2016. Hírei


2016. december


Villamos járművek üzemeltetése és a szabványosítás

A villamos járművekről sokat hallani manapság, kuriózumból lassan a városi közlekedés megszokott szereplőivé válnak, de hol tart most a villamos járművek üzemeltetésének szabványosítása?

tovább


MSZT Fórum az energiairányítási rendszerről, az energiaauditokról és a kapcsolódó jogszabályokról

A 2016. december 6-án a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) székházában rendezett fórum célja a résztvevők tájékoztatása az energiairányítási rendszerek (EIR) bevezetésének, az energiahatékonysági jogszabályok alkalmazásának eddigi tapasztalatairól, valamint az energetikai auditálással kapcsolatos jogszabályváltozásokról és a kapcsolódó szabványokról.

tovább


Magyar nyelvű szabványok a targoncák területén

A targoncák területén 2016. december 1-jével a következő szabványok jelentek meg magyar nyelven:


MSZ EN 1459:1998+A3:2012 Targoncák biztonsága. Változtatható kinyúlású gépi hajtású targoncák,
MSZ ISO 5053-1:2016 Targoncák. Terminológia és osztályozás. 1. rész: A targoncák típusai
,
MSZ EN 16307-1:2013+A1:2015 Targoncák. Biztonsági követelmények és igazolás. 1. rész: Önjáró targoncák kiegészítő követelményei, kivéve a vezető nélküli, a változtatható gémkinyúlású és a teherszállító targoncákat

tovább


Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek rádiózavar-jellemzői

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. december 1-jén közzétette az MSZ EN 55013:2013 Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a kapcsolódó készülékek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 13:2009, módosítva) magyar nyelvű változatát.

tovább


Megjelent az MSZ 1585 korszerűsített kiadása

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. december 1-jén közzétette az MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2013 és nemzeti kiegészítései) című szabványt, mely a korábbi 2012-es kiadás újabb, korszerűsített változata. Ez a szabvány a villamos energetikai (erősáramú) villamos berendezések üzemeltetésére, illetve a villamos berendezésekkel, a villamos berendezéseken vagy azok közelében végrehajtott munkavégzésre vonatkozó követelményeket határozza meg.

tovább


Sikeres ISO 14001:2015, ISO 22000 és ISO/TS 22002-1 szerinti megújító audit a Babati és Társai Kft.-nél

A Babati és Társa Kft.-t 1991-ben alapították. A cég Nyugat-Magyarország egyik legnagyobb húsipari vállalkozása. Megalakulása óta folyamatos fejlesztéseket hajtanak végre, elsődlegesen a higiéniai és technológiai feltételek javítására.

tovább


Új, sikeres tanúsítási eljárás a Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft.-nél

Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. vezetése elkötelezett a tevékenységének folyamatos fejlesztése és a magas színvonalú szolgáltatás nyújtása tekintetében. A jogszabályi környezet megváltozása miatt (energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény) a több éve működtetett minőség- és környezetközpontú integrált irányítási rendszer tapasztalatával a társaság, a jogszabályi megfelelési kötelezettség teljesítése érdekében, az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány bevezetése mellett döntött.

tovább


Az MSZT 2017. évi képzései és szakmai fórumai

Az MSZT 2017-ben is ajánlja a szakembereknek a szabványokon alapuló hiteles ismereteket és a gyakorlati tapasztalatokat, valamint a magas színvonalú felkészítést nyújtó képzéseket és a szakmai fórumokat, amelyek hozzájárulnak a vállalkozások versenyképességének javításához. Az érdeklődők figyelmét külön felhívjuk az irányítási rendszerekkel és a CE jelöléssel kapcsolatos képzésekre.

tovább


Megjelent a CPR követelményeinek figyelembevételével korszerűsített kerámiai burkolólap szabvány

A CEN közzétette az EN 14411:2016 Kerámiai burkolólapok. Fogalommeghatározások, csoportosítás, jellemzők, a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése, valamint megjelölés című szabványt.

tovább


Új szabványok az aszfaltkeverékek területén: jelentős változások a termékszabványok és a vizsgálati szabványok körében

Az MSZT 2016. november 1-jén összesen 15 olyan szabványt vezetett be, amelyet a CEN/TC 227 Útépítési anyagok műszaki bizottság dolgozott ki: Az MSZ EN 13108 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások szabványsorozat 11 részének korszerűsített változatát angol nyelven, illetve az MSZ EN 12697Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei szabványsorozat 4 részét magyar nyelven.

tovább


Változások a szabványok nemzetközi osztályozási rendszerében (ICS)

November 1-jétől érvénybe lépett, és már vásárlóink számára is használható a szabványok nemzetközi osztályozási rendszerének (ICS) hetedik, új kiadása.

 

tovább


Felhívás
Bioüzemanyagos motorvizsgálatokhoz keres szakértőt az MSZT

Az Európai Bizottság támogatásával, a CEN/TC 19 Gáz- és folyékony halmazállapotú üzemanyagok, kenőanyagok és rokon termékek kőolajból, szintetikus vagy biológiai eredetű anyagokból európai műszaki bizottság fizetett vizsgálói csoportot hoz létre az E20/25 üzemanyagok keverésének vizsgálatához.

tovább


Sikeres élelmiszer-biztonsági fórum az MSZT-ben

A Magyar Szabványügyi Testületben 2016. november 24-én újabb sikeres szakmai fórumra került sor Élelmiszer-biztonság címmel. A szakmai fórumon a tavalyi létszámhoz képest jóval több szakember vett részt. A szakmai fórum célja az volt, hogy a résztvevők felkészülhessenek a tervek szerint 2018. év végén megjelenő ISO 22000 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelmények című szabvány új kiadásában szereplő változásokra.

tovább


2016. november


MSZ 2364/MSZ HD 60364


Épületek villamos berendezéseinek létesítése
Kisfeszültségű villamos berendezések
Magyarázatos szabványgyűjtemény

9. korszerűsített változat és 9. pótlapok

tovább


Grafikai jelek segítenek az üzemanyagok közötti tájékozódásban

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 2016 októberében jóváhagyta az új EN 16942 európai szabványt, amely harmonizált grafikai jeleket ad meg a folyékony és a gáznemű üzemanyagokra vonatkozóan. A dokumentum az Európai Bizottság felkérésére készült, és azt minden CEN-tagállamnak 2017. április végéig be kell vezetnie.

tovább


ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról – 2015

ISO Survey 2015

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO – International Organization for Standardization) nemrég jelentette meg felmérését a 2015-ös tanúsítási adatokról. A felmérésben a legismertebb és legszélesebb körben bevezetett szabványok szerepelnek.

tovább


1 éves az MSZT/MB 442 Épületinformációs modellezés (BIM) nemzeti bizottság

Az MSZT/MB 442 Épületinformációs modellezés (BIM) nemzeti műszaki bizottság 2015 novemberében alakult, a CEN/TC 442 Building Information Modelling (BIM) európai műszaki bizottság hazai tükörbizottságaként. Az európai szabványosítás területén túl a bizottság részt vesz az ISO/TC 59/SC 13 Organization of information about construction works és az ISO/TC 59/SC 14 Design life nemzetközi albizottságok munkájában is.

tovább


Új műszaki bizottság az egészségügyben

A betegek személyközpontú kezelésben való részvételének alapkövetelményei

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megalakult a CEN/TC 450A betegek személyközpontú kezelésben való részvételének alapkövetelményei európai műszaki szabványosító bizottság.

tovább


Megjelent a Tartalékvilágítási lámpatestek és a Közvilágítási lámpatestek új magyar nyelvű kiadása

A CENELEC az előző kiadás után 16 évvel adta ki az EN 60598-2-22 Lámpatestek. 2-22. rész: Egyedi követelmények. Tartalékvilágítási lámpatestek című szabvány új kiadását, és az EN 60598-2-3 Lámpatestek. 2-3. rész: Kiegészítő követelmények. Közvilágítási lámpatestek című szabvány módosítását.

tovább


Felhívás
Takarmányok probiotikumos kezeléséhez keres szakértőt az MSZT

Az Európai Bizottság támogatásával, a CEN/TC 327 Takarmányok. Mintavétel és vizsgálati módszerek európai műszaki bizottság fizetett szakértői csoportot hozott létre abból a célból, hogy az M/523 megbízás keretében a takarmányban található Lactobacillus, Enterococcus, Pediococcus, Bacillus és élesztőgomba meghatározását szabványban rögzítse.
A korábban nevezett projektvezető lemondott a megbízásról, mivel a probiotikumgyártók elmondása szerint nem működtek vele együtt, így a munkacsoport új vezetőt keres.

tovább


Szakmai fórum
Élelmiszer-biztonság

Tervezett program

tovább


Gépek biztonsága és a kockázat kezelése

2016. november 9-én kezdődik a Gépek biztonsága és a kockázat kezelése képzés, amelynek a gépek biztonságáról szóló 95/16/EK irányelvre, a harmonizált és a kockázatelemzési szabványokra épülő témakörei az állandó fejlődés miatt folyamatosan változnak.

tovább


2016. október


Az intelligens közlekedési rendszerek első európai próbaüzeme

Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) az ötödik ETSI ITS PlugtestTM rendezvény keretében kéthetes próbaüzemet tart a kooperatív intelligens közlekedési rendszerek tesztelésére, elsősorban a jármű-jármű és a jármű-infrastruktúra kommunikációra összpontosítva.

tovább


Az MSZT nemzetközi szabványosítási tevékenységének elismerése

Idén az MSZT magyar szakértője, Matthias Heinze is megkapta az IEC által 2004-ben alapított 1906 Award kitüntetést!

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (International Electrotechnical Commission, IEC) 1906-os megalakulása emlékére alapította ezt a díjat, amit évente adományoznak azon szakértőknek, akik kiemelkedő teljesítményükkel járultak hozzá az IEC-ben folyó szabványosítási munkához.

tovább


Új magyar szabvány készül a teremakusztikai követelmények meghatározására

Az önálló nemzeti szabvány összefoglalva, egységesen fogja tartalmazni az általános akusztikai követelményeken alapuló speciális, teremakusztikára vonatkozó követelményeket.

tovább


IEC-CENELEC Frankfurti Egyezmény

Az IEC és a CENELEC között 1991-ben létrejött, majd 1996-ban módosított IEC-CENELEC együttműködést szabályozó Drezdai Egyezményt felváltotta az IEC 80. közgyűlésén ünnepélyes keretek között megkötött Frankfurti Egyezmény.

tovább


December 5-e éjjelétől december 6-a hajnaláig a Mikulás meglátogatja a gyermekeket és az ablakba kitett, kifényesített csizmákba ajándékot helyez.

Az MSZT ezen alkalomból 2015 decemberében elkészítette Mikulás-szabványát, amely igen népszerű lett tagjai körében.

tovább


Korszerűsített, harmonizált ETSI-szabványok készülnek az új, rádióberendezésekre vonatkozó irányelvhez

Az Európai Parlament és a Tanács 2014 májusában tette közzé a 2014/53/EU irányelvet a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, mely idén nyáron, 2016 júniusában lépett hatályba.

tovább


Október 14. a Szabványosítás Világnapja

Minden év október 14-én az ISO, IEC és az ITU tagjai, a szabványosítási közösséggel együtt megünneplik a szabványosítás világnapját. Ezen a napon a műszaki követelményeket önkéntes szabványok formájában kidolgozó sok ezer szabványosítási szakértőnek fejezzük ki elismerésünket.

Plakát

tovább


Az ISO 14001:2015 szerinti változások. Összevont környezetközpontú felkészítő és szinten tartó képzés

2016. 10. 20.

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az MSZ EN ISO 14001:2015 követelményeit, különös tekintettel a változásokra, áttekintést kapjanak a területhez kapcsolódó szabványokról, az új szabványra való áttérésről.

tovább


2016. szeptember


A fenntartható beszerzésről várhatóan 2017-ben megjelenik az első nemzetközi szabvány

A fenntartható beszerzés olyan folyamat, amelyben teljesül a szervezet árukra, munkavégzésre és közszolgáltatásokra vonatkozó igénye, ugyanakkor az előnyök nemcsak a szervezetnél, hanem a társadalomban és a gazdaságban is jelentkeznek, a legkisebb kárt okozva a környezetben.

tovább


Változás az autóipari minőségirányításban

Hogyan lesz magyar nyelvű a 16949?

Az autóipari minőségirányítási követelményeket tartalmazó ISO/TS 16949 első kiadását 1999-ben az IATF (Nemzetközi Gépjármű Különbizottság) és a minőségirányítás szabványosításával foglalkozó nemzetközi szabványosító bizottság, az ISO/TC 176 együtt dolgozta ki.

tovább


Megjelent az innovációmenedzsment szabványsorozat utolsó része

Október 1-jén Magyarországon is megjelent a nagy sikerű TS 16555 Innovációmenedzsment sorozat legújabb és egyben utolsó tervezett része.

Az MSZ CEN/TS 16555-7:2016 Innovációmenedzsment. 7. rész: Az innovációmenedzsment értékelése igényelte a legtöbb bizottsági egyeztetést, tekintettel arra, hogy tényleges módszereket ajánl az innovációmenedzsment és teljesítményének mérésére, ezért később készült el, mint a sorozat többi tagja.

tovább


Megjelenés előtt az új ISO létesítménygazdálkodási szabványok

Két új nemzetközi létesítménygazdálkodási szabvány áll megjelenés előtt FDIS (Final Draft International Standard) státusban, amelyeket az ISO hamarosan szavazásra bocsát tagjai között, az ISO 41011 Létesítménygazdálkodás. Szakszótár és az ISO 41012 Létesítménygazdálkodás. Útmutató a forrásfolyamatokhoz és a megállapodások kidolgozásához.

tovább


Napfényből kevert energiakoktél, avagy a napenergia-rendszerek szabványosítása

Felidézve az éppen elmúlt nyarat, az indián nyár melengető sugarait élvezve (már amikor nem esik) gondoljunk csak arra, hogy a napelemek voltaképpen energiakoktélt készítenek energiára szomjas világunk számára a napenergia-rendszereknek köszönhetően.

tovább


Új európai műszaki előírás az optikai kábelek javításához

Az optikai adatátvitel az infokommunikáció egyik leggyorsabban fejlődő területe. A távközlési szolgáltatások iránti igény napról napra növekszik, melyet a szolgáltatók – vezetékes szolgáltatás esetén – legtöbbször fényvezető-alapú hálózaton igyekeznek kiszolgálni.

tovább


Felülvizsgálták a kültéri és beltéri vakolás előírásainak és ajánlásainak alkalmazását segítő szabványsorozatot

A kültéri és beltéri vakolás tervezése, előkészítése és kivitelezése című kétrészes szabványsorozat felülvizsgálatát és korszerűsítését a CEN/TC 125 Falazat európai műszaki bizottság befejezte és azt 2016. márciusban közzétette EN 13914-1:2016 és EN 13914-2:2016 hivatkozási számmal.

tovább


Megjelent az Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások

Az MSZT 2016. szeptember 1-jén adta ki az Eurocode-sorozat hóterhek megadását tartalmazó részének új változatát, amely az EN 1991-1-3:2003-at, az EN 1991-1-3:2003/AC:2009 helyesbítést és az EN 1991-1-3:2003/A1:2015 módosítást tartalmazza.

tovább


Orvosi távdiagnosztika

A távoli vidéken élő embereknek olykor nehézséget jelenthet eljutni a megfelelő rendelőintézetbe, szerencsére azonban mára otthonról is elérhetővé vált az orvosi támogatás a betegek számára.

 

tovább


Villamos játékok

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. szeptember 1-jén három módosításával együtt, egy kiadványként, magyar nyelven közzétette az MSZ EN 62115:2016 Villamos játékok. Biztonság (IEC 62115:2003 + A1:2004, módosítva) című és hivatkozási számú nemzeti szabványt. A szabvány villamos biztonsági követelményeket ír elő olyan játékokra, amelyeknek legalább egy villamosságtól függő funkciója van.

tovább


Az MSZ HD 60364 (Kisfeszültségű villamos berendezések) sorozat szeptemberben magyar nyelven megjelent szabványai

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. szeptember 1-jén közzétette az MSZ HD 60364-5-559:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-559. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Lámpatestek és világítási berendezések (IEC 60364-5-55:2011, módosítva) és az MSZ HD 60364-7-718:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kommunális létesítmények és munkahelyek (IEC 60364-7-718:2011) magyar nyelvű változatait.

tovább


Az elektronikus azonosítás és a bizalmi szolgáltatások új szabványai

2016. július 1-jétől hatályos az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (röviden: eIDAS-rendelet) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

tovább


Magyar kezdeményezésre idén újabb nemzetközi szabvány jelent meg illóolaj témakörben

Ahogy arról a 2016. április elején megjelent cikkünkben már beszámoltunk, az MSZT/MB 616 Illóolajok nemzeti szabványosító műszaki bizottság kezdeményezésére megjelent az ISO 8896:2016 Köménymagból (Carum carvi L.) készült illóolaj című nemzetközi szabvány új kiadása.

tovább


Iratkezelés a digitális korszakban

Manapság az iratkezelés folyamatosan változik: egyrészt napról napra nő a digitális tartalmak mérete, másrészt a papíralapú iratokat is kezelni kell. A kérdés az, hogyan lehet az új igényeknek megfelelni? Ehhez nyújt segítséget az új ISO 15489-1 nemzetközi szabvány.

tovább


Szeptember 27. a Turizmus Világnapja

A turizmus világnapja alkalmából a Magyar Szabványügyi Testület bemutatja a turisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos szabványokat, amelyek a minőséget és a biztonságot hivatottak képviselni.

 

tovább


Kövessen Ön is minket!

Élve az infokommunikáció fejlődése által megjelenő új lehetőségekkel, a hírlevél-szolgáltatásunkhoz kapcsolódva, örömmel tájékoztatjuk, hogy bővítjük tájékoztatási szolgáltatásinkat! A Magyar Szabványügyi Testület aktuális híreit, újdonságait most már a LinkedIn és a Twitter szakmai közösségi médiumokon keresztül is elérhetik. Célunk, hogy minél gyorsabban tudjunk tájékoztatást adni a szabványosítással, tanúsítással és oktatásainkkal kapcsolatos legfrissebb híreinkről, eseményekről, amelyek így azonnal eljutnak Önökhöz. Elég hozzá csak egy kattintás!


Daruk és emelőgépek időszakos ellenőrzésének szabványai

Az MSZT/MB 315 Daruk, emelőgépek és elemeik műszaki bizottság 2016. szeptember 22-én 10 órakor tartja az MSZT székházában (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.), az Ybl Miklós teremben (I. em.) kibővített ülését.

tovább


Energetikai létesítmények tervezése és létesítése

2016. szeptember 22

Tervezett program 

tovább


2016. augusztus


Összefoglaló CEN és CENELEC éves közgyűléséről

Az európai szabványügyi bizottságok 2016-ban a Macedón Szabványügyi Testület (ISRM) meghívására Szkopjéban tartották éves közgyűlésüket.

tovább


Blu-ray lemezek

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) ISO/IEC JTC 1/SC 23 Digitálisan rögzített média információcseréhez és -tároláshoz műszaki bizottsága júniusban kiadta a Blu-ray lemezekre vonatkozó három szabvány korszerűsített változatát.

tovább


Új ISO-szabványok a gyógyszerek azonosításához

Manapság több százezer vényköteles gyógyszer van a piacon, melyek nyilvántartása és azonosítása egyre komolyabb és összetettebb feladatot jelent a gyógyszeripar számára. Az újabb és újabb gyógyszerek megjelenése csak tovább növeli a bizonytalanságot, ezért egy globális szintű megoldásra, a gyógyszerek azonosítására van szükség.

tovább


Tüzelőanyag-cellák

Az IEC kiadta az IEC 62282-3-200 Tüzelőanyagcella-technológia. 3-200. rész: Helyhez kötött, tüzelőanyag-cellás energiarendszerek. Teljesítőképesség-vizsgálati módszerek című új kiadású szabványt, amelyet a CENELEC módosítás nélkül idén európai szabványként átvett.

tovább


Magyar részvétel az IEC 31010:2009 Kockázatkezelés. Kockázatfelmérési eljárások szabvány felülvizsgálatában

Ez a cikk Dr. Fekete István beszámolója alapján készült. Dr. Fekete István az MSZT/MB 258 Projektvezetés, program- és projektállomány-irányítás nemzeti szabványosító műszaki bizottság bejelentett szakértője, aki 2013 óta tevékenykedik az ISO/TC 262 Kockázatkezelés nemzetközi műszaki bizottságban.

tovább


Munkahelyi világítás / tartalékvilágítás szabványai magyar nyelven

A CEN kiadta az EN 12464-1 Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész: Belső téri munkahelyek, valamint az EN 1838 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás című szabványok új kiadását.

tovább


Gázturbinák beszerzési költségeinek csökkentésére

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint 2040-re 37%-kal nőhet az energiaigény. Egy magas hatásfokú, helyszínen összeszerelt erőmű gázturbinája 400 000 háztartást képes ellátni villamos energiával 30 perc alatt. Azonban egy ilyen gázturbina vásárlása igen bonyolult tárgyalásokat és adminisztrációt igényel mind a beszerző, mind az eladó számára.

tovább


Ablakok, bejárati ajtók, ipari, kereskedelmi, garázsajtók és nyitható ablakok szabványsorozat új tagja magyar nyelven

CEN/TC 33 „Ajtók, ablakok, redőnyök, szerelvények és függönyfalak" műszaki bizottság kidolgozta szabványsorozatának legújabb tagját az EN 16034 Bejárati ajtók, ipari, kereskedelmi, garázsajtók és nyitható ablakok. Termékszabvány, teljesítményjellemzők. Tűzállósági és/vagy füstgátlási jellemzők szabványt.

tovább


A Kingspan Kft. tanúsított integrált vállalatirányítási rendszere tovább bővült az energiairányítási (MSZ EN ISO 50001:2012) rendszerre vonatkozó követelményeknek való megfeleléssel

A több mint 50 éves múlttal rendelkező írországi vállalkozás Kingspan Kft., Magyarországon 2005 óta gyárt tető-, falpaneleket és számos kiegészítő elemet a hazai és a környező európai országok piacaira. Sikeres működésének kulcsa a folyamatos fejlesztés, melyhez keretet biztosítanak a cégnél a több éve működtetett minőség-, környezetközpontú irányítási és munkahelyi egészségvédelem és biztonsági vállalatirányítási rendszerek. Integrált rendszerüket idén az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti energiairányítási rendszer bevezetésével bővítették ki. Az energiairányítási rendszer tanúsítását 2016 júniusában és júliusában végezte el eredményesen a Magyar Szabványügyi Testület.

tovább


2016 júliusában megjelent új és módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani

tovább


2016. július


Az MSZT is aláírja a Közös szabványosítási kezdeményezést (JIS)

Az Európai Bizottság (EB) mindig nagy jelentőséget tulajdonított a szabványoknak. Azt, hogy ez az álláspont csak tovább erősödött, bizonyítják azok a közlemények és jelentések, amelyeket a Bizottság 2016-ban tett közzé.

tovább


Az Európai Bizottság Egységes Piaci Stratégiája

Az Európai Bizottság prioritásai közül talán az egyik legfontosabb, de a szabványosítók számára mindenképpen életbevágó terület az egységes piac szabályozása, melynek az európai szabványpolitika is szerves része.

tovább


Alkoholos italok érzékszervi vizsgálata (borok, pálinkák stb.) és további új nemzeti szabványok

Az MSZT/MB 612 „Érzékszervi vizsgálatok és élvezeti élelmiszerek", valamint az MSZT/MB 621 „Alkoholos italok" nemzeti szabványosító műszaki bizottság szakértői közreműködésével az MSZ 9462:2016 Útmutató a borok érzékszervi vizsgálatához című 54 oldalas korszerűsített nemzeti szabvány jelent meg.

tovább


Részt vettünk az Országházban tartott 2016. évi Pálinka Országkóstoló eredményhirdetési gáláján

Az újjáalakult Pálinka Nemzeti Tanács meghívására 2016. június 21-én első alkalommal testületünk meghívást kapott a Pálinka Országkóstoló 2016. évi országos pálinka- és törkölypálinka-verseny és nemzeti pálinkakiválóságok kiválasztásának eredményhirdetési gálájára, amelyet az Országház Felsőházi termében tartottak.

tovább


A CEN workshopot indított az útépítések fenntarthatósága témakörében

Európa-szerte nagy érdeklődésre tart számot az életciklus-alapú tervezés és a környezetvédelmi szempontok megjelenése a beruházások során, amelynek az útépítés területén való vizsgálatára a CEN létrehozta a CEN/WS SUSTINROADS – Sustainability assessment of roads workshopot.

tovább


Új menüpont az MSZT honlapján

2016. júliustól a rendszerszabványokkal kapcsolatos információkat összegyűjtve és folyamatosan aktualizálva/archiválva tekinthetik meg az érdeklődők. Reméljük, hogy új menüpontunkkal segítjük a rendszerszabványokat ismerők, azzal ismerkedők és alkalmazók munkáját. Javaslataikat, észrevételeiket várjuk a szabvtit@mszt.hu e-mail-címre.

 


Könnyebbé válhat az árak összehasonlítása

Egy olyan világban, ahol az árak központi szerepet töltenek be, növekvő a fogyasztói igény azok gyors és hatékony összehasonlítására. Az új ISO-szabvány segít kialakítani egy olyan egységárrendszert, amellyel ez az igény kielégíthető lesz.

 

tovább


Új magyar szabvány készül a gumival modifikált bitumen felhasználásával készült aszfaltbetonra

Az MSZT önálló magyar szabványt dolgoz ki a gumival modifikált bitumen 45/80-55 (GmB 45/80-55) felhasználásával gyártott aszfaltbeton termékkövetelményeire, várhatóan 2016 őszén.

tovább


Szabványosítási kezdeményezés a vezető- és mentőkutyák kiképzésének minősítéséről

Európában alakult ki eredetileg a modernkori mentőkutya- és vezetőkutya-mozgalom, most ennek a fontos szolgáltatásnak akarnak az európai szabványosítók egységes követelményeket teremteni.

 

tovább


Felhívás
Nemzeti szabványok korszerűsítése, kidolgozása

tovább


Kulturális örökség részét képező szállodák / Hagyományos éttermek

Az Iráni Szabványügyi és Kutatásügyi Testület (ISIRI) két új szabványjavaslatot nyújtott be a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) számára, amelyről az ISO-tagoknak 2016. 07. 25-ig kell szavaznia, illetve döntést hoznia.

 

tovább


Temetkezési szolgáltatások

2005-ben az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) kiadta a temetkezési szolgáltatások szabványát, melyet MSZ EN 15017:2006 Temetkezési szolgáltatások. Követelmények hivatkozási számmal és címmel nemzeti szabványként bevezettünk.

tovább


Univerzális soros buszinterfészek

Az univerzális soros busz (Universal Serial Bus, USB) napjaink legelterjedtebb számítógépes csatlakozója, melynek kidolgozását, fejlesztését és műszaki leírását az USB Implementers Forum végzi. Ezen szervezet előírásai alapján megjelent az MSZ EN 62680 Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz című szabványsorozat, melynek újabb részeit a Magyar Szabványügyi Testület 2016. május 1-jén vezette be nemzeti szabványként.

tovább


Mobiltelefonos fizetés és bankolás

A mobiltelefonok napjaink nélkülözhetetlen eszközeivé váltak, melyeket egyre több feladatra tudunk használni. Az egyik leggyorsabban növekvő terület a mobiltelefonos fizetés és bankolás, de ahhoz, hogy ezek a szolgáltatások megfelelően működhessenek, a különböző rendszerek/folyamatok összehangolására és átláthatóvá tételére van szükség.

tovább


2016. június


Tisztábban égő dízelmotor-hajtóanyag — Európai szabvány a tisztább levegőért

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 2016 májusában jóváhagyta a szintézissel vagy hidrogénezéssel előállított paraffinos dízelmotor-hajtóanyagra vonatkozó új európai szabványt. Az EN 15940, amelyet 2016 végéig CEN-tagként az MSZT-nek is be kell vezetnie.

tovább


Elkezdődött a gőzfázisú és párologtató termékek nemzetközi szabványosítása

A gőzfázisú és párologtató termékek műszaki és gazdasági újdonságot jelentenek. Az elektromos cigarettakészülékek és ezek utántöltői, amelyeket e-folyadékoknak hívnak, ténylegesen forradalmi innovációk, miután néhány éve számos országban elérték a tömegpiacokat. Az elektromos cigaretta világszerte gyorsan népszerűvé vált, különösen Észak-Amerikában és Európában.

tovább


90 évvel ezelőtt született Kemény János, az informatika úttörője

KEMÉNY JÁNOS GYÖRGY (Amerikában John G. Kemeny) 1926. május 31-én, Budapesten született. A Rácz-féle elemi iskolába járt, ahova egy ideig Neumann János, valamint osztály-, illetve padtársa Balázs Nándor is járt, aki később szintén Einstein asszisztense volt Princetonban. Ezután a híres Berzsenyi Gimnáziumba iratkozott be.

tovább


A MOL Nyrt. támogatásával megjelent az MSZ EN 16726:2016 magyar nyelvű változata

A szabvány forrásdokumentumát képező európai szabvány kidolgozása magyar szakértők részvételével 2015. december 16-án került kiadásra. Nemzeti szabványként 2016. június 1-jén jelent meg MSZ EN 16726:2016 Gázinfrastruktúra. Gázminőség. H gázcsoport hivatkozási számmal és címmel.

tovább


Az MSZT 2016. májusi rendezvényei

2016. május 5-én az MSZT-ben és 2016 . május 25-én kihelyezett formában, összesen 40 fő részvételével ismét sikeres MSZ EN ISO 9001:2015 szerinti változásokra felkészítő szinten tartó képzéseket rendeztünk. Hallgatóink különösen nagyra értékelték az interaktív előadásokat, a gyakorlati példákat, a közös feladatmegoldásokat, és szívesen részt vennének még a kockázatkezelést, -elemzést bővebben bemutató előadásainkon, képzéseinken is.

tovább


Tájékoztató az IEC 79. közgyűléséről

Az IEC (International Electrotechnical Commission, Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) sorrendben immáron 79. közgyűlésére a Belarusz Köztársaságban, Minszkben került sor 2015. október 12–16. között.

tovább


Az emberi erőforrás-gazdálkodás nemzetközi szabványai

Minden tevékenységhez, folyamathoz szükségesek erőforrások. Az erőforrások közül az emberi erőforrás gyakorolja a legnagyobb hatást egy szervezet működésének sikerességére.

tovább


Sikeres ISO 22000 szerinti megújító audit a Lesaffre Magyarország Kft.-nél

Az 1853-ban alapított élelmiszeripari Lesaffre csoport a világ piacvezetőjének számít a sütőélesztő gyártásában, valamint értékesítésében és ezen belül a LESAFFRE Magyarország Kft. szintén piacvezető Magyarországon.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a felszín alatti vizekkel és a földtani közeggel kapcsolatban

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 13.§ (1) bekezdése is rögzíti, hogy minden környezeti elemet önmagában, a többi környezeti elemmel alkotott egységben és az egymással való kölcsönhatás figyelembe vételével kell védeni.

tovább


Lezajlott az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. energiairányítási rendszerének tanúsító eljárása

2015. évi LVII. törvény előírja a nagyvállalatok számára a kötelező energetikai audit elvégzését vagy az MSZ EN ISO 50001:2012 irányítási rendszer akkreditált tanúsító általi meglétét.

tovább


Tájékoztató az IEC/TC 10 „Folyadékok elektrotechnikai alkalmazásokra" nemzetközi műszaki bizottság 2015. évi üléséről

Az IEC/TC 10 „Folyadékok elektrotechnikai alkalmazásokra" műszaki bizottság 2015. évi bizottsági ülését az MSZT székházában tartotta meg november 23. és 28. között.

tovább


Lezajlott a Crosssec Solutions Kft. információbiztonsági irányítási rendszerének és minőségirányítási rendszerének tanúsítási eljárása

A Crosssec alapötlete a piacon elérhető biztonságos felhőalapú rendszerek hiányából indult ki. Felhasználói komplikált szoftverek tömkelege nélkül tudják adataikat biztonságosan tárolni úgy, hogy csakis ők dönthessenek arról, hogy azt kivel és mikor osztják meg.

tovább


A MAPEI Kft. tanúsított integrált vállalatirányítási rendszere tovább bővült az energiairányítási (MSZ EN ISO 50001:2012) rendszerre vonatkozó követelményeknek való megfeleléssel

A Milanóban alapított Mapei, mára a világ első számú építőipari ragasztóanyag- és vegyi/építési anyag gyártója. A Mapei Kft. 1991. szeptember 1-jén jött létre a Mapei S.p.A. leányvállalataként és mára az építőipari segédanyaggyártás és -forgalmazás egyik legjelentősebb piaci szereplőjévé vált Magyarországon.

tovább


2016 májusában megjelent új, módosított és visszavont környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek.

tovább


Felhívás
E-egészségügyi szakértőt keres az MSZT

Az Európai Bizottság támogatásával, a CEN/TC 251 Egészségügyi informatika európai műszaki bizottság fizetett szakértői csoportot hoz létre abból a célból, hogy nemzetközi betegösszesítő (patient summary) specifikációkat dolgozzanak ki.

tovább


2016. május


Megújult honlapunk!

Szeretne mindig naprakész lenni a szabványok változásaival kapcsolatban? A jelenlegi és jövőbeni olvasóink/ügyfeleink hatékonyabb tájékoztatása érdekében megújult a honlapunkon lévő, jelenleg is aktív „Közérdekű információk, közlemények" rovatunk.

tovább


Székek és asztalok oktatási intézmények részére

2016. május 1-jén két, az oktatási intézmények fenntartóinak, pályázatkiíróknak stb. hasznos nemzeti szabvány jelent meg: az MSZ EN 1729-1:2016 Bútorok. Oktatási intézmények ülőbútorai és asztalai. 1. rész: Funkcionális méretek, illetve az MSZ EN 1729-2:2012+A1:2016 Bútorok. Oktatási intézmények ülőbútorai és asztalai. 2. rész: Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek.

tovább


Szakértői szolgáltatások A-tól Z-ig

A szakértői szolgáltatások minimumkövetelményeinek meghatározására létrejött CEN/TC 405 Expertise services (Szakértői szolgáltatások) projektbizottság elfogadta az EN 16775:2015 Expertise activities. General requirements for expertise services szabványt, amit az MSZT 2016. május 1-jén vezetett be magyar nemzeti szabványként (MSZ EN 16775:2016 Szakértői szolgáltatások. Szakértői szolgáltatásokra vonatkozó általános követelmények).

tovább


Újabb liftes szabvány jelent meg magyar nyelven

2016. május 1-jével megjelent az MSZ EN 81-21:2009+A1:2013 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben szabvány magyar nyelven.

tovább


ISO/COPOLCO – Szabványosítás a fogyasztók szolgálatában

A piaci szabályozás hagyományosan két szinten történik. A kormányzat privilégiuma, hogy a piac szereplői számára kötelező szabályokat írjon elő, ezzel együtt a vállalkozások állnak a szabványalkotás központjában, létrehozva azokat az önkéntesen vállalt szabályokat, amelyekkel elháríthatóak a kereskedelem műszaki akadályai. A fogyasztói igények érvényesítése azonban életbevágó a mai üzleti környezetben, így nem kerülhető el a fogyasztók képviselőinek bevonása a szabványok készítésébe.

tovább


Új vizsgálati módszerek a tápszerek mikrotápanyag-tartalmának meghatározására

Az anyatejet helyettesítő tápszerekben lévő vitaminok és ásványi anyagok elősegítik a csecsemők és kisgyermekek növekedését és fejlődését, tehát tudnunk kell, hogy elég tápanyag van-e egy adott tápszerben és ennek alátámasztásához szükségünk van pontos analitikai vizsgálatokra. Az évek során a vizsgálati módszerek sokat fejlődtek, azonban az egyes eljárások eltértek egymástól, így a különböző módszerek különböző eredményeket adtak, amely a nemzetközi kereskedelem szempontjából problémákat okozhatnak.

tovább


Szabványos eljárást kapnak a fogyasztói garanciák

A hibás áruk és a kétértelmű szavatossági idő a vásárlók és kereskedők legnagyobb mumusa, ezért a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) egy új szabvány kidolgozásával szeretné ezen problémákat orvosolni.

tovább


CEN-CENELEC közös munkacsoport: Energiával kapcsolatos termékek

2009/125/EK az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról irányelvhez 2016. január 8-án elfogadásra került az M/543-as mandátum.

 

tovább


Magyar Örökség díjjal ismerték el Galamb József munkásságát

Galamb Józsefet (1881–1955) születésének 135. évfordulója tiszteletére rendezett makói emlékülésen Magyar Örökség díjra terjesztették fel.

 

tovább


Tájékoztató az MSZT/NB 1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság üléséről

Az MSZT/NB 1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság (NEB) 2016. évi ülését a MAVIR ZRt. székházában (Bp., III. ker., Anikó u. 4.) március 23-án tartotta.
Az MSZT/NB 1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság tagjai a szakterülethez kapcsolódó nemzeti szabványosító műszaki bizottságok és programbizottságok elnökei, továbbá a szakterület kiemelten fontos intézményeinek, gazdálkodó szervezeteinek, egyesületeinek és érdekképviseleteinek állandó képviselői.

tovább


Sikeres megújító audit a Szent Margit Rendelőintézetben

A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 2006 óta rendelkezik tanúsított integrált irányítási rendszerrel és 2013 óta a Magyar Szabványügyi Testület ügyfele. Az óbudai intézetben ez év áprilisában sikeresen lezajlott az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) kézikönyv 1.0 követelményeinek megfelelő működést bizonyító, megújító tanúsítási eljárás, amelyhez a Magyar Szabványügyi Testület ezúton is gratulál az Intézet vezetőinek és valamennyi munkatársának.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a vízzel és szennyvízzel kapcsolatban

A víz jelenléte bolygónk klímarendszerének kialakulásában és fenntartásában is meghatározó szerepet tölt be. Ma is ez a szüntelenül változó, mégis a víz folytonos körforgását is biztosító klímarendszer nyújt megfelelő létfeltételeket gazdag és sokszínű élővilágunknak, mint ahogy az emberiség élelmiszer-ellátásának fenntartását is ez teszi lehetővé. Az egészséges ivóvizet nálunk természetesnek tekintjük és a jogszabályi kötelezettségek teljesítése mellett bizakodhatunk abban, hogy a későbbiekben is jó gazdaként örökíthetjük tovább utódaink számára.

tovább


Felhívás
Nyomástartó berendezésekkel foglalkozó szakértőt keres az MSZT

Az Európai Bizottság támogatásával, a CEN/TC 54 Nem fűtött nyomástartó edényekeurópai műszaki bizottság fizetett szakértői csoportot hoz létre abból a célból, hogy az EN 13445 és az EN 13480 szabványokat támogató „helpdesk" (segélyvonal) szolgáltatásához segítséget nyújtson. A szakértők kiválasztását a francia titkárságú műszaki bizottság és a PED helpdesk titkársága végzi.

tovább


2016. április


Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárások szabványai az MSZT/MB 114 Kémények területén

A CEN/TC 166 Kémények európai műszaki bizottság 2015-ben korszerűsítette a hő- és áramlástechnikai méretezési eljárásokkal foglalkozó három részes szabványsorozat (EN 13384) első két tagját.

 

tovább


Tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek

Az MSZ EN 54 Tűzjelző berendezések sorozat szabványai az épületekben és azok környezetében telepített tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek műszaki követelményeit írják le, melyek feladata a tűz lehető legkorábbi érzékelése.

 

tovább


A vízgazdálkodás és a vízellátás jövője

A világon közel 1,5 milliárd ember dolgozik vízzel kapcsolatos ágazatokban. Ugyanakkor, ha jobban megvizsgáljuk talán még ennél is meglepőbb az a tény, hogy szinte az összes ágazat függ a víztől és annak biztonságos szállításától. A napi szinten vízzel dolgozó emberek millióinak egy részét nem védik még az alapvető munkakörülmények sem.

tovább


Magyar kezdeményezésre megjelent a konyhaköményolajjal kapcsolatos nemzetközi szabvány második kiadása

A gyógy- és aromanövények termesztése, feldolgozása, kereskedelme hazánkban az elmúlt huszonöt évben töretlenül sikerágazatnak számít. Az előállított gyógy- és aromanövények egy része tradicionálisan „nemzeti" termékként jelenik meg az exportpiacon.

tovább


Ipari targoncák, újabb szabványok magyar nyelven

A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is folytatjuk az e területen lévő angol nyelvű szabványok magyar nyelvű kiadását, támogatva ezzel a gazdaság szereplőit.

tovább


További európai szabványok várhatók az egészségügyi ellátás területén

Az európai szabványosítás az egészségügy szakterületén eddig leginkább az orvostechnikai eszközök és az egészségügyi informatika témaköreire korlátozódott. E szakterületeken az európai szabványok támogatják az európai joganyagok érvényesülését és nagymértékben hozzájárulnak az európai piacon forgalomba hozott orvostechnikai eszközök biztonságához és minőségéhez, valamint az információ és az egészségügyi infokommunikációs alkalmazások hatékony együttműködéséhez.

tovább


Vezettet, differenciálmódusú zavarokkal szembeni zavartűrési vizsgálat az MSZ EN 61000-4-19:2014 szerint

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. április 1-jén közzétette az MSZ EN 61000-4-19:2014 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-19. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Vezetett, differenciálmódusú zavarokkal és jelfeszültségekkel szembeni zavartűrési vizsgálat a váltakozó áramú táplálási kapukon, 2 kHz-től 150 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban (IEC 61000-4-19:2014) magyar nyelvű változatát.

tovább


Az áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei magyar nyelven

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. április 1-jén közzétette az MSZ CLC/TS 50549-1:2016 Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 1. rész: Kisfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás 16 A fölött és az MSZ CLC/TS 50549-2:2016 Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 2. rész: Középfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás magyar nyelvű változatait.

tovább


A légi közlekedés, az űrutazás és a katonai szervezetek auditkövetelményei

2016. március 1-jén megjelent az MSZ EN 9101:2016 Minőségirányítási rendszerek. A légi közlekedés, az űrutazás és a katonai szervezetek auditkövetelményei hivatkozási számú és című nemzeti szabvány, melyet az ASD-STAN Európai Repülő- és Védelmi Ipari Szövetség dolgozott ki.

tovább


Sikeresen lezajlott a Károly Róbert Főiskola integrált rendszerének harmadik okiratmegújító eljárása

A Károly Róbert Főiskola ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok követelményeit a felsőoktatási intézmények között elsőként, 2005-től alakította ki. Az MSZT Tanúsítási Titkársága 2007-től tanúsítja az érintett szabványok szerint kialakított minőség- és környezetközpontú integrált irányítási rendszert (továbbiakban: integrált rendszer).

tovább


2016 márciusában megjelent új, módosított és visszavont környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek.

tovább


Kisfeszültségű villamos berendezések létesítése gyógyászati helyeken

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. április 1-jén közzétette az MSZ HD 60364-7-710:2012 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-710. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Gyógyászati helyek (IEC 60364-7-710:2002, módosítva) magyar nyelvű változatát.

tovább


Budapesten tartotta ülését az ISO/TC 267 Létesítménygazdálkodás műszaki bizottság WG 1 és WG 2 munkacsoportja

2016. március 3-án és 4-én Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) adott helyet az ISO/TC 267 WG 1 „Szakkifejezések és meghatározásuk" és WG 2 „Létesítménygazdálkodási megállapodások" munkacsoportok ülésének.

tovább


Felhívás
Elektronikus számlázási szakértőt keres az MSZT

Az Európai Bizottság támogatásával, a CEN/TC 434 Elektronikus számlázás európai műszaki bizottság fizetett szakértői csoportot hoz létre abból a célból, hogy a még kidolgozás alatt lévő európai szabvány (EN) gyakorlati felhasználását vizsgálja.

 

tovább


Az MSZT hamarosan induló tanfolyamai és szakmai fórumai

Az MSZT szabványokhoz kapcsolódó képzései és szakmai fórumai folytatódnak.

tovább


Szakmai fórum az építési állványok biztonságának és szabványainak időszerű kérdéseiről (MSZE 13020:2016)

Pécs, 2016. április 25.
Debrecen, 2016. április 27.

A Magyar Állványépítők Egyesületével közös szervezésben nagy sikerű szakmai konferenciának adott otthont a Magyar Szabványügyi Testület a készelemes fém munkaállványok létesítésével, karbantartásával, ellenőrzésével és bontásával kapcsolatban 2016. március 31-én. A nagy érdeklődésre való tekintettel, a konferencia további két helyszínen ismételten megrendezésre kerül.

tovább


Szakmai fórm azu ívhegesztő munkaeszközök létesítéséről és használatáról

(MSZT, 2016. április 21.)

Tervezett program 

tovább


Szakmai fórum az új betonszabványról

(MSZT, 2016. április 26.)

Tervezett program

tovább


Szakmai fórum - Változások az ISO 9001, az ISO 14001 követelményeiben és az akkreditálásban
(MSZT, 2016. április 7.)


Tervezett program

tovább


2016. március


Megjelent az Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények nemzetközi szabvány

Az orvostechnikában a minőség és a biztonság olyan tényezők, amelyekről semmiképpen sem mondhatunk le.Az újonnan megjelent ISO 13485:2016 Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények nemzetközi szabvány segíteni kívánja a szükséges minőségi szint elérését és megtartását. 

tovább


Ívhegesztő berendezések létesítése és üzemeltetése

 A Magyar Szabványügyi Testület 2016. március 1-jén közzétette az MSZ EN 60974-9:2010 Ívhegesztő berendezések. 9. rész: Létesítés és üzemeltetés című szabvány magyar nyelvű kiadását.

tovább


Elektronikus számlázás

Az elektronikus számlázás szabványosítását 2014-től a CEN/TC 434 műszaki bizottság látja el a 2014/55/EU irányelvnek megfelelően, mely jelenleg a prEN 16931 Electronic invoicing. Semantic data model of the core elements of an electronic invoice című szabványtervezet kidolgozását végzi. Ez a szabvány az elektronikus számlázás alapvető elemeinek szemantikai adatmodelljét határozza meg.

tovább


Szívószálnyi szabványosítás

Színesek, viccesek és hasznosak. Minden gyermek imádja a szívószálakat és lássuk be, hogy sok felnőtt is. Évente ezekből az aprócska műanyag hengerekből milliárdokat gyártanak és adnak el. Ugyanakkor annak ellenére, hogy az egész világon használják, mindezidáig a műanyag (polipropilén) szívószálat nem szabványosították.

tovább


Az MSZT 18 éve folyamatosan tanúsított partnere: Merian Foods Élelmiszeripari Kft.

A MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft. Magyarország dél-keleti részén, Békés megyében, Orosházán található. Elődvállalatai a magyar baromfiipar egyik legrégibb hagyományokkal rendelkező vállalatai voltak. Magyarországon a baromfiipart elsők között 1896-ban Orosházán alapította meg a B. M. Bernardinelli család, így Orosháza méltán nevezhető a magyar baromfiipar bölcsőjének.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal, hulladékgazdálkodással kapcsolatban

A hulladékgazdálkodás alatt a hulladék gyűjtését, szállítását, kezelését, az ilyen műveletek felügyeletét, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenységét, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetését, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozását értjük.

tovább


A probiotikumok és a tejoltók minőségének ellenőrzése

A joghurtokban és az egyéb tejtermékekben leggyakrabban előforduló probiotikus baktériumok a Lactobacillus és a Bifidobacterium törzsekbe tartoznak. A probiotikumok, melyeket a köznyelv „jó baktériumokként" is ismer segítik elő a természetes bélflóra helyreállítását, amely elengedhetetlen az immunrendszer – 70%-a a bélben található – megfelelő működéséhez.

tovább


Átdolgozás alatt a mentális munkaterheléssel kapcsolatos ergonómiai alapelvek

Az ISO 10075-1 korszerűsítése

A stressz eredetileg a szervezetnek az ingerekre adott nem specifikus válaszát jelölő orvosi szakkifejezés volt. Mai értelemben azonban jelentése nagyjából „folyamatos feszültség" vagy „tartós idegesség", mely rendszerint egy vagy több állandó negatív ingerre adott tartós válaszreakció a szervezettől. A tartósan fennálló stressz akár komoly egészségkárosodást is eredményezhet, mivel gyengíti a szervezet ellenálló képességét. (Wikipédia)

tovább


Szakmai fórum - Az építési állványok biztonságának és szabványainak időszerű kérdései
(MSZT, 2016. MÁRCIUS 31.)

Tervezett program

tovább


2016. február


Grafikus szimbólumok

A grafikus (biztonsági) szimbólumok létfontosságúak mindennapi tájékozódásunk során. Biztonságunk érdekében a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által kidolgozott szabványok bárkinek segítséget nyújtanak.
Tájékoztató kiadvány

tovább


A CEN és a CENELEC előremutató tevékenysége az intelligens városok és közösségek létrehozásában

A modern világban egyre több eszköz válik intelligenssé, s az eszközök összekötésével, hálózatba való rendezésével olyan könnyedén juthatunk információhoz a mindennapi ügyekkel kapcsolatban (pl. időjárás, forgalmi információk stb.), mint a történelem folyamán még soha.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály az energiahatékonysággal kapcsolatban

Az energiafogyasztás csökkentése és az energiapazarlás megszüntetése egyre fontosabb az Európai Unió számára. Az Unió vezetői 2007-ben azt a célt tűzték ki, hogy 2020-ig 20%-kal csökkentik az Unió éves energiafogyasztását. Az energiahatékonysági intézkedések kapcsán egyre szélesebb körben elismerik, hogy ezek nem csupán a fenntartható energiaellátás megvalósításának, az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentésének, az ellátásbiztonság garantálásának és az importkiadások csökkentésének eszközei, hanem egyben fokozzák az európai gazdaságok versenyképességét.

tovább


17. Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzverseny

A JQA japán tanúsító szervezet a svájci székhelyű IQNet Nemzetközi Tanúsító Hálózattal közösen – hagyományt teremtve – ebben az évben immár tizenhetedik alkalommal hirdeti meg a Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzversenyt. A verseny célja a gyermekek nevelése a környezet szeretetére és védelmére.

