2016 decemberében megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

 A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani:

  • 2016 decemberében a következő környezetvédelemmel kapcsolatos új jogszabályok jelentek meg: 

2016. évi CXXXIV. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 13. 

2016. évi CXXXVIII. törvény
az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 06., 2016. 12. 21., 2017. 01. 01., 2017. 01. 05., 2017. 07. 01., 2018. 01. 01., az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. naptól. 

2016. évi CXXXIX. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról
Hatályos: 2017. 01. 01. 

393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 06., 2016. 12. 21., 2017. 01. 01., az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. naptól. 

394/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés- megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 21. 

398/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 06. 

1707/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
az Akkreditálási Tanácsról szóló 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 06. 

2016. évi CXXVII. törvény
a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 31., 2017. 01. 01., 2017. 01. 02., 2017. 07. 01., 2018. 01. 01. 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről
Hatályos: 2017. 04. 01. 

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről
Hatályos: 2016. 12. 03., 2017. 01. 01., 2017. 01. 16., 2017. 04. 01., 2018. 01. 01.

379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 03.

1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 03.

  • 2016 decemberében a következő környezetvédelemmel kapcsolatos módosított jogszabályok jelentek meg:

2015. évi CXXIV. törvény
a nemzeti akkreditálásról
Módosítja: 2016. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2016. 12. 13.

1996. évi LIII. törvény
a természet védelméről
Módosítja: 2016. évi CXXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 01. 01.

2007. évi LX. törvény
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről
Módosítja: 2016. évi CXXXVIII. tv.
Hatályos: 2016. 12. 21., 2017. 01. 05.

2012. évi CCXVII. törvény
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről
Módosítja: 2016. évi CXXXVIII. tv.
Hatályos: 2016. 12. 21.

2015. évi LVII. törvény
az energiahatékonyságról
Módosítja: 2016. évi CXXXVIII. tv.
Hatályos: 2016. 12. 21., 2017. 01. 01., 2017. 07. 01., 2018.
01. 01.

2011. évi LXXXV. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról
Módosítja: 2016. évi CXXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 01. 01.

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet
az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 393/2016. (XII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 12. 21.

295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról
Módosítja: 394/2016. (XII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 12. 21.

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
Módosítja: 394/2016. (XII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 12. 21.

424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról
Módosítja: 398/2016. (XII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 12. 06.

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet
a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet
egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

83/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet
a közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01., 2017. 04. 01.

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01., 2017. 04. 01.

72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet
az országhatárt átlépő hulladékszállításról
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet
a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 01.

123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet
az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 01.

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
a levegő védelméről
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 12. 03., 2017. 01. 01.

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet
egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet
a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet
az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01., 2017. 04. 01.

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet
az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
a hulladékká vált gépjárművekről
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01., 2018. 01. 01.

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01., 2017. 04. 01.

78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
Módosítja: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 01. 01.

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Szalai Líviával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu