2016 márciusában megjelent új, módosított és visszavont környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani:

 • 2016 márciusában a következő környezetvédelemmel kapcsolatos új jogszabályok jelentek meg:
  • 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
               az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról
   Hatályos: 2016. 04. 01.
  • 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
               az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
   Hatályos: 2016. 04. 01., 2016. 07. 01.
  • 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
               a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
   Hatályos: 2016. 04. 01.
  • 71/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
               a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
   309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
   Hatályos: 2016. 03. 31. 20 órától.
  • 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet
   a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben az egyes bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
   Hatályos: 2016. 03. 25.
  • 37/2016. (III. 3.) Korm. rendelet
   a vadászati hatósági jogkört érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
   Hatályos: 2016. 03. 04., 2016. 07. 01.
  • 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet
   az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról
   Hatályos: 2016. 04. 05.
  • 12/2016. (II. 29.) FM rendelet
               a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról
   Hatályos: 2016. 03. 08.
 • 2016 márciusában a következő környezetvédelemmel kapcsolatos módosított jogszabályok jelentek meg:
  • 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet
   a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
   szabályairól
   Módosítja: 70/2016. (III. 31.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 04. 01.
  • 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet
   a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes
   szabályokról
   Módosítja: 70/2016. (III. 31.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 04. 01.
  • 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
   a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről
   Módosítja: 70/2016. (III. 31.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 04. 01.
  • 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
   a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
   Módosítja: 71/2016. (III. 31.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 03. 31. 20 órától.
  • 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
   a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
   Módosítja: 37/2016. (III. 3.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 07. 01.
  • 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
   a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
   Módosítja: 12/2016. (II. 29.) FM r.
   Hatályos: 2016. 03. 08.
 • 2016 márciusában a következő környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat helyezték hatályon kívül:
  • 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet
   a bányászati hulladékok kezeléséről
   Hatályon kívül helyezi: 5/2016. (III. 17.) NFM r.
   Hatályos: 2016. 03. 25.
  • 11/2011. (IV. 7.) NFM rendelet
   a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet, valamint a
   bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosításáról
   Hatályon kívül helyezi: 5/2016. (III. 17.) NFM r.
   Hatályos: 2016. 03. 25.

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot  Szalai Líviával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével  az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928  cert@mszt.hu