2015-ben alakult új európai és nemzetközi szabványosító műszaki bizottságok

2012_iso-logo_print.png

A 2015-ös év is igen aktív évnek bizonyult az európai és nemzetközi szabványosításban, számos olyan új szakterületen alakultak bizottságok, melyekkel hagyományosan nem foglalkozott a műszaki szabványosítás. Az Európai Bizottság konkrét törekvése, hogy a szolgáltatások minél nagyobb körét is bevonja a hivatalos szabványosítás körébe. Sokat az alábbi bizottságok közül már láthattak korábbi hírleveleinkben, s van, amelyiknek tükörbizottsága is megalakult, mégis az átláthatóság érdekében közlünk egy listát ezekről.

2015-ben eddig megalakult műszaki bizottságok:

ISO:


ISO/PC 294

Guidance on unit pricing

Egységár meghatározása

ISO/PC 295

Audit data collection

Auditadatok gyűjtése

ISO/TC 296

Bamboo and rattan

Bambusz és rattan

ISO/TC 297

Waste management, recycling and road operation service

Hulladékkezelés, újrahasznosítás és közútkezelés

ISO/TC 298

Rare earth

Ritkaföldfémek

ISO/TC 299

Robots and robotic devices

Robotok és robotszerkezetek (Hivatalosan 2016. 01. 01. az alakulás dátuma)


CEN:


CEN/TC 433

Entertainment Technology – Machinery, equipment and installations

Szórakoztatóipari technológia. Gépek, eszközök és felszerelések

CEN/TC 434

Project Committee – Electronic Invoicing

Projektbizottság. Elektronikus számlázás

CEN/TC 435

Project Committee – Tattooing services

Projektbizottság. Tetoválási szolgáltatások

CEN/TC 436

Project Committee – Cabin Air Quality on civil aircraft – Chemical Agents

Projektbizottság. A kabin levegőminősége polgári légi járműveken. Vegyi anyagok

CEN/TC 437

Electronic cigarettes and e-liquids

Elektromos cigaretták és e-folyadékok

CEN/TC 438

Additive Manufacturing

Additív gyártás

CEN/TC 439

Private security services

Magánbiztonsági szolgáltatások

CEN/TC 440

Project Committee – Electronic Public Procurement

Projektbizottság. Elektronikus közbeszerzés

CEN/TC 441

Project Committee – Fuel labelling

Projektbizottság. Üzemanyag-címkézés

CEN/TC 442

Building Information Modelling (BIM)

Épületinformációs modellezés (BIM)

CEN/TC 443

Project committee – Feather and down

Projektbizottság. Toll és pehely

CEN/TC 444

Environmental characterization

Környezetközpontú jellemzés


Az MSZT, a CEN és az ISO tagjaként várja a fenti témákban érintett szervezetek, vállalatok jelentkezését, amennyiben az európai és nemzetközi szintű munkában részt kívánnak venni. Megfelelő számú jelentkező esetén az MSZT nemzeti műszaki szabványosító tükörbizottságot alakít az itt felsorolt bizottságokhoz.

Érdeklődés esetén, a magyarországi bevezetés támogatásával kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu


Krantz Domokos
2015. november