2015. korábbi hírei


2015. december


Az EN ISO 3691-1 Ipari targoncák legújabb kiadása elérhető magyar nyelven

(MSZ EN ISO 3691-1:2015)

A Magyar Szabványügyi Testület, a szabvány korábbi változatának eladhatóságát/sikerességét megvizsgálva, vállalta az új EN ISO 3691-1:2015 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 1. rész: Önjáró ipari targoncák, a vezető nélküli, a változtatható kinyúlású és a teherszállító targoncák kivételével (ISO 3691-1:2011, tartalmazza a 2013. évi 1. helyesbítést) hivatkozási számú és című európai szabvány magyar nyelven való bevezetésének költségét, ezzel segítve és támogatva a magyar gazdaság és vállalkozások versenyképességét.

tovább


Falazóelemek követelményei (305/2011/EU)

Az uniós harmonizációs jogszabály, az építési termékek EU-rendelet (305/2011/EU) alkalmazását elősegítő harmonizált szabványok jelentek meg az MSZT/MB 108 „Falazat" műszaki bizottság területén. 2015. augusztus 19-én a CEN kiadta az EN 771 Falazóelemek követelményei szabványsorozatot.

tovább


Megjelent az MSZ EN 1991-3:2007 magyar nyelvű változata

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 3. rész: Daruk és más gépek hatásai

Elkészült az Eurocode-szabványsorozat Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások 3. részének magyar nyelvű változata, amely tartalmazza az EN 1991-3:2006 és az EN 1991-3:2006/AC:2012 magyar nyelvű változatán túl a korábban MSZE 21991-3:2008 hivatkozási számmal önálló előszabványként megjelentetett nemzeti melléklet korszerűsített változatát is.

tovább


Figyelmeztető jelzések vészhelyzetekben

Különféle vészhelyzetekben, legyen az természeti katasztrófa, terrorcselekmény vagy a mindennapi életükben előforduló más hasonló esemény, képesnek kell lennünk arra, hogy a megfelelő biztonsági intézkedéseket megtegyük, figyelembe véve a vészhelyzet fokozatát és jellegét.

tovább


Bővített tartalommal megjelent a sprinklerberendezésekre vonatkozó korszerűsített új szabvány

2015. november 1-jén megjelent az MSZ EN 12845:2015 Beépített tűzoltó berendezések. Sprinklerberendezések. Tervezés, kivitelezés és karbantartás hivatkozási számú és című nemzeti szabvány, amely a korábban kiadott MSZ EN 12845:2004+A2:2009-hez képest több, a sprinklerberendezésekkel kapcsolatos követelménnyel bővült.

tovább


Új szabvány a hegesztés kockázatainak felmérésére

A hegesztés biztonságára vonatkozó előszabványok, valamint a hegesztőüzemek munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának irányítási rendszere keretében végzendő kockázatfelmérés támogatása céljából, az MHtE támogatásával 2015. december 1-jén magyar nyelven jelent meg az MSZ ISO/TR 18786 Egészségvédelem és biztonság a hegesztés területén. Útmutató a hegesztés gyártási tevékenységeinek kockázatfelméréséhez.

tovább


Szabványokkal a minőségi elvárható szolgáltatásért

Az EU-tagállamok összességét tekintve a gazdasági tevékenység 60–70%-át a szolgáltatások teszik ki. Ezért Európában az egységes belső piaci szolgáltatások kialakítására irányuló szabványosítási törekvések elsődleges prioritást kaptak.

tovább


Új európai szabványosító műszaki bizottság – Hidrogén

A Holland Szabványügyi Testület (NEN) új európai szabványosító műszaki bizottság létrehozását kezdeményezte Hidrogén témában. Az új bizottság a megújuló és egyéb forrásokból előállított hidrogénnel kapcsolatos rendszereket, készülékeket és csatlakozásaikat, termelését, tárolását, szállítását, mérését és felhasználását foglalja majd magába.

tovább


Boldog, békés ünnepeket kíván a Magyar Szabványügyi Testület!

Boldog, békés ünnepeket kíván a Magyar Szabványügyi Testület!
Köszönjük azon szervezetek, intézmények és szakemberek támogatását, akik az MSZT tagjaként vagy partnereként anyagi támogatásukkal és/vagy szakértelmükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a nemzeti szabványosítás sikeresen teljesítse 2015. évi feladatait, illetve elérje céljait.

tovább


2015. november


Az intelligens városok teljesítményének mérése

Az ISO/TS 37151 műszaki előírás

Az „intelligens" jelzővel ellátott kifejezéseket egyre gyakrabban használjuk mindennapjaink során, s ez a minősítés a használati tárgyakon túl már a bonyolultabb rendszerek megnevezésének jelzőjévé is vált.

tovább


2015-ben alakult új európai és nemzetközi szabványosító műszaki bizottságok

A 2015-ös év is igen aktív évnek bizonyult az európai és nemzetközi szabványosításban, számos olyan új szakterületen alakultak bizottságok, melyekkel hagyományosan nem foglalkozott a műszaki szabványosítás. Az Európai Bizottság konkrét törekvése, hogy a szolgáltatások minél nagyobb körét is bevonja a hivatalos szabványosítás körébe.

tovább


Megjelent a vasbeton fürdőmedencékre vonatkozó építési és átvételi műszaki követelményeket tartalmazó új korszerűsített nemzeti szabvány az
MSZ 15233:2015!

A Magyar Uszodatechnikai Egyesület támogatásával, az illetékes – MSZT/MB 914 „Fürdők és medencék" – műszaki bizottság felülvizsgálta a korábbi MSZ 15233:2012-es szabványt és úgy határozott, hogy szükséges annak korszerűsítése.

tovább


A bioenergia hasznosítása a fenntartható fejlődésben

Megjelent az új ISO 13065 szabvány!

Az új nemzetközi szabvány hangsúlyozza, hogy a bioenergia termelése és hasznosítása hatalmas lehetőségekkel bír, hozzásegít minket az éghajlatváltozás kezeléséhez, valamint az energiabiztonság és a fenntartható fejlődés erősítéséhez.

tovább


Megjelent az MSZ 9721-1 legújabb változata

2015. november 1-jével bevezetésre került az új MSZ 9721-1:2015 Emelőgépek időszakos vizsgálata. 1. rész: Általános előírások című szabvány

Elkészült az emelőgépek időszakos vizsgálata szabványsorozat általános előírásának korszerűsített új változata, amely tartalmazza az emelőgépek, illetve az egyéb berendezések emelést végző részeinek és az emelőgépek állandó szerkezeti részét képező, valamint az oldható teherfelvevő eszközök meghatározott időszakos vizsgálatát.

tovább


Megrendezett és tervezett képzések, fórumok

tovább


2015. november 1-jén megjelent magyar nyelven a Játszótéri eszközök és talajok szabványsorozat 11. része:
Térhálók kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

Ez a szabvány kiegészítő biztonsági követelményeket ír elő a gyermekek által a játszótéren használt, helyhez kötött térhálókra. A szabványt az MSZ EN 1176-1, az MSZ EN 1176-7 és az MSZ EN 1177 szabványokkal együtt kell alkalmazni.

 

tovább


Szakmai fórum a gázhegesztő munkaeszközök létesítéséről és használatáról

2015. november 12.

Tervezett program 

tovább


Összevont továbbképzés: Környezetirányítási szinten tartó képzés és KIR belső auditorok és -megbízottak felkészítése az MSZ EN ISO 14001:2015 szerinti változásokra

Tervezett program 


Összevont továbbképzés: Minőségirányítási szinten tartó képzés és MIR belső auditorok és -megbízottak felkészítése az MSZ EN ISO 9001:2015 szerinti változásokra

Tervezett program 


2015. október


Új európai és nemzetközi szabványkiadványok

2014. november 1-től az MSZT honlapján ingyenesen elérhető a havonta megjelenő új európai és nemzetközi szabványkiadványok jegyzéke

tovább


Új irányelvek a vízellátási válság kezelésére

Energy Audit ServiceHa katasztrófa történik, a víz mint a legalapvetőbb erőforrás az, amely elengedhetetlen a túléléshez. Az ivóvíz hiánya hatalmas problémát jelent bizonyos országokban napjainkban is.

tovább


Háztartási villamos készülékek európai szabványosítása

A háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek fogalomkörébe a legfeljebb 250 V névleges feszültségű egyfázisú és a legfeljebb 480 V névleges feszültségű, valamint akkumulátorról és egyéb egyenfeszültségről táplált, háztartási környezetben használt és kereskedelmi alkalmazású villamos készülékek tartoznak.

tovább


Új szabványosító műszaki bizottság alakul a magánbiztonsági szolgáltatások területén

Az elmúlt években a magánbiztonsági szolgáltatások száma Európa-szerte jelentős mértékben növekedett. Az ilyen szolgáltatások esetén kiemelkedően fontos a kiváló minőségi követelményeknek való megfelelőség a szolgáltatók és a felhasználók közötti bizalom megteremtésére.

tovább


A hegesztés biztonságának szakmai fórumai

A Magyar Szabványügyi Testület 2014-ben és 2015-ben a hegesztés biztonsága tárgyában nyolc magyar nemzeti előszabványt tett közzé (részletesen lásd A hegesztés munkavédelmére vonatkozó előszabványok cikkben)

tovább


Új szabványosító műszaki bizottság

Egységárak meghatározása

Az ausztrál szabványosítók kezdeményezésére 2015 novemberében Sydneyben ülésezik első alkalommal az ISO legújabb műszaki bizottsága, az ISO/PC 294 „Útmutatás az egységárak meghatározásához" (Guidance on unit pricing) projektbizottság.

tovább


Megjelent az ISO 9001:2015!

Megjelent az ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények nemzetközi szabvány legújabb kiadása. Közel három évig tartott a szabvány szakértők általi felülvizsgálata, mindeközben körülbelül 95 résztvevő és megfigyelő ország segítette elő a szabvány tartalmi korszerűsítését.

tovább


Nagy érdeklődés övezte az energiaauditok témában megrendezett fórumot

A 2015. szeptember 29-én a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) székházában megrendezett fórum célja az MSZ EN 16247 szabványsorozat bemutatása volt, amelynek újabb négy része magyarul is hozzáférhetővé vált.

tovább


Megjelent a villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) szabvány újabb kiadása magyar nyelven

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. október 1-jén közzétette az MSZ EN 60529:2015 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) (IEC 60529:1989) című szabvány újabb magyar nyelvű kiadását.

tovább


Megjelent a kártevő-mentesítéssel (kártevők elleni védekezéssel) kapcsolatos szabvány magyar nyelvű kiadása

Energy Audit ServiceA kártevőirtó szolgáltatás számos EU-irányelv és -rendelet, valamint nemzeti szabályozás hatálya alá esik. Ezen irányelvek és rendeletek életbe lépésével egyre nyilvánvalóbbá vált az európai kártevő-mentesítő ipar egységesítésének és szakmai továbbfejlesztésének szükségessége.

tovább


Eredményes szakmai fórum az élelmiszer-biztonság témakörében

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. szeptember 17-én – a beérkezett véleménykérő ívek válaszai alapján – újabb sikeres szakmai fórumot rendezettÉlelmiszer-biztonság címmel.

tovább


A közeljövőre tervezett képzéseink

tovább


2015. szeptember


Az új ISO 9001 szabvány 2015. szeptember 23-án megjelent!

Az ISO/FDIS 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények 5. kiadását a szavazatot leadó 75 P-tag mindegyike elfogadta, azaz a szavazás 100%-os támogatottsággal zárult, amely a tervezet jóváhagyását jelenti.

tovább


Új nemzetközi szabvány a valuták jelölésének kódjairól

Mára természetessé és magától értetődővé vált, hogy fizetőeszközeink jelölési rendszere adott kódjeleken alapul, ám e kódrendszer mögött is komoly szabványosító tevékenységek és döntések húzódnak meg.

tovább


Felülvizsgálat alatt az ISO 14064 szabványcsalád

Üvegházhatású gázok kibocsátása

Energy Audit ServiceAz éghajlatváltozásról és az ezzel szorosan összefüggő gázkibocsátásról szóló konzultációk a legtöbb szervezet napirendjén szerepelnek. Ez alól a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) sem kivétel.

tovább


Az új ISO 14001 szabvány 2015. szeptember 15-én megjelent!

