2016-ban kiadott szabvány jellegű dokumentumok (CEN)

3. rész: Műszaki jelentések

Ebben a hónapban a CEN által kiadott műszaki jelentéseket (TR-eket) mutatjuk be témakörönként.

Műszaki jelentések akkor készülnek, ha sürgős vagy hasznos tájékoztatást szeretnének adni a CEN/CENELEC tagjainak, az Európai Bizottságnak, az EFTA titkárságának vagy más kormányzati szerveknek, illetve kívülálló testületeknek.

A műszaki jelentések megvásárolhatóak az MSZT Szabványboltjában  vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Érdeklődés esetén a CEN/TR-ek nemzeti szabványként való bevezetésére, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

Hivatkozási szám és cím

Témakör

CEN/TR 16957:2016 
Bio-based products - Guidelines for Life Cycle Inventory (LCI) for the End-of-life phase

Bioalapú termékek

CEN/TR 16912:2016 
Guidelines for a procedure to support the European standardization of cements

Cement

CEN/TR 16234-2:2016 
e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 2: User Guide

Digitális kompetenciák

CEN/TR 15728:2016 
Design and use of inserts for lifting and handling of precast concrete elements

Előre gyártott betontermékek

CEN/TR 16970:2016 
Sustainability of construction works - Guidance for the implementation of EN 15804

Építmények fenntarthatósága

CEN/TR 17005:2016 
Sustainability of construction works - Additional environmental impact categories and indicators - Background information and possibilities - Evaluation of the possibility of adding environmental impact categories and related indicators and calculation methods for the assessment of the environmental performance of buildings

CEN/TR 16988:2016 
Estimation of uncertainty in the single burning item test

Építmények tűzvédelme

CEN/TR 16947-2:2016 
Building Management System - Part 2: Accompanying prEN 16947-1:2015 - Modules M10-12

Épületautomatizálás, szabályozás és épületmenedzsment

CEN/TR 15232-2:2016 
Energy performance of buildings - Part 2: Accompanying TR prEN 15232-1:2015 - Modules M10-4,5,6,7,8,9,10

Épületek energetikai jellemzői

CEN/TR 15500-2:2016 
Energy Performance of Buildings - Control for heating, ventilating and air-conditioning applications — Part 2: Accompanying TR prEN 15500-1:2015 - Modules M3-5, M4-5, M5-5

CEN/TR 16946-2:2016 
Energy Performance of Buildings - Inspection of Building Automation, Controls and Technical Building Management - Part 2: Accompanying TR prEN 16946-1:2015 - Modules M10-11

CEN/TR 16886:2016 
Guidance on the application of statistical methods for determining the properties of masonry products

Falazat

CEN/TR 12098-6:2016 (WI=00247089)
Controls for heating systems - Part 6: Accompanying TR prEN 12098-1:2015 - Modules M3-5,6,7,8

Fűtési rendszerek szabályozása

CEN/TR 12098-7:2016 
Controls for heating systems - Part 7: Accompanying TR prEN 12098-3:2015 - Modules M3-5,6,7,8

CEN/TR 12098-8:2016 
Controls for heating systems - Part 8: Accompanying TR prEN 12098-5:2015 - Modules M3-5,6,7,8

CEN/TR 16940:2016 
Domestic gas installations - Recommendations for safety

Gázelemzés

CEN/TR 17004:2016
Mechanical products - Conditions to set up environmental communication models by recognizing sectorial particularities

Gépészeti termékek

CEN/TR 16884:2016 
Automotive fuels - Diesel fuel - Cold operability testing and fuel performance correlation

Gépjármű-hajtóanyagok

CEN ISO/TR 8124-8:2016 
Safety of toys - Part 8: Age determination guidelines (ISO/TR 8124-8:2016)

Gyermekjátékszerek biztonsága

CEN/TR 12896-9:2016 
Public transport - Reference data model - Part 9: Informative documentation

Intelligens közlekedési rendszerek

CEN/TR 16959:2016 
Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Examples, guidelines and explanatory materials

CEN/TR 16968:2016 
Electronic Fee Collection - Assessment of security measures for applications using Dedicated Short-Range Communication

CEN ISO/TR 19838:2016 
Microbiology - Cosmetics - Guidelines for the application of ISO standards on Cosmetic Microbiology (ISO/TR 19838:2016)

Kozmetika

CEN ISO/TR 12489:2016 
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reliability modelling and calculation of safety systems (ISO/TR 12489:2013)

Kőolaj-, petrolkémiai és földgázipar

CEN/TR 16949:2016 
Road restraint system - Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets

Közúti berendezések

CEN/TR 16417:2016 
Footwear - Footwear industry guideline for substances of very high concern (Annex XIV of REACH)

Lábbelik

CEN/TR 16998:2016 
Ambient air - Report on nitro- and oxy-PAHs - Origin, toxicity, concentrations and measurement methods

Levegőminőség

CEN/TR 1030-2:2016 
Hand-arm vibration - Guidelines for vibration hazards reduction - Part 2: Management measures at the workplace

Mechanikai rezgés és rázkódás

CEN/TR 16950:2016 
Ductile iron pipes, fittings and accessories - Sanitary characteristics and test methods

Öntöttvas csövek, csőidomok és kötéseik

CEN/TR 16793:2016 
Guide for the selection, application and use of flame arresters

Potenciális robbanóképes közegek

CEN/TR 16829:2016 
Fire and explosion prevention and protection for bucket elevators

CEN/TR 16879:2016 
Siting of Playground and other recreational facilities - Advice on methods for positioning and separation

Sport, játszótér és egyéb szabadidős létesítmények és eszközök

CEN/TR 16928:2016
Guidance for the implementation of environmental aspects in product standards and system standards in the field of wastewater engineering

Szennyvízelvezetés

CEN ISO/TR 11827:2016
Textiles - Composition testing - Identification of fibres (ISO/TR 11827:2012)

Textíliák és textiltermékek

CEN/TR 16982:2016
Diesel blends and fuels - Cold filterability issues

Üzemanyagok

CEN/TR 10364:2016
Steels and cast irons - Determination of lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBB) and polybrominated diphenylethers (PBDE) with regard to directives 2011/65/EU (RoHS) and 2000/53/EC (ELV) - Limitations

Vas és acél vegyvizsgálati módszerei

CEN/TR 16251:2016
Railway applications - Environmental conditions - Design guidance for rolling stock

Vasúti alkalmazások

CEN/TR 16891:2016
Railway applications - Acoustics - Measurement method for combined roughness, track decay rates and transfer functions

CEN/TR 16978:2016
Railway applications - Infrastructure - Survey on isolated defects