2016-ban alakult új szabványosító műszaki bizottságok

A 2016-os évben is folytatódott az általános európai és nemzetközi szabványosítás bővülése, számos olyan új szakterületen alakultak bizottságok, melyek nem tartoznak a hagyományos műszaki szabványosítás látókörébe. Az Európai Bizottság azon konkrét törekvése is befolyásolta a folyamatot, hogy a szolgáltatások minél nagyobb körét is bevonják a hivatalos szabványosítás égisze alá. Sokat az alábbi bizottságok közül már láthattak korábbi hírleveleinkben, azonban az átláthatóság érdekében az alábbiakban közlünk egy összesítő listát ezekről.

2016-ban megalakult műszaki bizottságok:

ISO:


ISO/TC 300

Solid recovered fuels

Visszanyert szilárd tüzelőanyagok

ISO/TC 301

Energy management and energy savings

Energiagazdálkodás és energiamegtakarítás

ISO/PC 302

Guidelines for auditing management systems

Útmutatás az irányítási rendszerek auditálásához

ISO/PC 303

Guidelines on consumer warranties and guarantees

Útmutatás a fogyasztói jótálláshoz és garanciához

ISO/TC 304

Healthcare administration

Egészségügy irányítása

ISO/PC 305

Sustainable non-sewered sanitation systems

Fenntartható csatornázatlan közegészségügyi rendszerek

ISO/TC 306

Foundry machinery

Öntödei gépek

ISO/TC 307

Blockchain and electronic distributed ledger technologies

Blokklánc és elektronikus megosztott főkönyvi technológiák

ISO/PC 308

Chain of custody

Felügyeleti lánc

ISO/TC 309

Governance of organizations

Szervezetirányítás

ISO/PC 310

Wheeled child conveyances

Kerekes gyermekszállító eszközök

CEN:


CEN/TC 445

Digital information Interchange in the Insurance Industry

Digitális információcsere a biztosítási üzletágban

CEN/TC 447

Horizontal standards for the provision of services

Szolgáltatásnyújtás általános szabványai

CEN/TC 448

Funeral services

Temetkezési szolgáltatások

CEN/TC 449

Quality of care for older people

Idősgondozási ellátások minősége

CEN/TC 450

Minimum requirements of patient involvement in person-centred care

A páciensek bevonásának minimumkövetelményei a személyközpontú ellátásban

CEN/TC 451

Water wells and borehole heat exchangers

Víznyerő kutak és fúrt kutas hőcserélők

CEN/TC 452

Assistance Dog & Guide Dog Teams Standards and Instructors Competences

Mentőkutya- és vezetőkutya-csapatok szabványai és a kiképzők képesítése

Az MSZT, a CEN és az ISO tagjaként, várja a fenti témákban érintett szervezetek, vállalatok képviselőinek jelentkezését, amennyiben az európai és nemzetközi szintű munkában részt kívánnak venni. Megfelelő számú jelentkező esetén az MSZT nemzeti műszaki szabványosító tükörbizottságot alapít az itt felsorolt bizottságokhoz.

Érdeklődés esetén, a magyarországi bevezetés támogatásával kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

Krantz Domokos
2017. február