2019 márciusában megjelent új, módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani:

 • 2019 márciusában a következő környezetvédelemmel kapcsolatos új jogszabályok jelentek meg:
  • 4/2019. (III. 7.) AB határozat
   a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. § (1) bekezdésével, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdéséből és XXI. cikk (1) bekezdéséből fakadó mulasztás megállapításáról
  • 60/2019. (III. 25.) Korm. rendelet
   az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
   Hatályos: 2019. 03. 26., 2019. 04. 02
  • 61/2019. (III. 26.) Korm. rendelet
   a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosításáról
   Hatályos: 2019. 04. 03., 2019. 04. 11., 2020. 01. 01.
  • 8/2019. (III. 26.) AM rendelet
   a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról
   Hatályos: 2019. 04. 03., 2020. 01. 01.
 • 2019 márciusában a következő környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat módosították:
  • 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet
   egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
   Módosítja: 60/2019. (III. 25.) Korm. r.
   Hatályos: 2019. 04. 02.
  • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
   a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
   Módosítja: 61/2019. (III. 26.) Korm. r.
   Hatályos: 2019. 04. 03., 2019. 04. 11., 2020. 01. 01.
  • 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
   a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
   Módosítja: 8/2019. (III. 26.) AM r.
   Hatályos: 2019. 04. 03., 2020. 01. 01.
  • 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
   a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról.
   Módosítja: 8/2019. (III. 26.) AM r.
   Hatályos: 2019. 04. 03

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Kéki Zsuzsannával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Szamosiné Dávid Izabellával, az MSZT Tanúsítási Titkárságfőosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu

2019. április