Az ISO/FDIS 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató 3. kiadásának szavazása a tervezet jóváhagyásával zárult. Az eredmény széles körű elfogadottságot tükröz: 61 P-tag (P = participating = résztvevő) támogatta, egy ellenszavazat volt. A hozzászólások alapján a hibákat kijavítják, és az ISO 14001 2015. szeptember 15-én megjelent.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a zaj és a rezgés témakörében

 A zaj napjaink felgyorsult, civilizációs ártalmaktól szenvedő világában az egyik legelterjedtebb és a lakosság jelentős részét érintő környezetszennyezéssé vált.

Rezgésről beszélünk, ha valamilyen fizikai mennyiség ismétlődően növekvő és csökkenő változást mutat az idő függvényében.

tovább


Lezajlott a GEOMETRIA Kft. információbiztonsági irányítási rendszerének tanúsítási eljárása

A Geometria Kft. piaci tevékenységében a közművállalatokra fókuszál és a nemzetközi piacon kipróbált, nagy megbízhatóságú és széles körű referenciákkal bíró alapszoftverekre építi alkalmazásait.Egy információvédelemmel foglalkozó vállalattal szemben különösen jogos elvárás, hogy az ügyfeleitől tudomására jutó, bizalmas információk maximális védelemben részesüljenek.

tovább


Októberre tervezett képzéseink

tovább


Additív gyártás (3D)

A modern technológia változását a szabványosítás is törekszik követni. Ha egy új technológia eljut a fejlettség megfelelő szintjére, a szabvány értékes eszköz lehet a minél szélesebb megismertetés és elfogadtatás folyamatában. Az additív gyártás (más néven ipari 3D nyomtatás) a 3D modellezéssel létrehozott adatokból, rétegenként hozzáadott anyagok felhasználásával készülő egyedi gyártási technológia, mely számos előnnyel bír a kis mennyiségben igényelt, egyedi alkatrészek gyártásában.

tovább


Szabványok szeptemberi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. szeptember 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé.

 

tovább


Parkour az extrém sporttrend

Európai szabvány (EN 16899) készül
Parkour-berendezések. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek
címmel

A parkour olyan utcai extrémsport, amelynek lényege, hogy minden, ami körülvesz bennünket voltaképpen potenciális akadálypályaként fogható fel. Egyetlen szabály létezik, mégpedig az, hogy A pontból B pontba minél gyorsabban és minél látványosabban jussunk el.

tovább


A kültéri fitneszeszközökre vonatkozó európai szabvány már nemzeti szabványállományunk része

MSZ EN 16630:2015

2015. augusztus 1-jén nemzeti szabványként megjelent az MSZ EN 16630:2015 Állandóra telepített kültéri fitneszeszközök. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek hivatkozási számú és című nemzeti szabvány angol nyelven.

tovább


Az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 magyar nyelvű kiadásának támogatása

A legismertebb és legszélesebb körben alkalmazott ISO-szabványok közé tartozik a minőségirányítási, illetve a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeit meghatározó ISO 9001 és ISO 14001.

tovább


SZAKMAI FÓRUM - A hatékony energetikai audit -
2015. szeptember 29.

Energy Audit Service Tervezett program 
 


tovább


Élelmiszer-biztonság című szakmai fórum

Energy Audit ServiceA fórum több téma köré csoportosítva mutatja be az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer (ÉBIR) ISO 22000-es szabványcsaládjának az elmúlt fél évben magyar nyelven megjelent, új kiadású, honosított nemzetközi szabványait és a jövőbeni várható változásokat.


A szakmai fórum időpontja: 2015. szeptember 17. (csütörtök), 10.00 – 16:00 óra között
Tervezett program 

tovább


Szakmai fórum és tapasztalatcsere a hegesztési gázellátó rendszerekről az MSZE 12807 és az MSZE 12805 kapcsán

A szakmai fórum időpontja megváltozott:
2015. szeptember 3. (csütörtök), 10.00–14.30 óra
Tervezett program
 

tovább


2015. augusztus


Lezajlott az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. integrált vállalatirányítási rendszerének harmadik okiratmegújító eljárása

Energy Audit ServiceAz Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. június 1-jén kezdte meg a földgázelosztási tevékenység gyakorlását, jogilag önálló társaságként, az Égáz-Dégáz Zrt. jogutódjaként.

tovább


Ipari turizmus

Az ipari turizmus adta lehetőségek különleges élményeket nyújtanak, hiszen betekintést kaphatunk egy-egy erőmű, bánya, vagy akár sörfőzde, pincészet, csokoládégyár, kézműves üzlet gyártási folyamataiba.

 

tovább


A városi szolgáltatások és az életminőség mutatói – a fenntartható közösségek szabványa

Energy Audit ServiceA viharok, földrengések, tüzek, valamint az egyéb ember által okozott katasztrófák teljesen felforgathatják mindennapi szokásainkat és életterünket, éppen ezért szükséges, hogy legyen minden lehetséges esetre megfelelő forgatókönyvünk.

tovább


Fenntarthatóság az építőiparban

Energy Audit ServiceFolyamatosan nyomot hagyunk környezetünkben, miközben elsődleges szempontunk, hogy olyanra formáljuk azt, amely a lehető legjobban szolgálja kényelmünket.

tovább


Tájékoztató az MSZT/NB 1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság üléséről

Az MSZT/NB1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság (NEB) 2015. évi ülését a MAVIR ZRt. székházában (Bp. III., Anikó u. 4.) tartotta meg június 17-én 14.00–18.00 óra között.

tovább


Szabvány jellegű dokumentumok – 12. rész

Energy Audit ServiceCikksorozatunk ezen részében a CEN/WS XFS eXtenstions for Financial Services (Kiterjesztések a pénzügyi szolgáltatásokhoz) munkaértekezleti megállapodásait mutatjuk be.

tovább


Az áramfejlesztő telepek elosztó hálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei magyar nyelven

Energy Audit ServiceA Magyar Szabványügyi Testület 2015. július 1-jén közzétette az MSZ EN 50438:2014 Kis áramfejlesztő telepek kisfeszültségű közcélú elosztó hálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei című szabvány magyar nyelvű változatát.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a levegővel és levegővédelemmel kapcsolatban

