2015 novemberében megjelent új és módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani:

 • 2015 novemberében a következő környezetvédelemmel kapcsolatos új jogszabályok jelentek meg:
  • 2015. évi CLXXXV. törvény
    
   a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról
   Hatályos: 2015. 12. 04.
  • 2015. évi CLXXIX. törvény
   egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról
   Hatályos: 2016. 01. 01., 2016. 01. 02.
  • 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet
   egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
   Hatályos: 2015. 11. 25., 2015. 12. 25.
  • 75/2015. (XI. 24.) FM rendelet
   a földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a bürokratikus terhek egyszerűsítésével összefüggő módosításáról
   Hatályos: 2015. 12. 02.
  • 2015. évi CLXVIII. törvény
   a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról
   Hatályos: 2016. 01. 01.
 • 2015 novemberében a következő környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok módosultak:
  • 2011. évi CXXVIII. törvény
   a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
   Módosítja: 2015. évi CLXXIX. tv.
   Hatályos: 2016. 01. 01.
  • 2012. évi CLXXXV. törvény
   a hulladékról
   Módosítja: 2015. évi CLXXXV. tv.
   Hatályos: 2015. 12. 04.
  • 2013. évi CXXXIV. törvény
   egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
   Módosítja: 2015. évi CLXXXV. tv.
   Hatályos: 2015. 12. 04.
  • 14/2015. (III. 31.) FM rendelet
   a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
   Módosítja: 75/2015. (XI. 24.) FM r.
   Hatályos: 2015. 12. 02.
  • 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet
   az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról
   Módosítja: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r.
   Hatályos: 2015. 12. 25.
  • 2011. évi LXXXV. törvény
   a környezetvédelmi termékdíjról
   Módosítja: 2015. évi CLXVIII. tv.
   Hatályos: 2016. 01. 01.

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Szalai Líviával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Kéki Zsuzsannával  a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével  az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928  cert@mszt.hu