2014-ben megjelent EMC-szabványok

Az elektromágneses összeférhetőség (EMC) témakörében a Magyar Szabványügyi Testület 2014-ben 4 darab, korábban jóváhagyó közleménnyel, angol nyelven bevezetett európai szabvány magyar nyelvű kiadását tette közzé:

 • MSZ EN 62479:2010 Kis teljesítményű elektronikus és villamos készülékek megfelelőségének értékelése elektromágneses tereik emberi expozíciós alapkorlátjainak szempontjából (10 MHz–300 GHz) (IEC 62479:2010, módosítva)
  A szabvány a kis teljesítményű elektronikai és villamos berendezések elektromágneses tereire (EMF-re) vonatkozó expozíciós határértékeknek való megfelelőség értékeléséhez nyújt egyszerű módszereket.
 • MSZ EN 50364:2010 A 0 Hz – 300 GHz frekvenciatartományban működő, elektronikus termékfelügyelő (EAS), rádiófrekvenciás azonosító (RFID) és hasonló alkalmazásokban használt készülékekből származó elektromágneses terekben az emberi expozíció korlátozása
  Ezt a termékszabványt kell alkalmazni azokra a 0 Hz – 300 GHz frekvenciatartományban működő készülékekre, amelyeket az elektronikus termékfelügyelőre (EAS), a rádiófrekvenciás azonosítóra (RFID) és hasonló alkalmazásokra használnak.
 • MSZ EN 50401:2014 Termékszabvány a vezeték nélküli távközlőhálózatok rádióadásra (110 MHz – 40 GHz) használt, állandó helyű berendezéseinek a rádiófrekvenciás elektromágneses terek lakossági expozíciója alapkorlátainak vagy referenciaszintjeinek való, üzembe helyezéskori megfelelősége igazolására
  Ezt a termékszabványt a 110 MHz – 40 GHz frekvenciatartományban működő bázisállomásokra kell alkalmazni, annak igazolására, hogy a címben említett berendezések üzemi környezetükben megfelelnek az 110 MHz – 40 GHz frekvenciatartományú elektromágneses terek lakossági expozíciójára vonatkozó alapkorlátoknak közvetlenül, vagy a referenciaszinteknek való megfelelőségen keresztül, a lakosság által hozzáférhető helyeken.
 • MSZ EN 55032:2012 Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények (CISPR 32:2012)
  Ez a szabvány a legfeljebb 600 V effektív értékű névleges váltakozó vagy egyenfeszültségről táplált multimédia-készülékek két osztályára (A és B osztályra) vonatkozik, melyekbe az elsődlegesen professzionális használatra szánt multimédia-készülékek is beletartoznak. A szabvány a rádióspektrum megfelelő szintű védelmét szolgáló követelményeket tartalmazza, melyek lehetővé teszik a rádiószolgálatok tervezett működését a 9 kHz és 400 GHz közötti frekvenciatartományban, valamint az ehhez szükséges mérések reprodukálhatóságát biztosító eljárásokat határoz meg. A helyszíni értékelésre vonatkozó vizsgálati követelmények nem tartoznak e szabvány alkalmazási területéhez. E szabvány szerinti sugárzottzavar-kibocsátási követelmények nem vonatkoznak az ITU által meghatározott rádióadókból származó szándékos adásokra, sem az ezekkel a szándékos adásokkal kapcsolatos bármilyen hamis (zavar)kibocsátásra.

Ebben az évben  a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) - bevezetési kötelezettségének eleget téve -  további 15 darab európai EMC-szabványt vezetett be, ezeket jóváhagyó közleménnyel angol nyelvű magyar nemzeti szabvánnyá nyilvánítva. A szabványok magyar nyelvű változatának kiadására az MSZT bármikor készen áll, ha arra igény van és a kiadás anyagi fedezete biztosított.

Az említett szabványok felsorolását a következő táblázat tartalmazza:


MSZ EN 12015:2014

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavarkibocsátás

MSZ EN 16603-20-07:2014

Űrtechnika. Elektromágneses összeférhetőség

MSZ EN 50083-8:2014

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 8. rész: Kábelhálózatok elektromágneses összeférhetősége

MSZ EN 60255-26:2014

Mérőrelék és védelmi készülékek. 26. rész: Elektromágneses összeférhetőségi követelmények (IEC 60255-26:2013)

MSZ EN 61000-4-6:2014

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-6. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Rádiófrekvenciás terek által keltett, vezetett zavarokkal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-6:2013)

MSZ EN 302 065-1:2014

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát alkalmazó kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 1. rész: Az általános UWB-alkalmazások követelményei

MSZ EN 302 065-2:2014

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát alkalmazó kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 2. rész: Az UWB-helyzetkövetés követelményei

MSZ EN 302 065-3:2014

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát alkalmazó kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 3. rész: A közúti és a vasúti járművekhez használt UWB-eszközök követelményei

MSZ EN 302 248:2014

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A nem SOLAS-hajókon használt navigációs radar. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 858-1:2014

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Közúti közlekedési és forgalmi telematika (RTTT). Gépjárműradar- berendezés üzemeltetése 24,05 GHz-től 24,25 GHz-ig vagy 24,50 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban. 1. rész: Műszaki jellemzők és vizsgálati módszerek

MSZ EN 302 858-2:2014

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Közúti közlekedési és forgalmi telematika (RTTT). Gépjárműradar- berendezés üzemeltetése 24,05 GHz-től 24,25 GHz-ig vagy 24,50 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 885-1:2014

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, igen nagy frekvenciás (VHF), integrált kézi D-osztályú DSC-vel ellátott hordozható rádiótelefon-berendezései. 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 302 885-2:2014 2.

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, igen nagy frekvenciás (VHF), integrált kézi D-osztályú DSC-vel ellátott hordozható rádiótelefon-berendezései. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 885-3:2014 2.

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, igen nagy frekvenciás (VHF), integrált kézi D-osztályú DSC-vel ellátott hordozható rádiótelefon-berendezései. 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (3) bekezdésének e) pontja alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 303 039:2014

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Többcsatornás adó specifikációja a PMR-szolgálathoz. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány


A táblázatban felsorolt angol nyelvű nemzeti szabványok magyar nyelvű kiadására árajánlat kérhető Csík Gabriella főosztályvezető-helyettestől: g.csik@mszt.hu.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT szabványboltjában (Budapest VIII., Horváth Mihály tér 1., 1082, levélcím: Budapest 9., Pf. 24, 1450, telefon: 456-6893, telefax: 456-6884) vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail címen a megrendelőlap kitöltésével, illetve elektronikus formában beszerezhetők a http://www.mszt.hu/webaruhaz címen.

2014. december
Nagy Gábor
g.nagy@mszt.hu