• Hírek
 • MSZT-tagság feltétele
 • Szervezet
 • Közérdekű információk, közlemények
 • Rólunk

Hírek


Megújult honlapunk!

Szeretne mindig naprakész lenni a szabványok változásaival kapcsolatban? A jelenlegi és jövőbeni olvasóink/ügyfeleink hatékonyabb tájékoztatása érdekében megújult a honlapunkon lévő, jelenleg is aktív „Közérdekű információk, közlemények" rovatunk.

tovább


Székek és asztalok oktatási intézmények részére

2016. május 1-jén két, az oktatási intézmények fenntartóinak, pályázatkiíróknak stb. hasznos nemzeti szabvány jelent meg: az MSZ EN 1729-1:2016 Bútorok. Oktatási intézmények ülőbútorai és asztalai. 1. rész: Funkcionális méretek, illetve az MSZ EN 1729-2:2012+A1:2016 Bútorok. Oktatási intézmények ülőbútorai és asztalai. 2. rész: Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek.

tovább


Szakértői szolgáltatások A-tól Z-ig

A szakértői szolgáltatások minimumkövetelményeinek meghatározására létrejött CEN/TC 405 Expertise services (Szakértői szolgáltatások) projektbizottság elfogadta az EN 16775:2015 Expertise activities. General requirements for expertise services szabványt, amit az MSZT 2016. május 1-jén vezetett be magyar nemzeti szabványként (MSZ EN 16775:2016 Szakértői szolgáltatások. Szakértői szolgáltatásokra vonatkozó általános követelmények).

tovább


Felhívás
Nyomástartó berendezésekkel foglalkozó szakértőt keres az MSZT

Az Európai Bizottság támogatásával, a CEN/TC 54 Nem fűtött nyomástartó edényekeurópai műszaki bizottság fizetett szakértői csoportot hoz létre abból a célból, hogy az EN 13445 és az EN 13480 szabványokat támogató „helpdesk" (segélyvonal) szolgáltatásához segítséget nyújtson. A szakértők kiválasztását a francia titkárságú műszaki bizottság és a PED helpdesk titkársága végzi.

tovább


Újabb liftes szabvány jelent meg magyar nyelven

2016. május 1-jével megjelent az MSZ EN 81-21:2009+A1:2013 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben szabvány magyar nyelven.

tovább


ISO/COPOLCO – Szabványosítás a fogyasztók szolgálatában

A piaci szabályozás hagyományosan két szinten történik. A kormányzat privilégiuma, hogy a piac szereplői számára kötelező szabályokat írjon elő, ezzel együtt a vállalkozások állnak a szabványalkotás központjában, létrehozva azokat az önkéntesen vállalt szabályokat, amelyekkel elháríthatóak a kereskedelem műszaki akadályai. A fogyasztói igények érvényesítése azonban életbevágó a mai üzleti környezetben, így nem kerülhető el a fogyasztók képviselőinek bevonása a szabványok készítésébe.

tovább


Új vizsgálati módszerek a tápszerek mikrotápanyag-tartalmának meghatározására

Az anyatejet helyettesítő tápszerekben lévő vitaminok és ásványi anyagok elősegítik a csecsemők és kisgyermekek növekedését és fejlődését, tehát tudnunk kell, hogy elég tápanyag van-e egy adott tápszerben és ennek alátámasztásához szükségünk van pontos analitikai vizsgálatokra. Az évek során a vizsgálati módszerek sokat fejlődtek, azonban az egyes eljárások eltértek egymástól, így a különböző módszerek különböző eredményeket adtak, amely a nemzetközi kereskedelem szempontjából problémákat okozhatnak.

tovább


Szabványok májusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. május 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé.

 

tovább


Szabványos eljárást kapnak a fogyasztói garanciák

A hibás áruk és a kétértelmű szavatossági idő a vásárlók és kereskedők legnagyobb mumusa, ezért a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) egy új szabvány kidolgozásával szeretné ezen problémákat orvosolni.

tovább


CEN-CENELEC közös munkacsoport: Energiával kapcsolatos termékek

2009/125/EK az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról irányelvhez 2016. január 8-án elfogadásra került az M/543-as mandátum.

 

tovább


Tájékoztató az MSZT/NB 1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság üléséről

Az MSZT/NB 1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság (NEB) 2016. évi ülését a MAVIR ZRt. székházában (Bp., III. ker., Anikó u. 4.) március 23-án tartotta.
Az MSZT/NB 1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság tagjai a szakterülethez kapcsolódó nemzeti szabványosító műszaki bizottságok és programbizottságok elnökei, továbbá a szakterület kiemelten fontos intézményeinek, gazdálkodó szervezeteinek, egyesületeinek és érdekképviseleteinek állandó képviselői.

tovább


Társtanúsítás az MSZT partnereinek az IQNet-hálózaton belül

A Magyar Szabványügyi Testület az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) teljes jogú tagjaként olyan előnyös szolgáltatásokat is képes biztosítani tanúsított ügyfelei részére, mint a társtanúsítvány megszerzésének lehetősége.
Ezt a szolgáltatást különösen azoknak a vállalatoknak ajánljuk, akik olyan külföldi országokkal állnak szervezeti vagy üzleti kapcsolatban, ahol az érintett ország tanúsítványát írják elő, vagy a szervezet kereskedelemi előnyt tud generálni abban az esetben, ha annak az országnak a tanúsítványával is rendelkezik ahova üzleti kapcsolatai kötik.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a vízzel és szennyvízzel kapcsolatban

A víz jelenléte bolygónk klímarendszerének kialakulásában és fenntartásában is meghatározó szerepet tölt be. Ma is ez a szüntelenül változó, mégis a víz folytonos körforgását is biztosító klímarendszer nyújt megfelelő létfeltételeket gazdag és sokszínű élővilágunknak, mint ahogy az emberiség élelmiszer-ellátásának fenntartását is ez teszi lehetővé. Az egészséges ivóvizet nálunk természetesnek tekintjük és a jogszabályi kötelezettségek teljesítése mellett bizakodhatunk abban, hogy a későbbiekben is jó gazdaként örökíthetjük tovább utódaink számára.

tovább


Sikeres megújító audit a Szent Margit Rendelőintézetben

A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 2006 óta rendelkezik tanúsított integrált irányítási rendszerrel és 2013 óta a Magyar Szabványügyi Testület ügyfele. Az óbudai intézetben ez év áprilisában sikeresen lezajlott az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) kézikönyv 1.0 követelményeinek megfelelő működést bizonyító, megújító tanúsítási eljárás, amelyhez a Magyar Szabványügyi Testület ezúton is gratulál az Intézet vezetőinek és valamennyi munkatársának.

tovább


2016. májusban magyar nyelven megjelent szabványok:

Hirdetmény magyar nyelvű szabványok megjelenéséről
Hirdetmény a korábban idegen nyelven bevezetett szabványok magyar nyelvű változatának megjelenéséről

Korábban magyar nyelven megjelent szabványok


Magyar Örökség díjjal ismerték el Galamb József munkásságát

Galamb Józsefet (1881–1955) születésének 135. évfordulója tiszteletére rendezett makói emlékülésen Magyar Örökség díjra terjesztették fel.

 

tovább


Segítség a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetéséhez

Az ISO 14001 közelmúltban befejeződött felülvizsgálata után a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 2016. március 2-án kiadta az ISO 14004:2016 Környezetközpontú irányítási rendszerek. A megvalósítás általános irányelvei szabványt, amely elődjéhez hasonlóan egyúttal európai szabvány is lett.

tovább


Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárások szabványai az MSZT/MB 114 Kémények területén

A CEN/TC 166 Kémények európai műszaki bizottság 2015-ben korszerűsítette a hő- és áramlástechnikai méretezési eljárásokkal foglalkozó három részes szabványsorozat (EN 13384) első két tagját.

 

tovább


Tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek

Az MSZ EN 54 Tűzjelző berendezések sorozat szabványai az épületekben és azok környezetében telepített tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek műszaki követelményeit írják le, melyek feladata a tűz lehető legkorábbi érzékelése.

 

tovább


A vízgazdálkodás és a vízellátás jövője

A világon közel 1,5 milliárd ember dolgozik vízzel kapcsolatos ágazatokban. Ugyanakkor, ha jobban megvizsgáljuk talán még ennél is meglepőbb az a tény, hogy szinte az összes ágazat függ a víztől és annak biztonságos szállításától. A napi szinten vízzel dolgozó emberek millióinak egy részét nem védik még az alapvető munkakörülmények sem.

tovább


Magyar kezdeményezésre megjelent a konyhaköményolajjal kapcsolatos nemzetközi szabvány második kiadása

A gyógy- és aromanövények termesztése, feldolgozása, kereskedelme hazánkban az elmúlt huszonöt évben töretlenül sikerágazatnak számít. Az előállított gyógy- és aromanövények egy része tradicionálisan „nemzeti" termékként jelenik meg az exportpiacon.

tovább


Az MSZT 18 éve folyamatosan tanúsított partnere: Merian Foods Élelmiszeripari Kft.

A MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft. Magyarország dél-keleti részén, Békés megyében, Orosházán található. Elődvállalatai a magyar baromfiipar egyik legrégibb hagyományokkal rendelkező vállalatai voltak. Magyarországon a baromfiipart elsők között 1896-ban Orosházán alapította meg a B. M. Bernardinelli család, így Orosháza méltán nevezhető a magyar baromfiipar bölcsőjének.

tovább


Sikeresen lezajlott a Károly Róbert Főiskola integrált rendszerének harmadik okiratmegújító eljárása

A Károly Róbert Főiskola ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok követelményeit a felsőoktatási intézmények között elsőként, 2005-től alakította ki. Az MSZT Tanúsítási Titkársága 2007-től tanúsítja az érintett szabványok szerint kialakított minőség- és környezetközpontú integrált irányítási rendszert (továbbiakban: integrált rendszer).

tovább


2016 márciusában megjelent új, módosított és visszavont környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek.

tovább


Ipari targoncák, újabb szabványok magyar nyelven

A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is folytatjuk az e területen lévő angol nyelvű szabványok magyar nyelvű kiadását, támogatva ezzel a gazdaság szereplőit.

tovább


Budapesten tartotta ülését az ISO/TC 267 Létesítménygazdálkodás műszaki bizottság WG 1 és WG 2 munkacsoportja

2016. március 3-án és 4-én Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) adott helyet az ISO/TC 267 WG 1 „Szakkifejezések és meghatározásuk” és WG 2 „Létesítménygazdálkodási megállapodások” munkacsoportok ülésének.

tovább


Kisfeszültségű villamos berendezések létesítése gyógyászati helyeken

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. április 1-jén közzétette az MSZ HD 60364-7-710:2012 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-710. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Gyógyászati helyek (IEC 60364-7-710:2002, módosítva) magyar nyelvű változatát.

tovább


Vezetett, differenciálmódusú zavarokkal szembeni zavartűrési vizsgálat az MSZ EN 61000-4-19:2014 szerint

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. április 1-jén közzétette az MSZ EN 61000-4-19:2014 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-19. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Vezetett, differenciálmódusú zavarokkal és jelfeszültségekkel szembeni zavartűrési vizsgálat a váltakozó áramú táplálási kapukon, 2 kHz-től 150 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban (IEC 61000-4-19:2014) magyar nyelvű változatát.

tovább


Az áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei magyar nyelven

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. április 1-jén közzétette az MSZ CLC/TS 50549-1:2016 Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 1. rész: Kisfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás 16 A fölött és az MSZ CLC/TS 50549-2:2016 Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 2. rész: Középfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás magyar nyelvű változatait.

tovább


A légi közlekedés, az űrutazás és a katonai szervezetek auditkövetelményei

2016. március 1-jén megjelent az MSZ EN 9101:2016 Minőségirányítási rendszerek. A légi közlekedés, az űrutazás és a katonai szervezetek auditkövetelményei hivatkozási számú és című nemzeti szabvány, melyet az ASD-STAN Európai Repülő- és Védelmi Ipari Szövetség dolgozott ki.

tovább


További európai szabványok várhatók az egészségügyi ellátás területén

Az európai szabványosítás az egészségügy szakterületén eddig leginkább az orvostechnikai eszközök és az egészségügyi informatika témaköreire korlátozódott. E szakterületeken az európai szabványok támogatják az európai joganyagok érvényesülését és nagymértékben hozzájárulnak az európai piacon forgalomba hozott orvostechnikai eszközök biztonságához és minőségéhez, valamint az információ és az egészségügyi infokommunikációs alkalmazások hatékony együttműködéséhez.

tovább


Megjelent az Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények nemzetközi szabvány

Az orvostechnikában a minőség és a biztonság olyan tényezők, amelyekről semmiképpen sem mondhatunk le.Az újonnan megjelent ISO 13485:2016 Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények nemzetközi szabvány segíteni kívánja a szükséges minőségi szint elérését és megtartását. 

tovább


Szabványok márciusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. március 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé.

 

tovább


Ívhegesztő berendezések létesítése és üzemeltetése

 A Magyar Szabványügyi Testület 2016. március 1-jén közzétette az MSZ EN 60974-9:2010 Ívhegesztő berendezések. 9. rész: Létesítés és üzemeltetés című szabvány magyar nyelvű kiadását.

tovább


Információbiztonság-irányítási terminológiai szótár

Minden gazdasági szervezet számára fontos, hogy a birtokában lévő információkat megóvja az egyre gyakrabban előforduló biztonsági támadásoktól, hibáktól és egyéb kockázatoktól. Ebben segítenek az információbiztonság-irányítási rendszerek szabványai (ISO/IEC 27000-es sorozat), melyek segítségével egy információbiztonság-irányítási rendszer kiépítése és működtetése a szervezet számára biztosítja ezen információk rendelkezésre állását, bizalmasságát és sértetlenségét.

tovább


Elektronikus számlázás

Az elektronikus számlázás szabványosítását 2014-től a CEN/TC 434 műszaki bizottság látja el a 2014/55/EU irányelvnek megfelelően, mely jelenleg a prEN 16931 Electronic invoicing. Semantic data model of the core elements of an electronic invoice című szabványtervezet kidolgozását végzi. Ez a szabvány az elektronikus számlázás alapvető elemeinek szemantikai adatmodelljét határozza meg.

tovább


Átdolgozás alatt a mentális munkaterheléssel kapcsolatos ergonómiai alapelvek

Az ISO 10075-1 korszerűsítése

A stressz eredetileg a szervezetnek az ingerekre adott nem specifikus válaszát jelölő orvosi szakkifejezés volt. Mai értelemben azonban jelentése nagyjából „folyamatos feszültség" vagy „tartós idegesség", mely rendszerint egy vagy több állandó negatív ingerre adott tartós válaszreakció a szervezettől. A tartósan fennálló stressz akár komoly egészségkárosodást is eredményezhet, mivel gyengíti a szervezet ellenálló képességét. (Wikipédia)

tovább


A probiotikumok és a tejoltók minőségének ellenőrzése

A joghurtokban és az egyéb tejtermékekben leggyakrabban előforduló probiotikus baktériumok a Lactobacillus és a Bifidobacterium törzsekbe tartoznak. A probiotikumok, melyeket a köznyelv „jó baktériumokként" is ismer segítik elő a természetes bélflóra helyreállítását, amely elengedhetetlen az immunrendszer – 70%-a a bélben található – megfelelő működéséhez.

tovább


Megkezdődött az ISO/DIS 45001, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR) nemzetközi szabványtervezet szavazása

A szervezetek felelősek azért, hogy tevékenységük során a lehető legkisebbre csökkentsék azoknak a sérüléseknek a kockázatát, amelyek saját munkatársait, vezetőit, szerződéses partnereit vagy látogatóit érhetik. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) becslése szerint minden 15. másodpercben meghal egy dolgozó munkabalesetben vagy ilyen eredetű betegségben és 153 ember szenved el a munkájával kapcsolatos sérülést.

tovább


Szívószálnyi szabványosítás

Színesek, viccesek és hasznosak. Minden gyermek imádja a szívószálakat és lássuk be, hogy sok felnőtt is. Évente ezekből az aprócska műanyag hengerekből milliárdokat gyártanak és adnak el. Ugyanakkor annak ellenére, hogy az egész világon használják, mindezidáig a műanyag (polipropilén) szívószálat nem szabványosították.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal, hulladékgazdálkodással kapcsolatban

A hulladékgazdálkodás alatt a hulladék gyűjtését, szállítását, kezelését, az ilyen műveletek felügyeletét, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenységét, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetését, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozását értjük.

tovább


Kölcsönösen előnyös nemzetközi együttműködések az MSZT, az IQNet-partnerek és a tanúsított ügyfelek között

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 1998 óta teljes jogú tagja a Tanúsító Szervezetek Nemzetközi Hálózatának, az IQNet-nek, amely a legkiválóbb nemzeti tanúsító szervezeteket tömörítő, svájci székhelyű szervezet. Országonként általános esetben csak egy tagja lehet. Magyarországon, mint az IQNet magyar tagja, az MSZT jogosult az IQNet-tanúsítványok kiadására.

tovább


A nagyon kis hőfejlesztésű különleges cementek harmonizált szabványa

Az MSZT/MB 102 „Cement és mész" műszaki bizottság területén az elmúlt év során hat, az uniós harmonizációs jogszabály, az építési termékek EU-rendelete (305/2011/EU) alkalmazását elősegítő harmonizált szabvány jelent meg.

 

tovább


Grafikus szimbólumok

A grafikus (biztonsági) szimbólumok létfontosságúak mindennapi tájékozódásunk során. Biztonságunk érdekében a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által kidolgozott szabványok bárkinek segítséget nyújtanak.
Tájékoztató kiadvány

tovább


A szabványok szerzői jogi védelme

Az MSZT fő célja a szabványok széles körben való terjesztése és használatuk, alkalmazásuk elősegítése úgy, hogy a szabványok szerzői jogainak védelme biztosítva legyen.

tovább


Korszerűsített szabvány a sugárterhelés mérésére

Az ionizáló sugárzás életet menthet, ám komoly károkat is okozhat. Annak érdekében, hogy minden helyzetben megfelelően felmérhessük az ionizáló sugárzás hatásait a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet nemrég korszerűsítette az ISO 15382:2015 nemzetközi szabványt.

tovább


A CEN és a CENELEC előremutató tevékenysége az intelligens városok és közösségek létrehozásában

A modern világban egyre több eszköz válik intelligenssé, s az eszközök összekötésével, hálózatba való rendezésével olyan könnyedén juthatunk információhoz a mindennapi ügyekkel kapcsolatban (pl. időjárás, forgalmi információk stb.), mint a történelem folyamán még soha.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály az energiahatékonysággal kapcsolatban

Az energiafogyasztás csökkentése és az energiapazarlás megszüntetése egyre fontosabb az Európai Unió számára. Az Unió vezetői 2007-ben azt a célt tűzték ki, hogy 2020-ig 20%-kal csökkentik az Unió éves energiafogyasztását. Az energiahatékonysági intézkedések kapcsán egyre szélesebb körben elismerik, hogy ezek nem csupán a fenntartható energiaellátás megvalósításának, az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentésének, az ellátásbiztonság garantálásának és az importkiadások csökkentésének eszközei, hanem egyben fokozzák az európai gazdaságok versenyképességét.

tovább


Energiairányítási rendszer (EIR) tanúsítása az MSZ EN ISO 50001:2012 szerint – Nemzetközi együttműködés a szlovén IQNet-partnerrel

Az energiairányítási rendszerek területén akkreditációval rendelkező SIQ, szlovén tanúsító a 2015. októberi sikeres vizsgát követően regisztrálta az MSZT auditorait. 2016 januárjában Lendván (Szlovénia) tartott szakmai egyeztetést a két fél, valamint a találkozón került sor a regisztrált EIR- auditoraink továbbképzésére a SIQ vezetőinek és trénereinek közreműködésével.

tovább


Szabványok februári helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. február 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé.

 

tovább


Korszerűsített és felülvizsgált tűzvédelmi előszabványok

Az MSZT/MCS 207 „Tűzvédelmi felszerelések" műszaki bizottság területén lévő előszabványok felülvizsgálata 2015-ben kezdődött el azzal a céllal, hogy magyar szabványként kerüljenek bevezetésre.

tovább


Zöld turizmus - Új irányelvek a szálláshelyek környezetvédelmi fejlesztésére


Az új, nemzetközi szabvány segít minimalizálni a szálláshelyek fenntartásának és kialakításának környezetre gyakorolt káros hatásait.

 

tovább


Útmutató az ISO/IEC 27001 és ISO/IEC 20000-1 integrált bevezetéséhez

ISO/IEC 27013:2015


A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 2015. november 30-án közzétette az ISO/IEC 27013:2015 Informatika. Biztonságtechnika. Útmutató az ISO/IEC 27001 és ISO/IEC 20000-1 szabványok integrált bevezetéséhez című nemzetközi szabványt, mely a korábbi, 2012-es kiadás korszerűsítése.

tovább


Szakmai fórum a készelemes fém munkaállványok létesítéséről, karbantartásáról, ellenőrzéséről és bontásáról

A Magyar Szabványügyi Testület február 1-jén teszi közzé az MSZE 13020:2016 Készelemes fém munkaállványok létesítésének, használatának és bontásának követelményei előszabványt. Az előszabvány összhangban van a készelemes fém munkaállványokra vonatkozó MSZ EN 12810 Homlokzati állványok előre gyártott elemekből és az MSZ EN 12811 Építési segédszerkezetek szabványsorozatokkal, és az e szabványok szerinti állványok közül a homlokzati és térállványokra vonatkozik.

tovább


Az MSZ EN ISO/IEC 17021-1 magyar nyelvű megjelenése

Az MSZT 2016. február 1-jei dátummal magyar nyelven is megjelenteti az EN ISO/IEC 17021-1:2015 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Követelmények szabványt.

tovább


Szabványosítási kezdeményezés az idősgondozási ellátás minőségéről

Általános jelenség Európában a megnövekedett élettartam és az ezzel együtt járó, egyre jelentősebb arányú idős népesség. E jelentősnek tekinthető és növekvő gazdasági és társadalmi hatású folyamat eredményeként a magánszektorban és az önkormányzati szférában is bővül az idősgondozással kapcsolatos szolgáltatások köre.

tovább


Hírek az öntészeti szabványosítás világából

Az öntészet régi mesterség, ezért e szakterületet kellőképpen lefedik a szakmailag megalapozott, összehangolt szabványok. Azonban az öntészet is fejlődik, változik, így a vonatkozó szabványokat, még ha nem is jelentős mértékben, szükséges korszerűsíteni.

tovább


17. Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzverseny

A JQA japán tanúsító szervezet a svájci székhelyű IQNet Nemzetközi Tanúsító Hálózattal közösen – hagyományt teremtve – ebben az évben immár tizenhetedik alkalommal hirdeti meg a Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzversenyt. A verseny célja a gyermekek nevelése a környezet szeretetére és védelmére.

