2016 májusában megjelent új, módosított és visszavont környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani:

 • 2016 májusában a következő környezetvédelemmel kapcsolatos új jogszabályok jelentek meg:
  • 112/2016. (V. 27.) Korm. rendelet
   a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról
   Hatályos: 2016. 06. 12., 2017. 01. 01.
  • 2016. évi L. törvény
   az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről
   Hatályos: 2016. 05. 26. – kivétellel.
  • 2016. évi LI. törvény
   az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról
   Hatályos: 2016. 06. 10., 2016. 06. 25., 2017. 01. 01., 2019.01. 01.
  • 12/2016. (V. 24.) NFM rendelet
   az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről
   Hatályos: 2016. 05. 25., 2016. 06. 01.
  • 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet
   a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról
   Hatályos: 2016. 05. 25., 2016. 07. 01.
  • 2016. évi XLVII. törvény
   a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
   Hatályos: 2016. 07. 01.
  • 2016. évi XLI. törvény
   a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
   Hatályos: 2016. 06. 04., 2016. 10. 01., 2019. 01. 01.
  • 100/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
   az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
   Hatályos: 2016. 06. 15.
  • 88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet
   az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról
   Hatályos: 2016. 05. 01.
  • 2016. évi XXXII. törvény
   a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról
   Hatályos: 2016. 07. 01.
 • 2016 májusában a következő környezetvédelemmel kapcsolatos módosított jogszabályok jelentek meg:
  • 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet
   a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
   Módosítja: 112/2016. (V. 27.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 06. 12., 2017. 01. 01.
  • 2007. évi LX. törvény
   az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről
   Módosítja: 2016. évi LI. tv.
   Hatályos: 2016. 06. 10., 2016. 06. 25., 2017. 01. 01.
  • 2012. évi CCXVII. törvény
   az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről
   Módosítja: 2016. évi LI. tv.
   Hatályos: 2016. 06. 10., 2019. 01. 01.
  • 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
    a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
   Módosítja: 100/2016. (V. 13.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 06. 15.
  • 2012. évi CLXXXV. törvény
   a hulladékról
   Módosítja: 2016. évi XLVII. tv.
   Hatályos: 2016. 07. 01.
  • 1995. évi LVII. törvény
   a vízgazdálkodásról
   Módosítja: 2016. évi XLI. tv.
   Hatályos: 2016. 06. 04., 2016. 10. 01., 2019. 01. 01.
  • 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
   a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
   Módosítja: 100/2016. (V. 13.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 06. 15.
  • 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
   a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
   Módosítja: 100/2016. (V. 13.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 06. 15.
  • 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
   a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
   Módosítja: 100/2016. (V. 13.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 06. 15.
  • 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
   Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról
   Módosítja: 100/2016. (V. 13.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 06. 15.
  • 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
   a felszín alatti vizek védelméről
   Módosítja: 100/2016. (V. 13.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 06. 15.
  • 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet
   a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
   Módosítja: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r.
   Hatályos: 2016. 05. 01.
  • 2011. évi CXXVIII. törvény
   a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
   Módosítja: 2016. évi XXXII. tv.
   Hatályos: 2016. 07. 01.
  • 2012. évi CCXVII. törvény
   az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről
   Módosítja: 2016. évi XXXII. tv.
   Hatályos: 2016. 07. 01.
  • 2013. évi CXXV. törvény
   a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről
   Módosítja: 2016. évi XXXII. tv.
   Hatályos: 2016. 07. 01.
  • 2015. évi LVII. törvény
   az energiahatékonyságról
   Módosítja: 2016. évi XXXII. tv.
   Hatályos: 2016. 07. 01.
 • 2016 májusában a következő környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályt helyezték hatályon kívül:
  • 2015. évi CLXXXVI. törvény
   a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról
   Hatályon kívül helyezi: 2016. évi XXXII. tv.
   Hatályos: 2016. 07. 01.

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot  Szalai Líviával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével  az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928  cert@mszt.hu

● Globális tanúsítás ● Innováció és a piaci specializálódás ● IQNet-tanúsítvány az MSZT-tanúsítvánnyal egy időben külön eljárási díj nélkül ●