Korszerűsített szabványok a különleges cementekre

Érvénybe lépett a különleges cementek két felülvizsgált szabványa.
Az MSZT 2013. július 1-jével tette közzé a mérsékelten szulfátálló cementek követelményeit tartalmazó MSZ 4737-1:2013 és a fehércementek követelményeit tartalmazó MSZ 4737-2:2013 korszerűsített szabványt, amelyek összhangban vannak az építési termékekre vonatkozó 305/2011/EU európai rendelettel.
A közzététellel egyidejűleg visszavonta ezek korábbi kiadását, az MSZ 4737-1:2002 és az MSZ 4737-2:2002 szabványt, amelyek tartalmának felülvizsgálatakor az MSZT/MB 102 Cement és mész nemzeti szabványosító műszaki bizottság két fontos szempontot tartott szem előtt:

  • a szabványok szövegének tartalmi és formai összehangolását az MSZ EN 197-1:2011 Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei című szabvánnyal;
  • a szabványkövetelmények összhangba hozását az építési termékek forgalomba hozataláról, valamint az építménybe való betervezésük és beépítésük, ennek során a teljesítményük igazolásának részletes szabályairól szóló európai és hazai jogszabályokkal.

Az általános felhasználású cementek EN 197-1:2011 európai szabványának harmonizáltként való meghirdetése az Európai Unió hivatalos lapjában megtörtént. Az erről szóló közlemény tartalmazza a harmonizált szabványként való alkalmazhatóságának kezdő időpontját (2012. július 1.) és elődjei (EN 197-1:2000 és EN 197-4:2004) egyidejű érvényességének megszűnési időpontját (2013. július 1.). Az egyidejű érvényesség (a 305/2011/EU európai rendelet megfogalmazása szerint párhuzamos hatályosság) időszakában a szabvány korábbi változata is harmonizáltként alkalmazható. Az egyidejű érvényesség megszűnésének időpontja azonos az ellentétes nemzeti szabványok visszavonásának időpontjával.
A leírtak értelmében tehát érvényét vesztette az MSZ EN 197-1:2000, az MSZ EN 197-4:2004, az MSZ 4737-1:2002 és az MSZ 4737-2:2002 szabvány.