Téma: Földünk, a kék bolygó – kik élnek rajta?
Jelentkezési határidő: 2016. május 31.

tovább


A 25. évfordulóját ünneplő IQNet Hírlevele

Az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) – melynek a Magyar Szabványügyi Testület teljes jogú tagja – 2015-ben ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. Ennek alkalmából 2015 decemberében megjelentette Hírlevelének ünnepi kiadását, melynek összeállításához különböző témájú szakmai publikációkkal járult hozzá valamennyi IQNet-tag a világ számos országából, köztük Magyarországról a Magyar Szabványügyi Testület. Az érdekes cikkeket tartalmazó angol nyelvű IQNet-hírlevelet itt olvashatja.

tovább


Személyi védőeszközök robbanásveszélyes területeken

A személyi védőeszközökre vonatkozó európai szabványokat az 89/686/EK európai irányelvnek való megfelelőség céljából dolgozzák ki, az alapvető biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek meghatározására.

tovább


Áttérés az új ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványokra

Energy Audit Service 2015. szeptember 15-tel kiadták az ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények és az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató szabványokat.

 

tovább


TÁJÉKOZTATÁS

A Magyar Szabványügyi Testület szerzői jogainak sorozatos megsértése miatt a honlapok fokozatos ellenőrzésébe kezd. Ha egy személy/cég/vállalat/szervezet stb. a honlapján az MSZT engedélye nélkül szabványt vagy szabványokat tesz közzé, az jogsértést követ el és vállalnia kell annak következményeit.

tovább


Megjelent magyar nyelven az MSZ EN ISO 9000:2015

Az ISO 9000:2015 tartalmazza az ISO/TC 176 nemzetközi műszaki bizottság által a szabvány közzététele idején kidolgozott és közzétett MIR-szabványok összes szakkifejezését.

tovább


Megjelent magyarul az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015
tovább


Letölthető útmutatók, segédanyagok az ISO 9001:2015 szabvánnyal kapcsolatosan

A 2015. szeptember 15-én megjelent nemzetközi ISO 9001:2015 szabványhoz kapcsolódóan hasznos, letölthető útmutatók, segédanyagok gyűjteménye található az alábbi tájékoztatónkban.

tovább


Az MSZT 2016. évi képzései és szakmai fórumai

Az MSZT célja, hogy a képzésein és a szakmai fórumain a szabványokon alapuló hiteles ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok megosztásával is hozzájáruljon a szakemberek magas színvonalú felkészítéséhez és a vállalkozások versenyképességéhez. 2015 során az energia-, az információbiztonsági, az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerekkel, a gépek biztonságával és a kockázat kezelésével kapcsolatos tanfolyamaink voltak keresettek.
Különösen sokan vettek részt az új MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 alkalmazására felkészítő képzéseinken. Nagy érdeklődés kísérte az energetikai audit, a hegesztés biztonsága, a projektvezetés, az érzékszervi vizsgálatok témakörében megrendezett szakmai fórumokat is.
Az MSZT 2016 első félévében tervezett időpontokkal kínál képzéseket és szakmai fórumokat az érdeklődők számára.

Az MSZT képzéseinek és szakmai fórumainak befizetett résztvevői kedvezménnyel vásárolhatják meg a témához kapcsolódó szabványokat.

Az MSZT képzéseiről, szakmai fórumairól érdeklődni a 06 1 4566 840 telefonszámon, jelentkezni a honlapunkon (www.mszt.hu) elérhető, értelemszerűen kitöltött és cégszerűen aláírt jelentkezési lap(ok) oktatas@mszt.hu címre történő megküldésével lehet.


