2018 júniusában megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani:

 • 2018 júniusában a következő környezetvédelemmel kapcsolatos új jogszabályok jelentek meg:
  • 105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet
   a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
  • 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet
   egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról
 • 2018 júniusában a következő környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat módosították:
  • 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
   Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
   Hatályos: 2018. 06. 12.
  • 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
   Módosítja: 105/2018. (VI. 15.) Korm. r.
   Hatályos: 2018. 07. 15.
  • 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről
   Módosítja: 105/2018. (VI. 15.) Korm. r.
   Hatályos: 2018. 07. 15.
  • 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
   Módosítja: 105/2018. (VI. 15.) Korm. r.
   Hatályos: 2018. 07. 15.
  • 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról
   Módosítja: 105/2018. (VI. 15.) Korm. r.
   Hatályos: 2018. 07. 15.
  • 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
   Módosítja: 105/2018. (VI. 15.) Korm. r.
   Hatályos: 2018. 07. 15.

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Szamosiné Dávid Izabellával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu

2018. július