Téma: Földünk, a kék bolygó – kik élnek rajta?
Jelentkezési határidő: 2016. május 31.

tovább


A nagyon kis hőfejlesztésű különleges cementek harmonizált szabványa

Az MSZT/MB 102 „Cement és mész" műszaki bizottság területén az elmúlt év során hat, az uniós harmonizációs jogszabály, az építési termékek EU-rendelete (305/2011/EU) alkalmazását elősegítő harmonizált szabvány jelent meg.

 

tovább


Korszerűsített szabvány a sugárterhelés mérésére

Az ionizáló sugárzás életet menthet, ám komoly károkat is okozhat. Annak érdekében, hogy minden helyzetben megfelelően felmérhessük az ionizáló sugárzás hatásait a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet nemrég korszerűsítette az ISO 15382:2015 nemzetközi szabványt.

tovább


A tisztaszobákra vonatkozó legjobb gyakorlatokat tükrözi az EN ISO 14644 szabványsorozat 2015-ben megjelent két tagja

A tisztaszoba olyan helyiség, amelyet úgy alakítottak ki és úgy működtetnek, hogy a levegőjében lévő részecskék koncentrációja szigorúan ellenőrzött legyen. A tisztaszoba vagy tiszta tér lehetővé teszi a gyártási és a kutatási folyamatokhoz elengedhetetlen szennyezés-ellenőrzést és -szabályozást.

tovább


E-hívási (eCall) szakértőt keres az MSZT

Az Európai Bizottság támogatásával, a CEN/TC 278 „Intelligens közlekedési rendszerek" európai műszaki bizottság fizetett szakértői csoportot hoz létre abból a célból, hogy magas szintű alkalmazási protokollt dolgozzon ki az E-UTRAN-on keresztüli e-hívásokra (eCall).

tovább


Közbeszerzési hozzáférhetőségi szakértőt keres az MSZT

A CEN ismét szakértői csoportot hozhat létre az M/420-as európai bizottsági szabványosítási megbízás (mandátum) végrehajtásához. A 7 tagú szakértői csoport az épített környezetre vonatkozó közbeszerzések hozzáférhetőségi követelményeit fogja kialakítani.

tovább


2016. január


Az MSZ EN ISO/IEC 17021-1 magyar nyelvű megjelenése

Az MSZT 2016. február 1-jei dátummal magyar nyelven is megjelenteti az EN ISO/IEC 17021-1:2015 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Követelmények szabványt.

tovább


Szakmai fórum a készelemes fém munkaállványok létesítéséről, karbantartásáról, ellenőrzéséről és bontásáról

A Magyar Szabványügyi Testület február 1-jén teszi közzé az MSZE 13020:2016 Készelemes fém munkaállványok létesítésének, használatának és bontásának követelményei előszabványt. Az előszabvány összhangban van a készelemes fém munkaállványokra vonatkozó MSZ EN 12810 Homlokzati állványok előre gyártott elemekből és az MSZ EN 12811 Építési segédszerkezetek szabványsorozatokkal, és az e szabványok szerinti állványok közül a homlokzati és térállványokra vonatkozik.

tovább


Szabványosítási kezdeményezés az idősgondozási ellátás minőségéről

Általános jelenség Európában a megnövekedett élettartam és az ezzel együtt járó, egyre jelentősebb arányú idős népesség. E jelentősnek tekinthető és növekvő gazdasági és társadalmi hatású folyamat eredményeként a magánszektorban és az önkormányzati szférában is bővül az idősgondozással kapcsolatos szolgáltatások köre.

tovább


Hírek az öntészeti szabványosítás világából

Az öntészet régi mesterség, ezért e szakterületet kellőképpen lefedik a szakmailag megalapozott, összehangolt szabványok. Azonban az öntészet is fejlődik, változik, így a vonatkozó szabványokat, még ha nem is jelentős mértékben, szükséges korszerűsíteni.

tovább


TÁJÉKOZTATÁS

A Magyar Szabványügyi Testület szerzői jogainak sorozatos megsértése miatt a honlapok fokozatos ellenőrzésébe kezd. Ha egy személy/cég/vállalat/szervezet stb. a honlapján az MSZT engedélye nélkül szabványt vagy szabványokat tesz közzé, az jogsértést követ el és vállalnia kell annak következményeit.

tovább


Zöld turizmus - Új irányelvek a szálláshelyek környezetvédelmi fejlesztésére


Az új, nemzetközi szabvány segít minimalizálni a szálláshelyek fenntartásának és kialakításának környezetre gyakorolt káros hatásait.

 

tovább


Személyi védőeszközök robbanásveszélyes területeken

A személyi védőeszközökre vonatkozó európai szabványokat az 89/686/EK európai irányelvnek való megfelelőség céljából dolgozzák ki, az alapvető biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek meghatározására.

tovább


Korszerűsített és felülvizsgált tűzvédelmi előszabványok

Az MSZT/MCS 207 „Tűzvédelmi felszerelések" műszaki bizottság területén lévő előszabványok felülvizsgálata 2015-ben kezdődött el azzal a céllal, hogy magyar szabványként kerüljenek bevezetésre.

tovább


Az acélok szabványosítása az elmúlt évben

Az acélok, acéltermékek szabványosításával az MSZT/MB 402 „Acélok" szabványosító bizottság foglakozik. Ezen a szabványosítási szakterületen fedezet hiányában 2011 óta nem volt lehetőség magyar nyelvű szabványok kiadására, pedig az elmúlt évben angol nyelven közzétett nemzeti szabványok között is vannak a magyar ipar számára fontos szabványok.

tovább


Európai műszaki előírás internetes szűrőkre

Az emberek saját és gyermekeik védelmében kénytelenek valamilyen tartalomszűrő programot használni. A megfelelő szoftver vagy szolgáltatás kiválasztása nem egyszerű feladat a felhasználói igények és a hatékonyság szempontjából.


tovább


2016-ban a közeljövőre tervezett képzéseink

tovább


Elektronikus díjszedési szakértőt keres az MSZT

Az Európai Bizottság támogatásával, a CEN/TC 278 „Intelligens közlekedési rendszerek" európai műszaki bizottság fizetett szakértői csoportot hoz létre.

tovább


Az energiahatékonysághoz energiairányítási rendszerek szükségesek

Energy Audit Service A CEN-CENELEC Sector Forum Energy Management (SFEM) munkacsoportja elkészítette az elvégzett feladatairól szóló összefoglaló jelentést, ami a következőket tartalmazza...

Melléklet az energiahatékonyságról szóló cikkhez

tovább


MSZ 2364/MSZ HD 60364

Épületek villamos berendezéseinek létesítése
Kisfeszültségű villamos berendezések
Magyarázatos szabványgyűjtemény

8. korszerűsített változat és 8. pótlapok

tovább