teljes vízmintákban. SPE-korongot használó, gázkromatográfiás és hármas kvadrupol tömegspektrometriás szilárd fázisú extrakciós (SPE-) módszer

CEN/TR 13097:2010
Iszapok jellemzése. Az iszap mezőgazdasági felhasználásának helyes gyakorlata

CEN/TS 13714:2013
Iszapok jellemzése. Iszapkezelés. Az iszap felhasználása vagy ártalmatlanítása

CEN ISO/TR 15462:2009
Vízminőség. A biológiai lebomlóképesség vizsgálatainak kiválasztása (ISO/TR 15462:2006)

CEN/TR 13983:2003
Iszapok jellemzése. Az iszap területhelyreállításban való felhasználásának helyes gyakorlata

CEN/TR 15126:2005
Iszapok jellemzése. Helyes gyakorlat az iszap és az iszapkezelés maradékának hulladékként való elhelyezésére

CEN/TR 15175:2006
Iszapok jellemzése. Laboratóriumi körvizsgálatok szervezésének és lebonyolításának protokollja az iszapok kémiai és mikrobiológiai elemzésének módszereihez

CEN/TR 15214-1:2006
Iszapok jellemzése. Az Escherichia coli kimutatása és megszámlálása iszapokban, talajokban, talajjavító anyagokban, tápközegekben és biohulladékokban. 1. rész: Mennyiségi meghatározás membránszűréses módszerrel

CEN/TR 15214-2:2006
Iszapok jellemzése. Az Escherichia coli kimutatása és megszámlálása iszapokban, talajokban, talajjavító anyagokban, tápközegekben és biohulladékokban. 2. rész: Mikromódszer (MPN) folyékony tápközegbe oltással

CEN/TR 15214-3:2006
Iszapok jellemzése. Az Escherichia coli kimutatása és megszámlálása iszapokban, talajokban, talajjavító anyagokban, tápközegekben és biohulladékokban. 3. rész: Makromódszer (MPN) folyékony tápközegbe

CEN/TR 15215-1:2006
Iszapok jellemzése. A Salmonella spp. kimutatása és megszámlálása iszapokban, talajokban, talajjavító anyagokban, tápközegekben és biohulladékokban. 1. rész: Membránszűréses módszer a pusztulás előtt álló baktériumok mennyiségi újraélesztésére (a log drop kezelési eljárások hatásfokának növelése érdekében)

CEN/TR 15215-2:2006
Iszapok jellemzése. A Salmonella spp. kimutatása és megszámlálása iszapokban, talajokban, talajjavító anyagokban, tápközegekben és biohulladékokban. 2. rész: Folyékony dúsításos módszer szelenit-cisztin közegben és az azt követő Rapport-Vassiliadis szemikvantitatív MPN-meghatározás

CEN/TR 15215-3:2006
Iszapok jellemzése. A Salmonella spp. kimutatása és megszámlálása iszapokban, talajokban, talajjavító anyagokban, tápközegekben és biohulladékokban. 3. rész: Jelenlét/hiány-módszer folyékony dúsítással pepton-novobiocin közegben és az azt követő Rapport-Vassiliadis-sal

CEN/TR 15252:2006
Iszapok jellemzése. Protokoll az iszapok fizikai tulajdonságainak validálási módszereire

CEN/TR 15463:2007
Iszapok jellemzése. Fizikai konzisztencia. Tixotróp viselkedés és a halom viselkedése

CEN/TR 15473:2007
Iszapok jellemzése. Az iszapszárítás helyes gyakorlata

CEN/TR 15584:2007
Iszapok jellemzése. Útmutató az iszapok felhasználásának és ártalmatlanításának kockázatértékeléséhez

CEN/TR 15809:2008
Iszapok jellemzése. Higiéniai szempontok. Kezelések

CEN/TR 16394:2014
Iszapok jellemzése. Protokoll a szintetikus szuszpenzió előkészítésére

CEN/TR 16456:2013
Iszapok jellemzése. Az iszaprothasztás helyes gyakorlata

CEN/TR 16788:2014
Iszapok jellemzése. Útmutató a termikus eljárások helyes gyakorlatára

A felsorolt szabvány jellegű dokumentumok nemzeti szabványként való bevezetésére árajánlat kérhető a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

A szabvány jellegű dokumentumok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Csík Gabriella
2015. november