2016-ban megalakult új szabványosító műszaki bizottságok

A technikai fejlődés kívánalmainak megfelelően a nemzetközi és az európai szabványosítás folyamatosan alakít új szabványosító bizottságokat az új technológiák és szolgáltatások szabványosítási igényeinek ellátására. Számos olyan új szakterületen alakultak bizottságok, amelyek nem tartoznak a hagyományos műszaki szabványosítás látókörébe. Az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) arra törekszik, hogy a nemzetközi szabványosításnak megfelelő európai szabványosító bizottságokon túl az európai sajátos igényeknek megfelelő, az Unió harmonizációs folyamatait, az egységes szabványosítást támogató bizottságokat is létrehozzon. Sokat az alábbi bizottságok közül már láthattak korábbi hírleveleinkben, azonban az átláthatóság érdekében az alábbiakban közlünk egy összesítő listát ezekről.

2016-ban alakult műszaki bizottságok:

IEC:

IEC/TC 122

UHV AC transmission systems

Ultranagy feszültségű váltóáramú átviteli rendszerek

IEC/TC 123

Standardization of the management of assets in power systems

Eszközök kezelésének szabványosítása a villamosenergia-ellátó rendszerekben

SyC AAL

Active Assisted Living (SMB)

„Időskorúak tevékeny és önálló életvitele" rendszerbizottság

SyC Smart Cities

Electrotechnical aspects of Smart Cities

Az intelligens városok elektrotechnikai szempontjai

SyC Smart Energy

Smart Energy (SMB)

„Okos Energia" rendszerbizottság

ISO/IEC:

ISO/IEC JTC 1/SC 41

Internet of Things and related technologies

A „dolgok internete" és a kapcsolódó technológiák

CENELEC:

CLC/BTWG 154-1

EMC OJEU listing

Elektromágneses összeférhetőség felsorolása az Európai Unió Hivatalos Közlönyében

CLC/SR 23K

Electrical energy efficiency products

Villamos energiahatékonysági termékek

CLC/SR 121

Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek és kapcsoló- és vezérlőberendezések

CLC/SR 122

UHV AC transmission systems

Ultranagy feszültségű váltóáramú átviteli rendszerek

CLC/WS SGRM

CENELEC workshop on Specifications for Graphene Related Material

CENELEC-műhely grafén jellegű anyagok előírásaira

CLC/ETSI/JWG DD

ETSI-CENELEC Joint Working Group Digital Dividend

ETSI-CENELEC Digitális Hozadék közös munkacsoport

CEN/CENELEC:

CEN/CLC/JWG 8

Privacy management in products and services

Adatvédelem kezelése termékeknél és szolgáltatásoknál

CEN/CLC/JWG 9

Energy measurement plan for organizations

Energiahatékonysági intézkedési terv szervezetek számára

CEN/CLC/JWG 10

Energy-related products. Material Efficiency Aspects for Ecodesign

Energiával kapcsolatos termékek. Anyagfelhasználási hatékonysági szempontok a környezetbarát tervezéshez

CEN/CLC/TC 6

Hydrogen in energy systems

Hidrogén az energetikai rendszerekben

CEN/CLC/WS CRISP

Guidelines for the evaluation of installed security systems, based on S-T-E-Fi criteria

Az elektronikus pénzügyi adatok biztonságos átvitelén alapuló irányelvek a feltelepített biztonsági rendszerek értékeléséhez


Az MSZT, a CENELEC és az IEC tagjaként, várja a fenti témákban érintett szervezetek, vállalatok képviselőinek jelentkezését, amennyiben az európai és nemzetközi szintű munkában részt kívánnak venni. Megfelelő számú jelentkező esetén az MSZT nemzeti műszaki szabványosító tükörbizottságot alapít az itt felsorolt bizottságokhoz.

Érdeklődés esetén, a magyarországi bevezetés támogatásával kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

Kosák Gábor
2017. március