2017 augusztusában megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

 A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani:

 • 2017 augusztusában a következő környezetvédelemmel kapcsolatos új jogszabályok jelentek meg:
  • 17/2017. (VIII. 10.) EMMI rendelet
   az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosításáról
   Hatályos: 2017. 08. 10. 18 órától, 2018. 07. 01.
  • 21/2017. (VIII. 23.) BM rendelet
   az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLII. törvény szerinti módosítással érintett egyes BM rendeletek módosításáról
   Hatályos: 2017. 08. 31
  • 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet
   a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
   Hatályos: 2017. 08. 18.
 • 2017 augusztusában a következő környezetvédelemmel kapcsolatos módosított jogszabályok jelentek meg:
  • 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
   az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
   Módosítja: 17/2017. (VIII. 10.) EMMI r.
   Hatályos: 2017. 08. 10. 18 órától, 2018. 07. 01.
  • 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
   a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
   Módosítja: 17/2017. (VIII. 10.) EMMI r.
   Hatályos: 2017. 08. 10. 18 órától.
  • 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet
   a vízkészletjárulék kiszámításáról
   Módosítja: 21/2017. (VIII. 23.) BM r.
   Hatályos: 2017. 08. 31.
  • 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet
   a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről
   Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
   Hatályos: 2017. 08. 18.
  • 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet
   vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről
   Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
   Hatályos: 2017. 08. 18.

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Szamosiné Dávid Izabella főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928  cert@mszt.hu

2017. szeptember