2018 februárjában megjelent új, módosított és hatályon kívül helyezett környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

 A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani:

 • 2018 februárjában a következő környezetvédelemmel kapcsolatos új jogszabály jelent meg:
  • 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet
   az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek deregulálásáról
   Hatályos: 2018. 02. 14.
 • 2018 februárjában a következő környezetvédelemmel kapcsolatos módosított jogszabály jelent meg:
  • 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
   a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
   Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
   Hatályos: 2018. 02. 14.
 • 2018 februárjában a következő környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat helyeztek hatályon kívül
  • 33/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet
   a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
   Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
   Hatályos: 2018. 02. 14.
  • 29/2006. (VII. 24.) EüM—KvVM együttes rendelet
   az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM—KöM együttes rendelet módosításáról
   Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
   Hatályos: 2018. 02. 14.

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Szamosiné Dávid Izabellával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928  cert@mszt.hu

2018. március