2018. hírei

2018. augusztus


Az IQNet 30. közgyűlése

2018. július 1–6. között tartotta az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) 30. közgyűlését Kuala Lumpurban, melynek az MSZT 1998 óta teljes jogú tagja. A tagok évente találkoznak, hogy frissítsék, megvitassák és döntéseket hozzanak a szervezet által nyújtott szolgáltatások, harmonizációs elvek, valamint tagsági kérdéseket érintő témákban. A közgyűlés szakmai programján kívül IQNet Fórum is megrendezésre került.

tovább


Az MSZT új ügyfele az integrált irányítási rendszer tanúsítása területén, a DAB Pumps Hungary Kft.

A DAB, több mint negyven éve, 1975-től van jelen a víz mozgásáért és kezelésért felelős technológia piacán. A szervezet – megőrizve a DAB csoport korábbi minőségirányítási hagyományait és eredményeit – megújította minőségirányítási rendszerét az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint és kiegészítette az MSZ EN ISO 14001:2015 és MSZ 28001:2008 szabványokban rögzített követelményeknek való megfeleléssel. Az auditorok javaslata alapján 2018. augusztus 1-jén az MSZT pozitív döntést hozott az MSZT- és IQNet-tanúsítvány kiadásról.

tovább


Az MSZT új ügyfele az ULTINOUS Információtechnológiai Zrt. – Sikeresen lezajlott az információbiztonság-irányítási rendszer tanúsítási eljárása

Az ULTINOUS Információtechnológiai Zrt. 2017-ben alakult mesterséges intelligenciára alapozott videoanalitika-technológiát fejlesztő cég, a deep learning alapú arcfelismerő algoritmusuk első sorban kereskedelmi, biztonsági és webes alkalmazásokat támogat. A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága 1 felkészült auditorral 2018. júliusban végezte el az információbiztonság-irányítási rendszer tanúsítási auditját.

tovább


Játszótéri eszközök biztonságosságának ellenőrzése, az MSZT egyik népszerű szolgáltatása

A játszótéri eszközök üzemeltetői a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint kötelesek a játszótéri eszközök állapotát, biztonságát szakmailag felkészült szervezettel ellenőriztetni, majd ezt a felülvizsgálatot az előírt rendszerességgel megismételni. A Magyar Szabványügyi Testület a gyártóktól, üzemeltetőktől független szervezetként végzi a játszótéri eszközök ellenőrzését. Az elmúlt időszakban jelentősen több játszótéri eszköz ellenőrzését rendelték meg az MSZT-től, mint a korábbi években.

tovább


CENELEC Stakeholder Workshop – Megbízható mesterséges intelligencia – Keretrendszer létrehozása szabványosítással

Az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) 2018. szeptember 18-án Brüsszelben egynapos workshopot szervez, melynek célja feltérképezni, hogy a mesterséges intelligenciára épülő technológiák elterjedése miképpen támogatható a szabványosítással.

tovább


Észak-Korea és Dél-Korea szerepe és helye a nemzetközi szabványosításban

Ázsia rohamléptekkel fejlődő országai immáron gazdasági közép- és nagyhatalmakká váltak, és gazdasági erejükhöz méltó helyüket keresik a politika, a kultúra és a tudomány területén is. A gazdaság fejlettségével szorosan összefügg a szabványosításban betöltött szerepük. Ezt tekintjük át kétrészes cikksorozatunkban.

tovább


Mentorprogram a nemzetközi elektrotechnikai szabványosításban

Az IEC létrehozta saját mentorprogramját a fiatal szakemberek támogatására, a szabványosításba való bekapcsolódásuk megkönnyítésére.

tovább


2018. július


Érzékszervi vizsgálatok

2018. július 1-jén az Agrárminisztérium támogatásával és az illetékes nemzeti szabványosító műszaki bizottságok szakértőinek aktív együttműködésével 5 nemzeti szabvány korszerűsített/új kiadása jelent meg.

tovább


Megjelent az ISO 22000:2018, az új élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek szabványa

A több mint kétszázféle betegség elterjedése az élelmiszerláncban nyilvánvalóvá tette, hogy a biztonságos és fenntartható élelmiszer-termelés az egyik legnagyobb kihívás. Az ISO 22000 új kiadása időszerű választ ad a globális élelmiszer-kereskedelem élelmiszer-biztonsági kockázatainak kezelésére.

tovább


Szakértői tevékenységek szabványa

– részvételi felhívás –
A Magyar Szabványügyi Testület munkaprogramjába vette a szakértői szolgáltatások minimumkövetelményeit tartalmazó MSZ EN 16775:2016 Szakértői szolgáltatások. Szakértői szolgáltatásokra vonatkozó általános követelmények szabvány magyar nyelvű változatának kidolgozását.

tovább


Beszámoló az IEC megújuló energia bizottság napenergia szektorának üléséről

Az IECRE Megújuló energia. IEC-rendszer a megújuló energiával kapcsolatos alkalmazásokban használt berendezésekre vonatkozó szabványok tanúsítására bizottság június 21. és 22. között Budapesten a Danubius Hotel Héliában rendezte meg szakmai ülését. A rendezvény elnevezése IECRE PV OMC (photovoltaic Operational Management Committee) Meeting, azaz IECRE Fotovillamos Operatív Irányító Bizottsági ülés volt.

tovább


Megjelent magyar nyelven az MSZ IEC 60050-447:2018 és az MSZ EN 60255-149:2014

– a mérőrelészótár és a hőmás relék működési követelményei –

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. június 1-jén és július 1-jén a két relészabvány magyar nyelvű kiadását tette közzé a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. támogatásával, az MSZT/MB 808 Erősáramú relék bizottság égisze alatt.

tovább


Változás a magyar vezetésű IEC/TC 13 Villamosenergia-mérés és -szabályozás nemzetközi szabványosító bizottságban

Az IEC/TC 13 Electrical energy measurement and control (Villamosenergia-mérés és -szabályozás) bizottság titkársági teendőit az MSZT látja el. A bizottság titkára Kmethy Győző úr 2017. július 1-től nyugalomba vonult és lemondott a titkársági posztjáról.

tovább


Új nemzetközi szabvány készül a fogyatékkal élők segédeszközeinek vizsgálatára

A WHO fogyatékkal élőkről készült jelentése megállapítja, hogy a világon több mint egy milliárd ember él valamilyen fogyatékossággal, közöttük 200 millió jelentős nehézségekkel küzd. A segédeszközök konkrét megoldást jelenthetnek ezeknek az embereknek, reményt adva egy jobb életre.

tovább


Frissült a kisfeszültségű villamos termékek biztonsági követelményeiről szóló irányelvhez harmonizált szabványok listája

Az Európai Unió (EU) Bizottsága 2018. június 15-én közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Union) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamos berendezések forgalmazására vonatkozó 2014/35/EU irányelv alapvető követelményeinek való megfelelés igazolására felhasználható harmonizált szabványok aktualizált listáját.

tovább


Gépek biztonsága – Elektromosan érzékelő védőszerkezetek

Elektromosan érzékelő védőszerkezetet olyan gépeken kell alkalmazni, ahol fennáll a személyi sérülés kockázata. Az elektromosan érzékelő védőszerkezet olyan módon véd, hogy a gépet biztonságos állapotba állítja vissza, mielőtt valaki veszélyes helyzetbe kerülne.

tovább


Új CEN-szabványok a biometánra vonatkozóan, az éghajlatváltozás mérsékléséért

Az éghajlatváltozás globálisan megfigyelhető jelenség, és amíg egyesek számára ez melegebb teleket, másoknak pusztító viharokat és szárazságot jelent. Az európai emberek biztonsága és a környezet fenntarthatósága érdekében a klímaváltozás mérséklése, a megújuló energiaforrások használatának elterjesztése az Európai Uniós politika megkerülhetetlen elemévé vált.

tovább


Magyar nyelvű szabványok jelentek meg az egészségügyi termékek sugársterilizálásáról

Csak a steril orvostechnikai eszköz mentes az életképes mikroorganizmusoktól. Még a minőségirányítási rendszerek (pl. az ISO 13485) követelményei szerint gyártott orvostechnikai eszközökön is lehetnek mikroorganizmusok, bár csak kis számban. A sterilizálás célja a mikrobiológiai szennyezők inaktiválása, a nem steril orvostechnikai eszközök sterilekké alakítása.

tovább


Kidolgozás alatt az etikai kijelentésekre vonatkozó ISO/TS 17033 munkaanyag, az ISO/CASCO gondozásában

A sokáig egyértelmű sikertörténetként értelmezhető etikai kijelentések, és az ezek alapján, a termékeken elhelyezett etikai címkék mennyisége az utóbbi időszakban akkora mértékben megnövekedett, hogy megfelelő szabályozás nélkül veszélybe kerülhetnek az eredeti törekvések. Az ISO/CASCO vezetésével létrejöhetnek azok az irányelvek, amelyekkel újra megbízhatóvá válhatnak ezek a kijelentések.

tovább


2018. június


A CEN-CENELEC Ipari Tanácsadó Fóruma [Industry Advisory Forum (IAF)]

A CEN-CENELEC Igazgatási Központja mindig törekedett arra, hogy közvetlen kapcsolatot találjon az ipar képviselőivel. Mivel a teljes világra kiterjedő verseny és a gyorsuló műszaki fejlődés világszerte és Európában is átalakítja a társadalmat és az üzleti világot, időszerűvé vált egy ilyen, az ipar szempontjait képviselő testület létrehozása.

tovább


CWA a papír és a karton értékláncáról

Az európai papíripar az eddigi szabványosítási tevékenység kiterjesztése, tudatos fejlesztése mellett döntött, és megkereste igényével ez európai szabványügyi testületeket. A CEN felkarolta az ügyet és egy új workshop-ban (WS) tervezi megindítani a jövőről való együttgondolkodást.

tovább


CWA az utólagos társasház-átalakítás energiahatékony megvalósításáról

A meglévő épületek energiahatékonyságának növelése legalább annyira fontos feladat lenne, mint az új épületek energiahatékony tervezése és kivitelezése. A CEN új workshop-ja (WS) most a saját tulajdonú többlakásos társasházak fenntartóinak kínál megfelelő útmutatást a felújítási munkafolyamatok és kezelési folyamatok szabványos megvalósításához.

tovább


30 éves az ETSI

Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját.
Az ETSI 1988-ban jött létre azzal a céllal, hogy az egész világon alkalmazható szabványokat dolgozzanak ki az informatika és a távközlés területén.

tovább


Az örökségvédelemmel kapcsolatos nemzeti szabványosítás változásai az új minisztériumi struktúra és a tervezett műszaki bizottság létrejöttével

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény II. Fejezetének 2. Módosító rendelkezések szakasza több helyen módosította az 1997. évi LXXVIII. törvényt az épített környezet alakításáról és védelméről, valamint az egyéb jogszabályokat. Cikksorozatunkban az építőipari szabványosításra vonatkozó hatásairól adunk tájékoztatást, ebben az első részében a kulturális örökségvédelem területén.

tovább


Nők a férfiak világában

A nők hozzájárulását a tudomány, a technológia, a matematika fejlődéséhez gyakran figyelmen kívül hagyják, tetteik és eredményeik gyakran kimaradnak a történelemkönyvekből.

 

tovább


2018. május


Új európai műszaki specifikáció és szabvány a kórházak szellőzésére

Az egészségügyi intézményekben a tiszta és egészséges levegő elengedhetetlen a betegek, a kórházi személyzet és a látogatók egészségének és jólétének szempontjából.

 

tovább


Gépek biztonsága
Biztonsággal összefüggő villamos vezérlőrendszerek

Az automatizálás következtében, valamint a növekvő termelés és az egyre kevesebb kezelői beavatkozás érdekében a gépek biztonsággal összefüggő villamos vezérlőrendszerei egyre nagyobb szerepet játszanak a gépek teljes biztonságában.

tovább


Frissült a 305/2011/EU rendelethez harmonizált szabványok listája

Idén az alábbi szabványok kerültek fel az építési termékek forgalmazására vonatkozó rendelethez kapcsolódó harmonizált szabványok listájára: MSZ EN 14209:2017, MSZ EN 13479:2017, MSZ EN 15824:2017.

tovább


Új ISO műszaki bizottság – Üveg áttetszősége

Ismét új szakterület szabványosítása indulhat meg az ISO-ban, nemzetközi szinten. Az üveg áttetszősége sok egyéb szakterületet is érint, de erre eddig nem fordítottak külön figyelmet a nemzetközi szabványosításban.

 

tovább


Új műszaki specifikáció a MEBIR-auditorok felkészültségéről

– június 1-jétől magyarul is elérhető az MSZ ISO 45001:2018 –

Két héttel a világ első, a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal (MEBIR) foglalkozó nemzetközi szabványának megjelenése után, az ISO kiadta azt a műszaki specifikációt, amely az ISO 45001-et auditáló szakemberek számára szükséges speciális felkészültséget írja elő. 

tovább


Az MSZT/NB 1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság 2018. évi közgyűlése

A Magyar Szabványügyi Testület nemzeti bizottsága, az MSZT/NB 1 a szakmai terület hazai szabványosítási irányvonalát meghatározó, a szakmai terület általános szabványosítási irányelveit megfogalmazó nemzeti szakmai bizottsága, a MAVIR ZRt. székházában tartotta idei közgyűlését. Tagjai a szakterülethez kapcsolódó nemzeti szabványosító műszaki bizottságok (MSZT/MB-k) és programbizottságok elnökei, továbbá a szakterület kiemelten fontos intézményeinek, gazdálkodó szervezeteinek, egyesületeinek és érdekképviseleteinek állandó képviselői.

tovább


Megjelent a Habarcsok és ragasztók kerámiai burkolólapokhoz szabványsorozat 1. részének magyar nyelvű változata

2017-ben a CEN közzétette a CEN/TC 67 Kerámiai burkolólapok műszaki bizottságban kidolgozott, a kerámiai burkolólapokhoz használt habarcsok és ragasztók három típusára, azaz a kültéri és beltéri burkoláshoz használt cementtartalmú habarcsokra, a beltéri fal- és padlóburkoláshoz használt diszperziós ragasztókra és a reaktív műgyanta ragasztókra vonatkozó Habarcsok és ragasztók kerámiai burkolólapokhoz. 1. rész: Követelmények, a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése, osztályba sorolás és megjelölés című EN 12004-1:2017 szabványt. Ennek magyar nyelvű változatát (MSZ EN 12004-1:2017) a Magyar Szabványügyi Testület 2018. május 1-jén tette közzé.

tovább


Magyar nyelven elérhető az MSZ HD 60364-4-46:2017 és az MSZ HD 60364-5-537:2017

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. május 1-jén az MSZ HD 60364 sorozat további két részének magyar nyelvű kiadását tette közzé.

tovább


Gyakorlati útmutató a személyazonosításra alkalmas információk védelméhez

(ISO/IEC 29151:2017)

A 2018. május 25-én hatályba lépő általános adatvédelmi rendelet (GDPR) megköveteli az adatkezelők birtokában lévő személyes adatok/információk megfelelő szintű biztonságát. Ennek megvalósításához számos szabvány nyújt segítséget, köztük az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) által 2017-ben kiadott ISO/IEC 29151:2017 Informatika. Biztonságtechnika. Gyakorlati útmutató a személyazonosításra alkalmas információk védelméhez című nemzetközi szabvány.

tovább


Nagy az érdeklődés az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 májusban megjelent magyar-angol nyelvű kiadása iránt

A felkészítő képzés új időpontjai: 2018. június 14. és 18.

2018. május 1-jén megjelent az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei magyar-angol kétnyelvű kiadása. A szabvány egységes értelmezése és alkalmazása, valamint az akkreditálásra való felkészülés elősegítése érdekében az MSZT 2018. május 31-én, és június 14-én és június 18-án is képzést tart az érdeklődők számára.

tovább


2018. április


ARANYOKLEVÉL a BSIS9 Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. részére

A BSIS9 Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. részére a cég minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) ügyvezető igazgatója 2018. március 20-i dátummal aranyoklevelet adományozott. E kitüntetést azok kaphatják, akik az irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik és a tanúsítványukat 12 éve fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél.

tovább


Lezajlott a MobilSign Kft. információbiztonsági irányítási rendszerének tanúsítási eljárása

A MobilSign Kft. 2014-ben alakult biometrikus aláíró rendszerek fejlesztésére, bevezetésére és biometrikus aláírási szolgáltatások nyújtására. A Társaság vezetése elkötelezett az információbiztonsági irányítási rendszer bevezetése, működtetése és tanúsíttatása iránt. A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkárságának felkészült auditora 2018 áprilisában végezte el a MobilSign Kft. információbiztonsági irányítási rendszerének tanúsítási auditját az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány alapján.

tovább


Sikeres áttérés a Trans-Global Környezetvédelmi Kft. okiratmegújító tanúsítási auditján az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványokra

A Trans-Global Kft. 1991-ben kezdte meg működését. Hulladékkezelési tevékenységét az egész ország területén folytatja, az élet mindazon területén, ahol veszélyes, ipari, illetve inert hulladékok keletkeznek. 1999-ben Magyarországon az első tíz cég között vezették be, és azóta is működtetik az integrált ISO 9001 minőség- és ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerüket. 2018 márciusában a szabványok 2015. évi verziójára való áttérés zökkenésmentesen megtörtént az integrált irányítási rendszer okiratmegújító auditja során.

tovább


2018 áprilisában megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követését tájékoztató anyag segíti.

tovább


A Sweet-food Kft. élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerének sikeres tanúsítási eljárása az MSZ EN ISO 22000:2005 szabvány és az MSZ ISO/TS 22002-1:2011 (PRP) műszaki specifikáció szerint

A Sweet-food Kft. 1997-ben alakult jelenleg is 100%-os magyar tulajban lévő Mezőberényben működő szervezet. Fő tevékenységük az édességgyártás közismert retró termékei (pl. Kojak-nyalóka). A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) felkészült auditorokkal két szakaszban 2018 márciusában végezte el a Sweet-food Kft. élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerének tanúsítási auditját az MSZ EN ISO 22000:2005 szabvány és az MSZ ISO/TS 22002-1:2011 műszaki specifikáció alapján.

tovább


Jól vizsgázott az OAH minőségirányítási rendszere

Jól vizsgázott az OAH minőségirányítási rendszere címmel jelent meg az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) honlapján az alábbi hír, melyet az OAH előzetes hozzájárulásával továbbközlünk.

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 2018. március 6–7. között hajtotta végre az Országos Atomenergia Hivatal minőségirányítási rendszerének okiratmegújító auditját, amelynek elsődleges célja annak ellenőrzése volt, hogy az irányítási rendszer miként teljesíti az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány, valamint a vonatkozó jogszabályok és a saját belső szabályozók által előírt követelményeket.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a vízzel és szennyvízzel kapcsolatban

A víz, mint környezeti elem kiemelt fontosságú minden élőszervezet számára. Azonban a folyamatos fejlődés, az egyre nagyobb ipari és mezőgazdasági termelés következtében ez a közeg is egyre veszélyeztetettebb helyzetbe kerül. A vízminőség romlásának veszélyeit felismerve számos szabályozás született a terhelések csökkentése érdekében. A jogszabályok, szabványok változásának köszönhetően a mintavételi módszerek, a vizsgálandó paraméterek, valamint az egyes paraméterekre vonatkozó határértékek sokat változtak az elmúlt évtizedek során, ezzel elősegítve felszíni és felszín alatti vizeink tisztaságának megőrzését, javítását.

tovább


A kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések szabványsorozat változásai (MSZ IEC/TR 61439-0) és alkalmazási tapasztalatai

Szakmai fórum, 2018. június 5. (kedd)

A fórum célja: A felhasználó és a gyártó együttműködésének gördülékenyebbé tétele érdekében az új MSZ IEC/TR 61439-0 ismertetése, valamint a kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezésekre vonatkozó szabványsorozat további részeinek alkalmazása során szerzett tapasztalatok megosztása.

tovább


Képzés
Nem villamos robbanásbiztos berendezések

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 2018. június 7-én képzést tart a nem villamos robbanásbiztos berendezések témakörében, melyena június 1-jén magyar nyelven megjelenő MSZ EN ISO 80079-36:2016 Robbanóképes közegek. 36. rész: Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. Alapmódszer és követelmények (ISO 80079-36:2016), MSZ EN ISO 80079-37:2016 Robbanóképes közegek. 37. rész: Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. Nem villamos szerkezetbiztonsági védelem „c", védelem a gyújtóforrás ellenőrzésével „b", folyadék alatti védelem „k" (ISO 80079-37:2016) szabványok ismertetésére, és napi gyakorlatban való alkalmazásának bemutatására kerül sor, továbbá alkalom adódik tapasztalatcserére, valamint a robbanásbiztonság-technikai előírások alkalmazásával kapcsolatos kérdések megvitatására.

tovább


Energiahatékonysági intézkedési terv szervezetek számára

– Új szabvány kidolgozása –
Az Energiagazdálkodás műszaki bizottsághoz tartozó CEN/CLC/JWG 9 Energiahatékonysági intézkedési terv szervezetek számára európai műszaki munkacsoport a továbbiakban CEN/CLC/JTC 15 azonosító számmal, változatlan címmel, európai műszaki bizottsági státuszban folytatja működését.

tovább


Vízköddel oltó berendezések

A CEN/TC 191 Beépített tűzoltó berendezések európai műszaki bizottság munkaprogramjában szerepel az EN 14972 Beépített tűzoltó berendezések. Vízköddel oltó berendezések szabványsorozat kidolgozása.

 

tovább


Új ISO műszaki bizottság – Hangszerek

Ismét új szakterület szabványosítása indulhat meg az ISO-ban, nemzetközi szinten. A hangszerekre egyes országokban találhatunk nemzeti szintű szabványokat, de regionális vagy világszinten ezeket nem alkalmazták.

tovább


A mentális munkaterhelés szabványosított fogalmai

Mindennapi munkafolyamataink során elkerülhetetlenül megtapasztaljuk a stressz okozta káros hatásokat. A stressz egy olykor folyamatosan fennálló izgalmi állapot, melynek során egyfajta idegesség, feszültségérzés lesz úrrá rajtunk. Legrosszabb esetben ezek a negatív ingerek kényszerítik a szervezetet arra, hogy tartósan készenléti állapotban működjön, melynek hosszú távon eredménye lehet számos betegség kialakulása (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség, depresszió stb.). Ahhoz, hogy leküzdjük a munkahelyi teljesítményeinkkel kapcsolatos tartós szorongást, tudatosan kell keresnünk olyan megoldásokat, amelyek segítségével visszanyerhetjük lelki egyensúlyunkat a munkahelyünkön, valamint az élet további területein.

tovább


Természetes kő falazóelemek szabványa

A kő a legrégebbi építőanyagok közé tartozik. Már az ősember is használta lakóhelyének megépítéséhez. Mészkőtömbökből épült több mint 2500 évvel ezelőtt a gízai nagy piramis; faragott homokkövekből a khmerek 9‒12. századi templomvárosa, Angkor; gránittömbökből 1450 körül a Machu Picchu, az egykori Inka Birodalom városa és hosszan folytathatnánk a felsorolást.

tovább


Gyógyszerek azonosítása

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 2017-ben felülvizsgálta és korszerűsítette a gyógyszerek azonosításáról szóló (IDMP-) szabványokat, melyek alkalmazása további előnyöket nyújt az egészségügyben dolgozók számára (pl. egyszerűsített információcsere és az orvosi rendszerek közötti interoperabilitás megvalósítása).

tovább


Az információs és kommunikációs technológiák szabványosításának folyamatos terve

Az Európai Bizottság minden évben közzétesz egy folyamatosan megújuló tervet, mely az információs és kommunikációs technológiák (ICT) területén kitűzött európai uniós politikai célokat és szabványosítási tevékenységeket mutatja be. Ez a dokumentum az ICT-szabványosításban érdekelt felek széles körű bevonásával készült, és azokra az intézkedésekre összpontosít, amelyek támogatják az uniós politikákat, továbbá hatékonyabbá teszik az európai politikák támogatására irányuló szabványosítási intézkedéseket.

tovább


Módosult az Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-5. rész: Lemezes szerkezeti elemek szabvány

2018. április 1-jén megjelent az MSZ EN 1993-1-5:2012 hivatkozási számú szabvány /A1 módosítása, a felhasználói igényeknek megfelelően magyarul és angolul egy időben.

tovább


Új CENELEC-szabványok az elektromágneses terek hatásainak korlátozására

Az elmúlt évtizedekben a technológiai fejlődésnek köszönhetően egyre nagyobb mértékben vagyunk kitéve a különböző forrásokból (mobiltelefonok, műsorszóró antennák stb.) származó elektromágneses terek hatásainak. Ezek mérésére és korlátozására a CENELEC TC 106X Elektromágneses terek emberi környezetben műszaki bizottság az elmúlt hónapokban számos új és korszerűsített szabványt tett közzé, melyek alkalmazása növeli az eszközök/berendezések felhasználóinak védelmét, és segíti a gyártókat a termékeikre vonatkozó európai irányelvek követelményeinek való megfelelőség igazolásában.

tovább


Természetes és organikus kozmetikumok

A szépségápolási termékek széles palettájáról olykor nehéz kiválasztani a számunkra legmegfelelőbb kozmetikai készítményt. Ugyanakkor a vásárlók egyre tudatosabban válogatnak a természetes, organikus összetevőket tartalmazó kozmetikumok között, s számottevő az igény arra, hogy olyan termékeket használjanak, amelyek elkészítése nem a különféle vegyi anyagok és mesterséges adalékanyagok felhasználásán alapul. Az ellenőrzött minőségű, természetes és organikus anyagok felhasználásához nemzetközi szabványok is segítséget nyújtanak.

tovább


2018. március


Nagyvállalati Beruházási Támogatási program

A nagyvállalatok jelentős mértékben járulnak hozzá a gazdaság növekedéséhez, különösen a feldolgozó- és építőiparhoz, valamint a modernizációhoz. Idén összesen 15 milliárd forint beruházási támogatásra pályázhatnak nagyvállalatok. Az elszámolható költségek között szerepel a termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsíttatásának költsége.

tovább


2018 februárjában megjelent új, módosított és hatályon kívül helyezett környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások követéséhez jó segítség az alábbi tájékoztató.

tovább


Nemzetközi felmérés az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 áttérési adatokról

(2017. december 31-i állapot)

2018 januárjában az IAF (International Accreditation Forum) összegyűjtötte tagjaitól az akkreditált tanúsító szervezetek által lejelentett áttérési arányokat az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványok szerinti tanúsítások vonatkozásában. Ezzel egy időben az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) – melynek a Magyar Szabványügyi Testület teljes jogú tagja – is végzett hasonló témában felmérést a hálózaton belül benchmarking céljából.

tovább


Irányelvek az adatvédelmi hatásvizsgálathoz
(ISO/IEC 29134:2017)

Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 2018. május 25-én lép hatályba. A rendelet előírja, hogy a magasabb kockázatú adatkezelések esetében az adatkezelőknek adatvédelmi hatásvizsgálatot kell végezniük. Az adatvédelmi hatásvizsgálat egy olyan eljárás, amelynek során az adatkezelő felméri és dokumentálja, hogy az adatkezelési műveletek folyamán milyen kockázatokkal lehet számolni és azok kezelésére milyen intézkedéseket kell hozni.

tovább


CEN Workshop – Gyors és hatékony

A hagyományos módszerrel készülő európai szabványok (EN-szabványok) kidolgozását tekintve éveken keresztül érte kritika az európai szabványügyi szervezeteket, leggyakrabban a kidolgozás és a jóváhagyás elhúzódó időtartamával kapcsolatban.

tovább


Nyilvános konzultáció az épület-, illetve az infrastruktúraépítéshez használt termékekre vonatkozó uniós szabályokról

A Bizottság szolgálatai nyilvános konzultációt indítottak az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet (CPR) felülvizsgálata keretében, amelyre várják mind a magánszemélyek, mind a szervezetek észrevételeit a rendelet felülvizsgálata kapcsán.

 

tovább


Korszerűsítésre került a betonszabvány

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. március 1-jén kiadta az MSZ 4798:2016/2M:2018Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországonszabványt, amely az MSZ 4798:2016 második módosítása. A szabványmódosítás a korábbi tájékoztatásoknak megfelelően csak a nemzeti szabályozást érinti.

tovább


Sikeres szakmai fórum az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) témakörében

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. február 15-én újabb sikeres szakmai fórumot rendezett A GDPR teljesítése az MSZ ISO/IEC 27001 szerinti információbiztonság-irányítási rendszerben címmel.

 

tovább


ETSI Multi-Access Edge Computing

A Multi-Access Edge Computing (többszörös hozzáférésű peremhálózati számítástechnika) egyike az 5G hálózatokhoz kapcsolódó innovatív technológiáknak, mely elengedhetetlen a 4G hálózatok esetén az új generációra való zökkenőmentes áttéréshez.

 

tovább


A ciklikus nedves meleg vizsgálata (MSZ EN 60068-2-30)

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. március 1-jén közzétette az MSZ EN 60068-2-30:2006Környezetállósági vizsgálatok. 2-30. rész: Vizsgálatok. Db vizsgálat: Ciklikus nedves meleg (12+12 órás ciklus) (IEC 60068-2-30:2005) magyar nyelvű változatát.

tovább


9. ETSI ITS Workshop

Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet 2018. március 6. és 8. között szakmai találkozót szervez az intelligens közlekedési rendszerek témakörében, Berlinben. 

 

tovább


Új létesítménygazdálkodási szabványok és magyar szerepvállalás

Az MSZT/MB 267 nemzeti szabványosító műszaki bizottság idén felvette munkaprogramjába három új nemzetközi létesítménygazdálkodási szabvány, az ISO 41011 Létesítménygazdálkodás. Szótár, az ISO 41012 Létesítménygazdálkodás. Útmutató a stratégiai beszerzéshez és a megállapodások kialakításához, valamint az ISO 41001 Létesítménygazdálkodás. Irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval magyar nyelvű bevezetését. A szabványhonosítás anyagi forrásait is megteremtették.

tovább


A bizonytalanság kezelése — megjelent az ISO 31000:2018

Egy folyamatosan változó világban élünk, ahol minden nap kénytelenek vagyunk foglalkozni a bizonytalansággal. Az, hogy egy szervezet hogyan birkózik meg ezzel, kulcsfontosságú lehet sikere szempontjából. Az ISO 31000 Kockázatmenedzsment. Irányelvek második kiadása ebben az erőfeszítésben kíván segítséget nyújtani.

tovább


A hegesztéstechnológia minősítése, az MSZ EN ISO 15614-1:2017 értelmezése és alkalmazása

Szakmai fórum, 2018. március 21.
Tervezett program

tovább


2018. február


Megjelent az ISO/IEC 17025:2017 szabvány, 3 év van az átállásra

Az ISO/IEC 17025:2017 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei nemzetközi referencia azoknak a laboratóriumoknak, amelyek bizonyítani szeretnék, hogy képesek megbízható eredmények elérésére. A szabvány javítja a laboratóriumok és más szervezetek közötti együttműködést azzal, hogy az egyes országokban kapott eredmények szélesebb körben elfogadottá válnak. A vizsgálati jelentések és tanúsítványok további vizsgálat nélkül átvehetők, mely elősegíti a nemzetközi kereskedelmet.

tovább


Sikeres újraakkreditálási eljárás az MSZ ISO/IEC 27001 szabvány szerinti tanúsításra

2017 novemberében tartotta a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) az irodai helyszíni szemlét az MSZT-nél az információbiztonsági irányítási rendszerek tanúsítása területén. Az MSZT telephelyén lefolytatott vizsgálatot a szervezet helyszíni auditjának megfigyelése egészítette ki, pozitív eredménnyel. A NAH 2018. január 11-én döntött az akkreditált státusz újbóli odaítéléséről.

tovább


Az első IQNet SR 10 társadalmi felelősségvállalás irányítási rendszer tanúsítvány megszerzése – Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft.

Egy szervezet akkor tekinthető társadalmilag felelősnek, ha a profit növelésének célját kiegészíti azokkal az elvekkel és értékekkel, amelyek megoldást nyújtanak az új környezeti és társadalmi kihívásokra. Az IQNet (Nemzetközi Tanúsítási Hálózat) által kifejlesztett IQNet SR 10 egy eszköz arra, hogyan integráljuk a társadalmi felelősségvállalást a szervezet stratégiájába és irányításába.

A Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. vezetése úttörőként vállalt elkötelezettséget az IQNet SR 10 szabvány bevezetése, a rendszer működtetése és tanúsíttatása mellett.

tovább


ARANYOKLEVÉL a Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft. részére

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) ügyvezető igazgatója 2018 januárjában aranyoklevelet adományozott a Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft. részére a vállalat minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként. A kitüntetést azok a cégek kaphatják, amelyek irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik és a tanúsítványukat 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály az energiahatékonysággal kapcsolatban

Az energiapolitikában, valamint a technológiai újítások területén is fontos céllá vált az energiahatékonyság folyamatos növelése. A technológia fejlődésének köszönhetően az alacsonyabb energiafogyasztású, hatékonyabb energiafelhasználású berendezések egyre szélesebb körben jelennek meg és válnak elérhetővé a lakosság körében is. Szokásainkra való odafigyeléssel azonban tovább csökkenthetjük energiafogyasztásunkat.

tovább


Magyar részvétellel is készülnek a hagyományos kínai orvoslás terén nemzetközi szabványok

Az ISO/TC 249 Hagyományos kínai orvoslás nemzetközi műszaki bizottság 2011-ben kezdte meg munkáját. Célja egy közös szabványkészlet létrehozása a hagyományos kínai orvoslásból (HKO) származó orvosi, egészségügyi rendszerek területén, azoknak mind a tradicionális, mind a modern aspektusait érintve. A műszaki bizottság a felhasznált nyersanyagok, gyártott termékek, orvostechnikai eszközök minőségével és biztonságosságával, valamint informatikával foglalkozik.

tovább


Blokklánc- és elosztott főkönyvi technológiák nemzetközi szabványosítása

Napjaink egyik slágertémája a blokklánc- (blockchain) technológia, mely a legismertebb elosztott főkönyvi technológia, és sokak számára a kriptovalutákról szóló hírekből lehet ismerős.

 

tovább


Korszerűsítés alatt az üzletmenet-folytonosság irányítási rendszerszabványa az ISO 22301

A vállalkozások számára az üzleti folyamatok stabil és folyamatos működésének biztosítása stratégiai jelentőséggel bír. A kritikus üzleti folyamatok kisesésének és a pénzügyi veszteségek minimalizálása érdekében létfontosságú egy üzletmenet-folytonossági és vészhelyzet esetére egy helyreállítási terv megalkotása és naprakészen tartása.

tovább


ETSI Security Week 2017

Az ETSI (Európai Távközlési Szabványügyi Intézet) 2018. június 11. és 15. között rendezi meg az ETSI Security Week 2018 című konferenciát franciaországi központjában, Sophia Antipolisban.

tovább


Műkő falazóelemek szabványa

A CEN 2015. augusztusban tette közzé az EN 771-5:2011+A1:2015-öt. A dokumentumot a CEN/TC 125 „Falazatok" műszaki bizottság dolgozta ki az Európai Bizottság és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás által a CEN-nek adott megbízás alapján.

 

tovább


2017-ben alakult új szabványosító műszaki bizottságok

A technikai fejlődés kívánalmainak megfelelően a nemzetközi és az európai szabványosítás folyamatosan alakít új szabványosító bizottságokat az új technológiák és szolgáltatások szabványosítási igényeinek ellátására.

tovább


2017-ben alakult új szabványosító műszaki bizottságok

A korábbi évekhez hasonlóan, a 2017-es évben is számos új bizottság alakult nemzetközi és európai szinten. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és európai megfelelője az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) az általános szabványosítás területén számos olyan területet vont be a formális szabványosításba, amellyel korábban nem találkozhattunk, kiemelt területként kezelve a mindenki számára elérhető, hozzáférhető módszereket. Sokat az alábbi bizottságok közül már láthattak korábbi hírleveleinkben, azonban az átláthatóság érdekében az alábbiakban közlünk egy összesítő listát ezekről.

tovább


Lehetséges a tanulás megszerettetése az új irányítási rendszerszabvánnyal?

Az oktatás nemcsak alapjog, hanem a társadalmi élet alapvető része, így az oktatási szolgáltatások minősége mindenkit érint. Az oktatási intézmények, bár nem feltétlenül garantálják a jó eredményt, sokat tesznek azért, hogy a tanulókat ösztönözzék a tanulásra és az elvárt követelmények teljesítésére. Az ISO/FDIS 21001 Oktatási szervezetek. Oktatási szervezetek irányítási rendszerei. Követelmények alkalmazási útmutatóval szabvány segítségükre lesz ebben.

tovább


Tájékoztató az IEC 81. közgyűléséről

Az IEC (International Electrotechnical Commission, Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) 81. közgyűlését az oroszországi Szövetségi Műszaki Szabályozási és Mérésügyi Ügynökség, a Rosstandart meghívására Vlagyivosztokban tartották 2017. október 9–13. között.

tovább


Mitől lesz „természetes" az élelmiszer-összetevő?

