2018 októberében megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

 A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani:

 • 2018 októberében a következő környezetvédelemmel kapcsolatos új jogszabályok jelentek meg:
  • 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet
   egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával összefüggő módosításáról
   Hatályos: 2018. 11. 01., 2018. 12. 01.
  • 23/2018. (X. 16.) ITM rendelet
   az innovációért és technológiáért felelős miniszter hulladékgazdálkodást érintő feladat- és hatáskörével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
   Hatályos: 2018. 10. 17.
  • 17/2018. (X. 10.) AB határozat
   a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
   27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2/A. § (1) bekezdés
   a) pontjának " , vagy" szövegrésze, b) pontja, (2)-(8) bekezdései, továbbá az 1. melléklet 1. pontja első mondata "és a 2. pontban" szövegrésze, valamint az 1. melléklet 2. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
 • 2018 októberében a következő környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat módosították:
  • 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
   a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
   Módosítja: 17/2018. (X. 10.) AB h.
   Hatályos: 2018. 12. 31.
  • 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet
   a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól
   Módosítja: 23/2018. (X. 16.) ITM r.
   Hatályos: 2018. 10. 17.
  • 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
   a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
   Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
   Hatályos: 2018. 11. 01.
  • 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet
   az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról
   Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
   Hatályos: 2018. 11. 01.
  • 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
   az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
   Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
   Hatályos: 2018. 11. 01.

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével, vagy Szamosiné Dávid Izabellával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu

2018. november