Energy Audit ServiceA levegőtisztaság-védelem elsőrendű feladata a települések levegőminőségének javítása, de kiemelt figyelmet fordít az energiatakarékosságra és az energiahatékonyság növelésére is. A jogszabályi követelmények teljesítése segíti a levegő védelmét, lehetővé téve, hogy mérsékeljük a negatív hatásokat.

tovább


Szabványok augusztusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. augusztus 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé.

tovább


Az EAN/UPC vonalkód-jelképrendszer előírásai magyar nyelven

MSZ ISO/IEC 15420:2015

Energy Audit ServiceA vonalkódtechnika különböző meghatározott méretű vonalakkal és közökkel kódolt minta felismerésén alapul. Az információk vonalkódban való kódolására többféle eljárás létezik, amelyek jelképrendszerként ismertek.

tovább


A fa mint a fenntartható fejlődés alapanyaga

Új nemzetközi szabvány készül

Energy Audit ServiceA világ egyik legértékesebb természeti erőforrása a fa. A fenntartható forrásokból származó termékekre szembetűnően növekszik a fogyasztói kereslet és igény.

 

tovább


2015. július


Szabvány jellegű dokumentumok - 11. rész

Ebben a hónapban a CEN/TC 292 Hulladékok jellemzése európai szabványosító műszaki bizottság érvényes európai szabvány jellegű dokumentumait mutatjuk be.

tovább


Az irányítási rendszerek szakterületek szerinti bontásban

Energy Audit ServiceA Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) szakterületenként egy-egy csokorba szedte azokat a szabványokat, amelyek a legfontosabb irányítási rendszerekkel kapcsolatos követelményeket tartalmazzák.

tovább


Szabványok júliusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. július 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé.

tovább


Végső szakaszához érkezett az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok felülvizsgálata

2015 júliusában a minőségirányítási rendszerek követelményeit előíró ISO 9001 és a környezetközpontú irányítási rendszerek követelményeit tartalmazó ISO 14001 felülvizsgálata a végső nemzetközi szabványtervezet (FDIS) szakaszba érkezett. Az ISO tagtestületeinek két hónap áll rendelkezésre a nemzeti álláspont kialakítására és a szavazásra.

tovább


Megjelent az ISO/IEC 17021-1:2015 nemzetközi szabvány

Energy Audit ServiceAz 2015. június 15-én megjelent az ISO/IEC 17021-1:2015 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Követelmények nemzetközi szabvány

tovább


Új európai műszaki bizottság alakult az elektronikus közbeszerzés szabványosítására

Energy Audit ServiceEgy új műszaki bizottság alakult a norvég, a dán és a holland szabványügyi szervezetek közös kezdeményezésére CEN/TC 440 Projektbizottság – Elektronikus közbeszerzés (Project Committee – Electronic Public Procurement) néven. E bizottság keretein belül olyan szabványok kidolgozását tűzték ki célul, melyek támogatni fogják az elektronikus közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó információk kezelését.

tovább


Kihelyezett képzés
Energiairányítási rendszermenedzser képzés cégeknél az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány alapján

Energy Audit ServiceAz MSZ EN ISO 50001:2012 Energiairányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató (ISO 50001:2011) nemzetközi szabvány célja, hogy segítse a szervezetet olyan rendszerek és folyamatok létrehozásában, amelyek az energiateljesítmény javításához szükségesek, beleértve az energiahatékonyságot, -felhasználást és -fogyasztást.

tovább


Tájékoztató az IEC/TC 13 „Villamosenergia-mérés és -szabályozás" műszaki bizottság 2015. évi üléséről

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) 2015. évi plenáris ülését az MSZT székházában tartotta meg április 13–16. között. Az ülést követően a nemzetközi műszaki bizottság európai tükörbizottsága, a CENELEC/TC 13 is ülésezett április 16–17. között.

tovább


Beköszöntött a fesztiválszezon!

Energy Audit Service(Környezet)Tudatosság és fenntartható fejlődés a szervezett eseményeken is!

Magyarországon is, mint a fejlődő térségek legtöbbjében minden év nyarán számos fesztivál és programsorozat kerül megrendezésre, akár zenei, kulturális, akár gasztronómiai rendezvényekről legyen is szó.

tovább


Hozzáférhetőség

Energy Audit ServiceAz Egészségügyi Világszervezet becslései szerint több mint egy milliárd ember él valamilyen fogyatékossággal. Ez körülbelül a világ népességének 15%-át teszi ki.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal kapcsolatban

Energy Audit ServiceA hulladék: az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során keletkező, a keletkezés helyén feleslegessé vált, ott közvetlenül fel nem használható, különböző minőségű és halmazállapotú anyag, termék, maradvány, tárgy, leválasztott szennyezőanyag, szennyezett kitermelt föld, amelyet tulajdonosuk sem közvetlenül felhasználni, sem értékesíteni nem tud és amelynek kezeléséről külön kell gondoskodni. Tehát bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles.

tovább


CPT- és CPTU-szabvány magyar nyelven

Energy Audit ServiceA Magyar Szabványügyi Testület a geotechnika területén tevékenykedő cégek támogatásával kidolgozta és 2015. június 1-jén közzétette az MSZ EN ISO 22476-1:2013 Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 1. rész: Elektronikus nyomószondázás és pórusvíznyomás-méréses nyomószondázás (ISO 22476-1:2012) szabvány magyar nyelvű változatát.

tovább


Nemzetközi szabvány készül az üzleti együttműködés kezelésére

Energy Audit ServiceAz üzleti szférában az együttműködés, az alkalmazkodás és a közös célok pontos megfogalmazása az üzletkötés alapfeltétele, amely mindkét félnek elemi érdeke

tovább


Kőanyaghalmazokkal kapcsolatos szabványok felülvizsgálata

Energy Audit ServiceFolyamatban a 42/2013 BT-határozattal visszavont kőanyaghalmazokkal és vízépítési terméskővel kapcsolatos szabványok felülvizsgálata

Mint arról 2014-ben a Visszavont európai szabványok újra érvényben című közleményünkben tájékoztattuk olvasóinkat, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 2014 során a 42/2013 BT-határozattal elrendelte 7 db szabvány visszavonását.

tovább


Sikeres ISO 9001 szerinti megújító audit az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézeténél

Az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetét (MTA MFA) még 1998-ban hozták létre az MTA konszolidációs programjának részeként az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézet (MFKI) és a korábbi KFKI Anyagtudományi Kutatóintézet (ATKI) összevonásával.

tovább


2015. június


Megjelent „Az építési termékek CE-jelölése lépésről lépésre" című kiadvány

Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló 305/2011/EU rendelet hatályba lépésével megváltoztak az építési termékek megfelelőségértékelésének, forgalomba hozatalának és CE-jelölésének szabályai..

tovább


Hidak tartószerkezetének tervezése földrengésre

Energy Audit ServiceMegjelent magyar nyelven az Eurocode 8 2. része 

A Magyar Szabványügyi Testület kidolgozta és 2015. június 1-jén közzétette az MSZ EN 1998-2:2015 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 2. rész: Hidak magyar nyelvű változatát.

tovább


Eurocode-ok módosítása

Energy Audit ServiceA CEN/TC 250 Tartószerkezeti Eurocode-ok európai műszaki bizottság 3 db olyan Eurocode-hoz adott ki módosítást, amelyek alapszabványa magyar nyelven van érvényben.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a víz és a szennyvíz témakörével kapcsolatban

Energy Audit ServiceMindennapjaink és létezésünk ezernyi szállal kötődik a vízhez, amely nélkül elképzelhetetlen lenne az életünk. Az egészséges ivóvizet mi természetesnek tekintjük és a jogszabályi kötelezettségek teljesítése mellett bizakodhatunk abban, hogy ezt követően is jó gazdaként továbbörökíthetjük utódaink számára.

tovább


Az MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zrt. minőségirányítási rendszerének sikeres tanúsítási auditjával az MSZT ügyfélköre tovább bővült

Energy Audit ServiceAz MVM Magyar Villamos Művek Zrt. úgy határozott, hogy biztonsági szolgáltatási tevékenységét önálló társaságba szervezi ki, ennek eredményeként került megalapításra 2014. július 25-én az MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zrt. (továbbiakban MVM BSZK Zrt.).

tovább


Harmonizált szabványok az elektromos és elektronikai hulladékok területén

Energy Audit ServiceAz Európai Bizottság felkérte az Európai Szabványügyi Szervezeteket (CEN, CENELEC), hogy dolgozzanak ki európai szabványokat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésére, beleértve a hulladékok gyűjtését, szállítását, előkészítését, újrahasznosítását úgy, hogy a szabványok a legkorszerűbb megoldásokat tükrözzék.

tovább


Szabványokkal a megvesztegetés ellen

Energy Audit ServiceA korrupció igen jelentős, világszintű probléma, amely minden országban fellelhető, és amelynek káros hatásaival akár a hétköznapi életünk során is találkozhatunk. A szabványosítás ugyan a hozzáálláson nem tud változtatni, de eszközt adhat a kezünkbe ahhoz, hogy felelős vállalkozásként, szervezetként mindent megtegyünk ennek a problémának az elkerülésére.

tovább


Új szabványok segítik az elektromos járművek elterjedését

Energy Audit ServiceÚj szabványok segítik az elektromos járművek elterjedését Napjaink egyik fontos környezeti, gazdasági és társadalmi problémája az éghajlatváltozás, melynek egyik kiváltó oka a járművek jelentős károsanyag-kibocsátása. Az utóbbi években a járműipar fejlődése az alternatív meghajtású eszközök, a nem robbanómotoros járművek irányába tolódott el, melynek eredményeként az elektromos járművek egyre elterjedtebb, kiforrott közlekedési eszközzé váltak.

tovább


Megjelent magyar nyelven a nemzetközi darus karjelzéseket tartalmazó szabvány MSZ ISO 16715:2015 Daruk. Karjelzések a daruzáshoz

Energy Audit ServiceAz MSZT 2015. június 1-jén bevezette magyar nyelvű nemzeti szabványként az ISO 16715:2014 Daruk. Karjelzések a daruzáshoz című nemzetközi szabványt.

 

tovább


2015. május


Folyamatban az élelmiszer-biztonság irányításáról szóló ISO 22000 szabvány felülvizsgálata

Energy Audit ServiceA mai modern társadalom egyik fő problémája a teljes élelmiszerlánc biztonságos élelmiszerrel való ellátása, mivel mielőtt a termékek a végső fogyasztókhoz kerülnének, több határon is áthaladhatnak.

tovább


2015 áprilisában megjelent új és módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Energy Audit ServiceA jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek.

tovább


Új műszaki bizottság - Üzemanyagok jelölése

Energy Audit Service2015 márciusában a CEN Műszaki Igazgatósága (CEN/BT) a CEN-tagok támogatásával létrehozta legújabb projektbizottságát CEN/TC 441 Üzemanyagok jelölése (Fuel Labelling) névvel.

tovább


Szabvány jellegű dokumentumok – 10. rész

Energy Audit Service Ebben a hónapban a CEN/TC 33 Ajtók, ablakok, redőnyök, szerelvények és függönyfalszerkezetek, a CEN/TC 125 Falazat és a CEN/TC 128 Átfedéses elhelyezésű tetőfedő termékek és falburkoló termékek európai szabványosító műszaki bizottságok érvényes európai szabvány jellegű dokumentumait mutatjuk be.

tovább


Sikeres szakmai fórum az MSZ ISO 21500:2015 Útmutató a projektvezetéshez szabvány megjelenése kapcsán

Energy Audit ServiceAz MSZT 2015. május 13-án sikeres szakmai fórumon mutatta be az MSZ ISO 21500 angol-magyar kétnyelvű szabványt. A szabvány magyar nyelvű megjelentetése az MSZT/MB 258 Projektvezetés, program- és projektállomány-irányítás nemzeti szabványosító műszaki bizottság tagjainak és szakértőinek lelkes és kitartó munkája eredményeképpen valósult meg.

tovább


Sikeres áttérés az új MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabványra a JobCTRL Kft.-nél

A JobCTRL Kft. 2015-ben a Magyar Szabványügyi Testületnél elsőként szerezte meg az új MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabványra vonatkozó minősítést.

tovább


Szabvány jellegű dokumentumok - 9. rész

Ebben a hónapban a CEN/TC 12 Kőolaj-, petrolkémiai és földgázipari anyagok, felszerelések és tengeri tartószerkezet, a CEN/TC 234 Gázszolgáltatás és a CEN/TC 23 Szállítható gázpalackok európai szabványosító műszaki bizottságok érvényes európai szabvány jellegű dokumentumait mutatjuk be.

tovább


Használt áruk (Second-hand) kereskedelme

Mindennapjaink során a használt termékek széles skálájával találkozhatunk: autók, alkatrészek, ruhák, mobiltelefonok vagy akár orvosi eszközök.

Nevezhetjük társadalmi trendnek vagy egyfajta ellenállásnak a fogyasztói társadalommal szemben, mindenesetre az bizonyos, hogy a használt termékek kereskedelme folyamatosan nő.

tovább


ISO-szabványok a termékbiztonság és a visszahívások kezelésére

Egy-egy termék visszahívása (fertőzött élelmiszer, gyógyszer, játékok és egyéb fogyasztási cikkek) a forgalomból a fogyasztók védelme érdekében gyakran okoz gondot a beszállítók számára.

 

tovább


Új nemzetközi útmutató a gyermekek biztonsága érdekében

Mindannyian szeretnénk gyermekeinket a lehető legnagyobb biztonságban tudni. Ugyanakkor évente több mint 830 000 gyermek veszti életét olyan sérülések és balesetek következtében, melyeket meg lehetett volna előzni.

A közúti balesetek, az elesések, az égési sérülések, a mérgezések és a vízbe fulladás mellett a gyermekjátékok és az egyéb, nem kifejezetten a gyermekeknek szánt termékek is potenciális kockázatot jelentenek.

tovább


Készül „az Építési termékek CE-jelölése lépésről lépésre" című MSZT-kiadvány

Energy Audit ServiceAz építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló 305/2011/EU rendelet hatályba lépésével megváltoztak az építési termékek megfelelőségértékelésének, forgalomba hozatalának és CE-jelölésének szabályai.

tovább


Szakmai fórum az MSZ ISO 21500:2015 Útmutató a projektvezetéshez szabvány kapcsán

Energy Audit ServiceA szakmai fórum időpontja: 2015. május 13. (szerda), 10.00–14.00 óra
Tervezett program 

 

 

tovább


2015. április


A Magyar Szabványügyi Testület 2015. évi munkaprogramja

A Magyar Szabványügyi Testület a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény alapján köztestületként végzi a nemzeti szabványosítást. A törvény nem rendel forrást a szabványok kidolgozására.

tovább


Újabb hírek az ISO 9001 és az ISO 14001 felülvizsgálatáról

Az, hogy az irányítási rendszerek szabványaiban a szakaszok száma és címe azonos, továbbá egyes szövegrészek is azonosak, már eléggé ismert és elfogadott tény. Az egységes szerkezetű ISO 9001 és ISO 14001 szabványok nemzetközi tervezetét (DIS, Draft International Standard) az ISO tagtestületei 2014 év végén elfogadták.

 

tovább


Eredményes megújító auditot folytatott le az MSZT az Országos Atomenergia Hivatalnál

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 2002-ben alakította ki minőségirányítási rendszerét (MIR), melyet az MSZ EN ISO 9001-es szabvány szerint független tanúsítóként a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 2003.01.14-i dátummal kiadott tanúsítvánnyal ismert el az alábbi alkalmazási területen: az atomenergia békés célú és biztonságos alkalmazásának felügyelete.

tovább


Hazai eljárás – Világszintű elismerés – Nemzeti és Nemzetközi tanúsítvány

Energy Audit ServiceA tanúsított szervezetek igénye piaci pozíciójuk megőrzése érdekében, hogy partereiknek bizonyítani tudják tanúsítványuk megfelelőségét a hazai- és világpiacon egyaránt.

tovább


Szabvány jellegű dokumentumok - 8. rész

Energy Audit ServiceCikksorozatunk 8. részében a CEN/WS XBRL eXtensible Business Reporting Language (kiterjeszthető üzleti beszámolási nyelv) munkaértekezlet szabvány jellegű dokumentumait mutatjuk be.

tovább


Országkódok
(MSZ EN ISO 3166-1:2014)

Az ISO 3166 Országok és országrészek nevének kódjai szabványsorozat egyetemesen alkalmazható kódolt jelöléseket nyújt (mai és nem mai) országok, függő területek és más, sajátos geopolitikai érdekeltségű egyéb területek, valamint igazgatási egységeik neve számára.

tovább


Megbízhatóságirányítás
(MSZ EN 60300-1:2015)

A megbízhatóság sok termék esetében a legfontosabb tulajdonságok egyike. A megbízhatóságirányítás kiterjed a termék hibamentességére és karbantarthatóságára, valamint a gyártó és a szállító által nyújtott karbantartás-ellátás képességére.

tovább


FELHÍVÁS - Az MSZ 15846 Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyű ejtősúlyos berendezéssel című szabvány kidolgozása

A Magyar Szabványügyi Testület megkezdi az MSZ 15846 Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyű ejtősúlyos berendezéssel című szabvány kidolgozását.

 

tovább


2015. március


Szabvány jellegű dokumentumok - 7. rész

Ebben a hónapban CEN/TC 38 Fa és a faalapú anyagok tartóssága, a CEN/TC 112 Fa alapanyagú lemezek és a CEN/TC 175 Hengeres faanyagok és fűrészáru európai szabványosító bizottságok érvényes európai szabvány jellegű dokumentumait mutatjuk be.

tovább


Idegen nyelvű képzés a rendszerszabványok változásairól

Energy Audit ServiceBizonyára értesültek már az ISO 9001 és ISO 14001 rendszerszabványok felülvizsgálatának sikeres előrehaladásáról, talán pont a friss híreinkből, hírlevelünkből.

 

tovább


Szabványok márciusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. március 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé

tovább


FELHÍVÁS
Új európai műszaki bizottság alakulása az épületinformációs modellezés (BIM) területén

Energy Audit ServiceAz épületinformációs modellezés (Building Information Modelling, BIM) olyan számítógépes alkalmazás, amely egy épület teljes és integrált adatait gyűjti össze, és melynek használatával ezen adatok könnyen megoszthatók a tervezésben, a kivitelezésben és az üzemeltetésben részt vevő minden fél számára.

tovább


Innovációirányítási szabványok
Már elérhetők a CEN/TS 16555 szabványsorozat legújabb részei

Energy Audit ServiceEurópában elérhetővé váltak a CEN/TS 16555 Innovációirányítás című szabványsorozat legújabb részei, melyek európai szinten egyeztetett megoldást adnak a rendszeres és hatékony innovációhoz, ezzel segítve a versenyképesség fenntartását és a gazdaság fejlődését. Napjainkban, az intenzív verseny miatt az innováció nélkülözhetetlenné vált a szervezetek/vállalatok életében, hatást gyakorolva a versenyképességükre.

tovább


A szabványosítási tevékenység felpezsdítése a kőanyaghalmazok területén

Energy Audit ServiceTisztújítás az MSZT/MB 113 Ásványi kő adalékanyagok műszaki bizottságban

Az MSZT fő tevékenysége a szabványosítás, amelyben az MSZT tagszervezetei vehetnek részt. Az MSZT tagjainak lehetőségük van a nemzeti, európai és nemzetközi szabványok kidolgozása során az érdekérvényesítésre, képviselőket delegálhatnak a magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságokba (MSZT/MB-kbe) és információkhoz juthatnak az új szabványokkal kapcsolatban már a szabványok megjelenését megelőzően.

tovább


A 2014. évben adományozott aranyoklevelek tanúsított ügyfeleink számára

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 2008 óta aranyoklevéllel ismeri el tanúsított partnerei irányítási rendszerekkel kapcsolatos elkötelezettségét. A kitüntetést azok a cégek kaphatják, amelyek irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik és a Magyar Szabványügyi Testületnél a tanúsítványukat több mint 12 éven keresztül folyamatosan fenntartják.

tovább


FELHÍVÁS - Az MSZ EN ISO 13790 magyar nyelvű változatának kidolgozása

Energy Audit ServiceA Magyar Szabványügyi Testület elkezdte az MSZ EN ISO 13790 Épületek energetikai teljesítőképessége. A fűtési és hűtési energiaigény számítása (ISO 13790:2008) című szabvány magyar nyelvű változatának kidolgozását.

 

 

tovább


Sikeresen zárult februári képzés és az ÚJ MÁRCIUSI KÉPZÉSEINK

Energy Audit Service2015. március folyamán az MSZT két témában rendez szinten tartó továbbképzést:

2015. március 19-én Környezetirányítási szinten tartót,
Környezetirányítási szinten tartó képzés (ISO 14001:2015)

2015. március 26-án Minőségirányítási szinten tartót.
Minőségirányítási szinten tartó képzés (ISO 9001:2015)

tovább


A hegesztés munkavédelmére vonatkozó előszabványok

Energy Audit ServiceA hegesztés kulcsfontosságú technológia az ipari fémfeldolgozás területén. A hegesztő munkahelyeket általában jelentős gáz- és/vagy energiaigény, valamint kivételesen intenzív optikai sugárzás, hőhatás, károsanyag-kibocsátás és (egyes alkalmazásai esetén) elektromágneses tér jellemzi.

tovább


2015. február


Szabvány jellegű dokumentumok - 6. rész

Ebben a hónapban a CEN/TC 104 Beton és más betontermékek, a CEN/TC 177 Előre gyártott elemek vasalt pórusbetonból vagy nagy hézagtérfogatú könnyűbetonból és a CEN/TC 229 Előre gyártott betontermékek európai szabványosító bizottságok érvényes európai szabvány jellegű dokumentumait mutatjuk be.

tovább


Napenergia. Kollektor-összetevők és -anyagok.

Energy Audit ServiceA CEN/TC 312 Napenergiával működő fűtőrendszerek és részegységeik európai műszaki bizottság az ISO/TC 180 Napenergia nemzetközi bizottsággal együtt dolgozza ki az EN ISO 22975 Napenergia. Kollektor-összetevők és -anyagok szabványsorozatot.

tovább


Az MSZ EN ISO 9001:2009 alkalmazási irányelvei számítógépes szoftverekhez, az ISO/IEC 90003:2014 szerint

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 2014 decemberében közzétette az ISO/IEC 90003:2014 Szoftvertechnológia. Az ISO 9001:2008 alkalmazási irányelvei számítógépes szoftverekhez című szabványt.

 

tovább


Az információbiztonság-irányítás szabványai

A mai modern gazdaság legfontosabb értéke az információ, melynek biztonsága és megbízhatósága alapvetően befolyásolja a vállalatok működését, üzleti sikereit.

 

tovább


Játszótéri eszközök biztonságosságának ellenőrzése

2004. február 1-én lépett hatályba a gazdasági és közlekedési miniszter 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelete a játszótéri eszközök biztonságosságáról, amely előírja a közterületeken, óvodákban, iskolákban lévő játszótéri eszközök átfogó, országos szintű felülvizsgálatát.

tovább


Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepli az IQNet

Energy Audit ServiceAz 1990 óta tevékenykedő IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) 33 tagországának 36 tanúsító szervezete több mint 200 leányvállalattal van jelen világszerte. Mindegyik IQNet-partner vezető szerepet tölt be a régiójában, és együttesen az IQNet-hálózaton keresztül. Az IQNet képviseli a legátfogóbb és legmegbízhatóbb tanúsító hálózatot világszerte, immár 25 éve. A Magyar Szabványügyi Testület 17. éve tagja e sikeres nemzetközi tanúsító egyesülésnek.

tovább


Sikerkönyvek és sikerszabványok 25% kedvezménnyel: ACÉLOK, ÖNTÖTTVASAK és ACÉLKALAUZ, valamint ezek szabványai

Vásárolja meg kedvezménnyel a két szakkönyvet és a szakkönyvekben hivatkozott szabványokat!
Így 25% kedvezménnyel kaphat egy csomagban két sikerkönyvet nyomtatott formátumban és 44 digitális formátumú szabványt.

Az akció 2015. március 13-áig tart.

tovább


Sikeres szakmai fórum a takarmányanalitika témakörében

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. január 14-én újabb szakmai fórumot rendezettA takarmányanalitika kulcslépése: a minta-előkészítés címmel.

tovább


Sikeres szakmai fórum az érzékszervi vizsgálatok témakörében

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. január 28-án újabb sikeres szakmai fórumot rendezett Hogyan változnak az érzékszervi vizsgálatok az új nemzetközi szabványok bevezetésével? címmel.

tovább


A CEN 2015. évi munkaprogramja az építőipar területén

A CEN-ben több mint 100 műszaki bizottság működik az építőipar területén, melyek közül sok dolgoz ki európai szabványokat az építési termékek teljesítményértékelésére és a megfelelő vizsgálati és/vagy számítási módszerekre.

tovább


Változás a geotechnikai vizsgálatok szabványosításában

Közlemény az MSZT/MB 126 Különleges alapozások tevékenységi területéhez tartozó MSZE CEN ISO/TS 17892 és MSZ 14043 szabványsorozatról

 

tovább


Új európai műszaki bizottság alakul - Az Elektronikus cigaretták és a nikotintartalmú folyadékok (e-folyadékok) szabványosítására

Energy Audit ServiceAz európai szabványosítás nem csak a műszaki biztonság, a méretezés, az ipari berendezések és eszközök hagyományos szabványosításával foglalkozik, hanem a folyamatos fejlődés eredményeként egyre több innovatív területet és eszközt, folyamatot, szolgáltatást szabványosít a későbbi összeférhetőséget és a technológiák átjárhatóságát elősegítve.

tovább


Ünnepélyes okiratátadás a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.-t 2014-ben örömmel köszöntötte ügyfelei között a Magyar Szabványügyi Testület. A harkányi intézményben 2014 őszén sikeresen lezajlott az MSZ EN ISO 9001 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) kézikönyv követelményeinek megfelelő működést bizonyító tanúsítási eljárás.

tovább


2015. január


Épületgépészeti szerkezetek egységes minőségügyi követelményei

Energy Audit ServiceAz épületgépészeti és egyes kapcsolódó épülettechnikai berendezések létesítési és átvételi követelményeire vonatkozó, jelenleg érvényben lévő szabványok nem elegendőek a megfelelő műszaki biztonság és minőségi követelmények biztosítására, ezért szükség lenne új szabványok kidolgozására.

tovább


16. nemzetközi környezetvédelmi gyermekrajzverseny

Zab, árpa, kukorica, táp A JQA japán tanúsító szervezet a svájci székhelyű IQNet nemzetközi tanúsító hálózattal közösen – hagyományt teremtve – ebben az évben immár tizenhatodik alkalommal hirdeti meg a nemzetközi környezetvédelmi gyermekrajzversenyt. A verseny célja a gyermekek nevelése a környezet szeretetére és védelmére.

tovább


Szabvány jellegű dokumentumok - 5. rész

Energy Audit ServiceEbben a hónapban a CEN/TC 275 Élelmiszer-vizsgálatok horizontális módszerei európai szabványosító műszaki bizottság érvényes európai szabvány jellegű dokumentumait mutatjuk be.

tovább


Hírek a legfontosabb irányítási rendszerszabványok felülvizsgálatáról.

III. rész: ISO 45001

Energy Audit ServiceMíg az ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények és az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek szabványok felülvizsgálata a tervezett ütemterv szerint halad,megtorpant ugyanakkor az új munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerszabvány, az ISO 45001 megjelentetése.

tovább


Hírek a legfontosabb irányítási rendszerszabványok felülvizsgálatáról.

II. rész: ISO 14001

Energy Audit ServiceJó úton halad az ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények és az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek felülvizsgálata. Mindkét szabvány nemzetközi szabványtervezetének (DIS = Draft International Standard) szavazása pozitív eredménnyel zárult, és várhatóan 2015 márciusában a végső nemzetközi szabványtervezetük (FDIS) is megjelenik.

tovább


Hírek a legfontosabb irányítási rendszerszabványok felülvizsgálatáról.

I. rész: ISO 9001

Energy Audit ServiceJó úton halad az ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények és az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek felülvizsgálata. Mindkét szabvány nemzetközi szabványtervezetének (DIS = Draft International Standard) szavazása pozitív eredménnyel zárult, és várhatóan 2015 márciusában a végső nemzetközi szabványtervezetük (FDIS) is megjelenik.

tovább


A takarmányanalitika kulcslépése: a minta-előkészítés

Zab, árpa, kukorica, tápSzakmai fórum - 2015. január 14.

Tervezett program 

tovább


Hogyan változnak az érzékszervi vizsgálatok az új nemzetközi szabványok bevezetésével?

Zab, árpa, kukorica, tápSzakmai fórum - 2015. január 28.

Tervezett program 

tovább


Szabványok januári helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. január 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

tovább


Képzések az élelmiszer-biztonság területén

Energy Audit ServiceA biztonságos élelmiszerek iránti fokozott igényekre, valamint a világot behálózó ellátórendszerekre reagálva készült el az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerekre vonatkozó nemzetközi szabvány, az ISO 22000:2005.

tovább


Fontos változások az európai szabányosítás eljárásaiban

Energy Audit ServiceA CEN BT (Műszaki Igazgatóság) legutóbbi ülésén a tagországok által delegált képviselők fontos döntést hoztak a szabványosítás folyamatának felgyorsításának érdekében. A különféle érdekelt felek, kiemelten az Európai Bizottság nyomására évek óta zajlik az a folyamat, melynek egyik kiemelt célja a hivatalos szabványosítás egyszerűbbé és gyorsabbá tétele.

tovább


Az energiairányítási rendszerek tanúsítása az MSZ EN ISO 50001 szerint

Az MSZ EN ISO 50001:2012 szerinti energiairányítási rendszer rendkívül jó hatással van az MSZ EN ISO 14001:2005 szerinti környezetközpontú irányítási rendszerre, hiszen például az energiahatékonyság javítására kitűzött cél elérésével elhasznált kevesebb energia egyben kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátását is eredményezi.

tovább