2017 júniusában megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

 A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani:

 • 2017 júniusában a következő környezetvédelemmel kapcsolatos új jogszabályok jelentek meg:
  • 162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
   az egyes kormányrendeleteknek a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattal kapcsolatos módosításáról
   Hatályos: 2017. 07. 01.
  • 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet
   a járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
   Hatályos: 2017. 07. 01.
  • 2017. évi LXVI. törvény
   a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
   Hatályos: 2017. 06. 23., 2018. 01. 01.
  • 158/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet
   a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
   Hatályos: 2017. 12. 19.
  • 137/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
   az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLII. törvény szerinti módosítással érintett egyes kormányrendeletek módosításáról
   Hatályos: 2017. 06. 17.
  • 139/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
   a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
   Hatályos: 2017. 06. 10.
  • 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
   a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
   Hatályos: 2017. 08. 11.
  • 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
   az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
   Hatályos: 2017. 08. 11.
  • 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
   a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
   Hatályos: 2017. 08. 11.
 • 2017 júniusában a következő környezetvédelemmel kapcsolatos módosított jogszabályok jelentek meg:
  • 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
   a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
   Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
   Hatályos: 2017. 07. 01.
  • 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet
   a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról
   Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
   Hatályos: 2017. 07. 01.
  • 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet
   az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról
   Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
   Hatályos: 2017. 07. 01.
  • 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
   a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
   Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
   Hatályos: 2017. 07. 01.
  • 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
   a felszín alatti vizek védelméről
   Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
   Hatályos: 2017. 07. 01.
  • 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
   a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
   Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
   Hatályos: 2017. 07. 01.
  • 2012. évi CLXXXV. törvény
   a hulladékról
   Módosítja: 2017. évi LXVI. tv.
   Hatályos: 2017. 06. 23., 2018. 01. 01.
  • 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
   a levegő védelméről
   Módosítja: 158/2017. (VI. 16.) Korm. r.
   Hatályos: 2017. 12. 19.
  • 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
   a felszín alatti vizek védelméről
   Módosítja: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r.
   Hatályos: 2017. 06. 17.
  • 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
   a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
   Módosítja: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r.
   Hatályos: 2017. 06. 17.
  • 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
   a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól
   Módosítja: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r.
   Hatályos: 2017. 06. 17.
  • 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
   a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
   Módosítja: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r.
   Hatályos: 2017. 06. 10.
  • 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
   a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
   Módosítja: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r.
   Hatályos: 2017. 06. 10.
 • 2017 júniusában a következő környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat helyezték hatályon kívül
  • 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet
   a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről
   Hatályon kívül helyezi: 11/2017. (VI. 12.) EMMI r.
   Hatályos: 2017. 08. 11.
  • 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet
   az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről
   Hatályon kívül helyezi: 12/2017. (VI. 12.) EMMI r.
   Hatályos: 2017. 08. 11.
  • 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet
   a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
   Hatályon kívül helyezi: 13/2017. (VI. 12.) EMMI r.
   Hatályos: 2017. 08. 11.

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Szalai Líviával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu