2018-ban alakult új szabványosító műszaki bizottságok

– CENELEC, IEC –

A technikai fejlődés kívánalmainak megfelelően a nemzetközi és az európai szabványosítás folyamatosan alakít új szabványosító bizottságokat az új technológiák és szolgáltatások szabványosítási igényeinek ellátására. Számos olyan új szakterületen alakultak bizottságok, amelyek nem tartoznak a hagyományos műszaki szabványosítás látókörébe. Az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) arra törekszik, hogy a nemzetközi szabványosításnak megfelelő európai szabványosító bizottságokon túl az európai sajátos igényeknek megfelelő, az Unió harmonizációs folyamatait, az egységes szabványosítást támogató bizottságokat is létrehozzon. Sokat az alábbi bizottságok közül már láthattak korábbi hírleveleinkben, azonban az átláthatóság érdekében az alábbiakban közlünk egy összesítő listát ezekről.

2018-ban alakult műszaki bizottságok:

IEC:

TC 100/TA 18

Multimedia home systems and applications for end-user networks

Multimédiás otthoni rendszerek és alkalmazások a végfelhasználói hálózatokhoz

TC 100/TA 19

Environmental and energy aspects for multimedia systems and equipment

A multimédiás rendszerek és berendezések környezeti és energetikai szempontjai

TC 100/TA 20

Analogue and digital audio

Analóg és digitális hang

CENELEC:

CLC/BTTF 160-1

Recurrent Test of Electrical Equipment

Villamos berendezések ismétlődő vizsgálata

CEN/CENELEC:

CEN/CLC/JTC 16

CEN/CENELEC Joint Technical Committee on Active Implantable Medical Devices

CEN/CENELEC közös műszaki bizottság az aktív beültethető orvostechnikai eszközökről

CEN/CLC/JTC 17

Fuel Cell Gas Appliances with Combined Heat and Power

Kombinált hő- és villamosenergia-termelő tüzelőanyag-cellás gáztüzelésű készülékek

CEN/CLC/WS INACHUS

Urban search and rescue (USaR) robotic platform technical and procedural interoperability

Városi keresési és mentési (USaR) robotplatform műszaki és eljárásbeli interoperabilitása

CEN/CLC/WS SEP-IoT

Workshop on Best Practices and a Code of Conduct for Licensing Industry Standard Essential Patents in 5G and the Internet of Things (IoT), including the Industrial Internet

Munkaértekezlet az 5G és a tárgyak internete (IoT) (beleértve az ipari internetet is) iparági szabványos alapvető szabadalmaira vonatkozó legjobb gyakorlatokról és magatartási kódexről

Az MSZT – a CENELEC és az IEC tagjaként – várja a fenti témákban érintett szervezetek, vállalatok képviselőinek jelentkezését, amennyiben az európai és nemzetközi szintű munkában részt kívánnak venni. Megfelelő számú jelentkező esetén az MSZT nemzeti műszaki szabványosító tükörbizottságot alapít az itt felsorolt bizottságokhoz.

Érdeklődés esetén, a magyarországi bevezetés támogatásával kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

Nagy Gábor
2019. január