Új betonszabvány!

Érvénybe lépett az MSZ EN 206:2014 „Beton. Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség" című új szabvány

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) kidolgozta és közzétette az új EN 206 szabványt, amely az EN 206-1 (és annak EN 206-1:2000/A1, illetve EN 206-1:2000/A2 módosítása), valamint az EN 206-9 helyébe lépett.

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve Magyarországon 2014. július 1-től lépett érvénybe az új európai szabványt bevezető MSZ EN 206:2014 szabvány, és ezzel egyidejűleg érvényét veszítette az MSZ EN 206-1:2002 (és annak MSZ EN 206-1:2000/A1:2004, illetve  MSZ EN 206-1:2000/A2:2005 módosítása), valamint az MSZ EN 206-9:2010 szabvány, továbbá az MSZ EN 206-1:2002-re épülő, magyar nemzeti kiegészítéseket tartalmazó MSZ 4798-1:2004.

Az új európai szabványt az MSZ EN 206:2014 jóváhagyó közleménnyel, angol nyelven vezeti be, de a szabvány magyar nyelvű változatának kidolgozása és a rá épülő, nemzeti kiegészítéseket tartalmazó MSZ 4798 kidolgozása jelenleg már folyamatban van. 2014. július 1-sejétől tehát az angol nyelvű MSZ EN 206:2014 az érvényes magyar nemzeti szabvány, a szerződő felek kölcsönös megegyezése esetén azonban a visszavont MSZ 4798-1 is alkalmazható.