2017 májusában megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

 A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani:

 • 2017 májusában a következő környezetvédelemmel kapcsolatos új jogszabályok jelentek meg:
  • 118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet
   a Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítványa kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet és a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
   Hatályos: 2017. 05. 30.
  • 5/2017. (V. 5.) BM rendelet
   az egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
   Hatályos: 2017. 05. 20.
  • 2017. évi XLIV. törvény
   egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról
   Hatályos: 2017. 05. 26., 2017. 06. 02.
  • 2017. évi L. törvény
   az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
   Hatályos: 2017. 05. 26., 2017. 12. 31., 2018. 01. 01.
  • 2017. évi LIV. törvény
   egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról
   Hatályos: 2017. 07. 01., 2017. 08. 01., 2017. 09. 01., 2018. 01. 01.
 • 2017 májusában a következő környezetvédelemmel kapcsolatos módosított jogszabályok jelentek meg:
  • 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet
   az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól
   Módosítja: 118/2017. (V. 29.) Korm. r.
   Hatályos: 2017. 05. 30.
  • 1995. évi LIII. törvény
   a környezet védelmének általános szabályairól
   Módosítja: 2017. évi LIV. tv.
   Hatályos: 2017. 07. 01.
  • 16/2016. (V. 12.) BM rendelet
   a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról
   Módosítja: 5/2017. (V. 5.) BM r.
   Hatályos: 2017. 05. 20.
  • 1995. évi LIII. törvény
   a környezet védelmének általános szabályairól
   Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
   Hatályos: 2017. 06. 02.
  • 1995. évi LVII. törvény
   a vízgazdálkodásról
   Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
   Hatályos: 2017. 06. 02.
  • 2000. évi XXV. törvény
   a kémiai biztonságról
   Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
   Hatályos: 2017. 06. 02.
  • 2007. évi LX. törvény
   az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről
   Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
   Hatályos: 2017. 06. 02.
  • 1995. évi LIII. törvény
   a környezet védelmének általános szabályairól
   Módosítja: 2017. évi L. tv.
   Hatályos: 2018. 01. 01.
  • 1995. évi LVII. törvény
   a vízgazdálkodásról
   Módosítja: 2017. évi L. tv.
   Hatályos: 2018. 01. 01.
  • 2003. évi LXXXIX. törvény
   a környezetterhelési díjról
   Módosítja: 2017. évi L. tv.
   Hatályos: 2018. 01. 01.
  • 2007. évi LX. törvény
   az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről
   Módosítja: 2017. évi L. tv.
   Hatályos: 2018. 01. 01.
  • 2011. évi LXXXV. törvény
   a környezetvédelmi termékdíjról
   Módosítja: 2017. évi L. tv.
   Hatályos: 2018. 01. 01.
  • 2011. évi CXXVIII. törvény
   a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
   Módosítja: 2017. évi L. tv.
   Hatályos: 2018. 01. 01.
  • 2012. évi CLXXXV. törvény
   a hulladékról
   Módosítja: 2017. évi L. tv.
   Hatályos: 2018. 01. 01.
  • 2012. évi CCXVII. törvény
   az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről
   Módosítja: 2017. évi L. tv.
   Hatályos: 2018. 01. 01.
  • 2013. évi CXXV. törvény
   a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről
   Módosítja: 2017. évi L. tv.
   Hatályos: 2018. 01. 01.
  • 2015. évi LXXXIX. törvény
   a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A" és „B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
   Módosítja: 2017. évi L. tv.
   Hatályos: 2018. 01. 01.
  • 2015. évi CXXIV. törvény
   a nemzeti akkreditálásról
   Módosítja: 2017. évi L. tv.
   Hatályos: 2018. 01. 01.

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Szalai Líviával, a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Kéki Zsuzsannával, a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu