2016 szeptemberében megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani:

 • 2016 szeptemberében a következő környezetvédelemmel kapcsolatos új jogszabályok jelentek meg:
  • 289/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet
   az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
   Hatályos: 2016. 10. 01.
  • 279/2016. (IX. 16.) Korm. rendelet
   az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
   Hatályos: 2016. 09. 24.
  • 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet
   a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról
   Hatályos: 2016. 09. 23.
  • 259/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
   a honvédelemért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő háttérintézmények megszűnésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról és az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
   Hatályos: 2016. 08. 31. 18 órától, 2016. 09. 01., 2017. 01. 01.
 • 2016 szeptemberében a következő környezetvédelemmel kapcsolatos módosított jogszabályok jelentek meg:
  • 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
   a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
   Módosítja: 289/2016. (IX. 22.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 10. 01.
  • 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
   a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
   Módosítja: 289/2016. (IX. 22.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 10. 01.
  • 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
   az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
   Módosítja: 279/2016. (IX. 16.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 09. 24.
  • 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet
   a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
   Módosítja: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 09. 01.
  • 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet
   a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról
   Módosítja: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 09. 01.
  • 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
   a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
   Módosítja: 277/2016. (IX. 15.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 09. 23.

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Szalai Líviával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu