2017-ben alakult új szabványosító műszaki bizottságok

A technikai fejlődés kívánalmainak megfelelően a nemzetközi és az európai szabványosítás folyamatosan alakít új szabványosító bizottságokat az új technológiák és szolgáltatások szabványosítási igényeinek ellátására. Számos olyan új szakterületen alakultak bizottságok, amelyek nem tartoznak a hagyományos műszaki szabványosítás látókörébe. Az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) arra törekszik, hogy a nemzetközi szabványosításnak megfelelő európai szabványosító bizottságokon túl az európai sajátos igényeknek megfelelő, az Unió harmonizációs folyamatait, az egységes szabványosítást támogató bizottságokat is létrehozzon. Sokat az alábbi bizottságok közül már láthattak korábbi hírleveleinkben, azonban az átláthatóság érdekében az alábbiakban közlünk egy összesítő listát ezekről.

2017-ben alakult műszaki bizottságok:

IEC:

SC 8B

Decentralized Electrical Energy Systems

Decentralizált villamosenergia-rendszerek

TC 124

Wearable electronic devices and technologies

Viselhető elektronikus eszközök és technológiák

SyC LVDC

Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for Electricity Access

Kisfeszültségű egyenáram és kisfeszültségű egyenáram a villamosenergia-hozzáféréshez

ISO/IEC:

ISO/IEC JTC 1/SC 42

Artificial Intelligence

Mesterséges intelligencia

CENELEC:

CLC/BTTF 157-1

Public address and general emergency alarm systems

Hangosbeszélő és általános vészhelyzeti riasztórendszerek

CLC/SR 124

Wearable Electronic Devices and Technologies

Viselhető elektronikus eszközök és technológiák

CLC/WS 04

Interoperability framework requirements specification for services to the home (IFRS)

Az otthoni szolgáltatások átjárhatósági keretkövetelményeinek előírása (IFRS)

CLC/WS 05

Flow batteries. Requirements and test methods

Folyadékáramoltatásos akkumulátorok. Követelmények és vizsgálati módszerek

CEN/CENELEC:

CEN/CLC/ETSI/SEG-CG

CEN-CENELEC-ETSI Coordination Group on Smart Energy Grids

CEN-CENELEC-ETSI koordinációs csoport az intelligens energiahálózatokról

CEN/CLC/ETSI/SF-SSCC

CEN-CENELEC-ETSI Sector Forum on Smart and Sustainable Cities and Communities

CEN-CENELEC-ETSI ágazati fórum az intelligens és fenntartható városokról és közösségekről

CEN/CLC/JTC 13

Cybersecurity and Data Protection

Kiberbiztonság és adatvédelem

CEN/CLC/JTC 14

Energy management, energy audits, energy savings

Energiagazdálkodás, energiaauditok és energiamegtakarítások

CEN/CLC/WS HECTOS

CEN-CENELEC Workshop on Guidelines on evaluation systems and schemes for physical security products

CEN-CENELEC műhely a fizikai biztonsági termékek értékelési rendszereinek és tervezeteinek irányelveiről

CEN/CLC/WS REEMAIN

CEN/CENELEC Workshop on REEMAIN Methodology for Resource and Energy Efficiency Manufacturing

CEN/CENELEC műhely, REEMAIN módszertan az erőforrás- és energiahatékony gyártáshoz

CEN/CLC/WS ZONeSEC

Interoperability of security systems for the surveillance of widezones

A biztonsági rendszerek interoperabilitása a széles földrajzi területek felügyeletéhez

Az MSZT, a CENELEC és az IEC tagjaként, várja a fenti témákban érintett szervezetek, vállalatok képviselőinek jelentkezését, amennyiben az európai és nemzetközi szintű munkában részt kívánnak venni. Megfelelő számú jelentkező esetén az MSZT nemzeti műszaki szabványosító tükörbizottságot alapít az itt felsorolt bizottságokhoz.

Érdeklődés esetén, a magyarországi bevezetés támogatásával kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

Nagy Gábor
2018. február