Mostanáig nem létezett a „természetes" élelmiszer-összetevőnek nemzetközileg elfogadott meghatározása. Egy új ISO műszaki specifikáció azonban segíteni fogja az élelmiszer- és üdítőital-ipar szereplőit.

tovább


A GDPR teljesítése az MSZ ISO/IEC 27001 szerinti információbiztonság-irányítási rendszerben

szakmai fórum, 2018. február 15.
Tervezett program
 

tovább


2018. január


Fontos információ az ISO 9001 és az ISO 14001 áttéréssel kapcsolatban – Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF) közleménye

Az IAF (Nemzetközi Akkreditálási Fórum) a 2017. október 28–30-ai közgyűlési határozatában döntött arról, hogy a tanúsító szervezetek 2018. március 15-től már az új szabványverziók alapján kötelesek elvégezni a tanúsításokat, a felügyeleteket, valamint az újratanúsításokat.

tovább


19. Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzverseny

A JQA japán tanúsító szervezet a svájci székhelyű IQNet Nemzetközi Tanúsító Hálózattal közösen – hagyományt teremtve – ebben az évben immár tizenkilencedik alkalommal hirdeti meg a Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzversenyt. A verseny célja a gyermekek nevelése a környezet szeretetére és védelmére.
Téma: Mindannyian a Földön élünk

Jelentkezési határidő: 2018. május 31.

tovább


Milyen szerepet játszhatnak a nemzetközi szabványok a párizsi klímamegállapodás végrehajtásában?

A nemzetközi szabványok eszközként szolgálhatnak a fenntartható fejlődési keretrendszer – Agenda 2030 megvalósításához. Ez az üzenete az ISO és az IAF (Nemzetközi Akkreditálási Fórum) által az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének 23. bonni konferenciájához (UNFCCC COP23) kapcsolódóan szervezett eseménynek.

tovább


Megjelent a 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet benne a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzattal

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. december 4-én kiadta az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendeletet.

tovább


Felhívás - Második generációs Eurocode-ok kidolgozásához keres szakértőt a CEN

Az Európai Bizottság támogatásával, a CEN/TC 250 Tartószerkezeti Eurocode-ok európai műszaki bizottság szakértőket keres az Eurocode-szabványok (EN 1990 – EN 1999) új kiadásának kidolgozásához.

tovább


Megjelent a gumival modifikált bitumen felhasználásával készült aszfaltbeton-keverékek követelményeit tartalmazó előszabvány

2018. január 1-jén megjelent az MSZE 932:2018 Gumival modifikált bitumen kötőanyagú aszfaltbeton anyagelőírása előszabvány, amely az MSZ 930:2015-tel együtt alkalmazva megadja a gumival modifikált bitumen gyakorlati felhasználásának lehetőségeit.

tovább


További két EMC-szabvány olvasható magyar nyelven (MSZ EN 61000-4-9:2017, MSZ EN 61000-6-5:2016)

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. január 1-jén közzétette az MSZ EN 61000-4-9:2017 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-9. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Az impulzus jellegű mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-9:2016) és az MSZ EN 61000-6-5:2016 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-5. rész: Általános szabványok. Erőművi és alállomási környezetekben használt berendezések zavartűrése (IEC 61000-6-5:2015) magyar nyelvű változatát.

tovább


A Világítástechnikai Társaság 2017. évi évzáró közgyűlése
Elismerő oklevél a magyar szabványosításnak

A Világítástechnikai Társaság (VTT) székhelyén, a Világítás Házában (Bp., IV. ker. Árpád út 67. I. em.) 2017. december 12-én 17 órakor tartotta meg szokásos évzáró közgyűlését.

tovább


Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem

(MSZ EN 1127-1:2012)

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. január 1-jén közzétette az MSZ EN 1127-1:2012 Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan című szabvány magyar nyelvű változatát.

tovább


Magyar együttműködéssel újabb nemzetközi szabvány jelent meg illóolaj témakörben

Ahogy korábban már beszámoltunk, az MSZT/MB 616 Illóolajok nemzeti szabványosító műszaki bizottság kezdeményezésére jelent meg az új kiadású ISO 19332:2007 Kék kamillaolaj [Chamomilla recutita (L.) Rauschert syn. Matricaria chamomilla auct.], a korszerűsített ISO 8896:2016 Konyhakömény (Carum carvi L.) -olaj és az új kiadású ISO 13171:2016 Szurokfű [Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) letsw] -olaj című nemzetközi szabvány. A szabványok magyar nyelven is beszerezhetőek.

tovább


Beszámoló az Élelmiszer-mikrobiológiai szakmai fórumról

A Magyar Szabványügyi Testület székházában 2017. december 7-én első alkalommal került megrendezésre az új kiadású, élelmiszer-mikrobiológiai szabványok ismertetéséről szóló szakmai fórum.

tovább


In memoriam Dr. Borsányi János

2017. november 23-án, életének 85. évében elhunyt Dr. Borsányi János, az Óbudai Egyetem nyugalmazott docense, a világítástechnikai képzés nagy megújítója.

tovább


EN IEC jelzetű szabványok

A CENELEC (Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság) 2018. január 1-től új módszer szerint képezi az újonnan kibocsátott szabványok jelzetét.

tovább