MSZ 2364/MSZ HD 60364

Épületek villamos berendezéseinek létesítése
Kisfeszültségű villamos berendezések
Magyarázatos szabványgyűjtemény

8. korszerűsített változat és 8. pótlapok

tovább


ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról – 2014

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, az ISO (International Organization for Standardization) nemrég jelentette meg a tanúsításokról szóló 2014-es felmérésének eredményeit*. Ez az éves tanulmány az irányításirendszer-szabványok szerint kiadott tanúsítványok számát mutatja az előző naptári év adatai alapján.

tovább


Az intelligens városok teljesítményének mérése

Az ISO/TS 37151 műszaki előírás

Az „intelligens" jelzővel ellátott kifejezéseket egyre gyakrabban használjuk mindennapjaink során, s ez a minősítés a használati tárgyakon túl már a bonyolultabb rendszerek megnevezésének jelzőjévé is vált.

tovább


Új európai és nemzetközi szabványkiadványok

2014. november 1-től az MSZT honlapján ingyenesen elérhető a havonta megjelenő új európai és nemzetközi szabványkiadványok jegyzéke

tovább


Az energiahatékonysághoz energiairányítási rendszerek szükségesek

Energy Audit Service A CEN-CENELEC Sector Forum Energy Management (SFEM) munkacsoportja elkészítette az elvégzett feladatairól szóló összefoglaló jelentést, ami a következőket tartalmazza...

Melléklet az energiahatékonyságról szóló cikkhez

tovább


Tévhitek és tények a szabványokról, a szabványosításról és az MSZT-ről

Energy Audit ServiceA szabványosítással; a szabványokkal; a szabványok felhasználásával és alkalmazásával; a hazai (európai és nemzetközi) szabványügyi szervezettel; a szabványok önkéntességével és egyéb, a szabványosításhoz kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban számos félreértés, téves, illetve hiányos információn alapuló tévhit él a köztudatban. Ezek akadályozzák a szabványok hasznosságának felismerését, a szabványosítás során az érdekérvényesítést, a szabványok által közvetített ismeretekhez a hozzáférést, a tudástranszfert. A tévhitek és az ezekkel kapcsolatos tények megismerése mindenki számára előnyös….

tovább


Legyen hatékonyabb a szabványok alkalmazásában és a szabványosításban

Interaktív, személyre szabott konzultációs lehetőségek
(a választható, illetve igény szerint kombinálható témakörök)

Jelentkezési lap 

tovább


 

A tagság feltételei

Az MSZT Alapszabálya tartalmazza a tagsággal kapcsolatos legfontosabb információt.

Az MSZT tagja lehet bármely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ha teljesíti a tagság feltételeit, amelyek a következők:
 • az Alapszabály elfogadása,
 • a felvétel kérése,
 • az Alapszabály szerinti tagdíj befizetése.
Az MSZT-be, illetve a szabványosító műszaki bizottságokba való belépéshez, valamint az adatváltozások bejelentéséhez kitöltendő és beküldendő űrlapok a következők és itt letölthetők:
 • JELENTKEZÉSI ÉS TAGNYILVÁNTARTÓ LAP (MSZT tagsághoz)  
 • BELÉPÉSI NYILATKOZAT (MSZT/MB tagsághoz)  
 • VÁLTOZÁS BEJELENTÉS (adatváltozás közléséhez)    
Az MSZT-be való belépéssel kapcsolatban dr. Bíró Béla Tel.: 456-6819
ad felvilágosítást.
 

A tagok jogai és kötelezettségei

 • a közgyűlés összehívására, illetve napirendjére javaslatot tenni,
 • a közgyűlésen részt venni és szavazni, a közgyűlésnek javaslatokat tenni,
 • a tisztségviselők megválasztását és visszahívását kezdeményezni,
 • megválasztása esetén az MSZT szervezeteiben tisztséget viselni,
 • a tagoknak járó kedvezményeket igénybe venni, MSZT tagjait a tagdíjból megillető kedvezmények,
 • a nemzeti szabványosító műszaki bizottságok létrehozását és megszüntetését kezdeményezni, annak munkájában részt venni,
 • a Szabványügyi Közlönyt térítésmentesen megkapni,
 • az MSZT-tagságot jelző logót használni,
 • MSZT céljait támogatni,
 • a nemzeti szabványok alkalmazását elősegíteni,
 • az MSZT Alapszabályát és az MSZT szervei által az MSZT céljainak elérése érdekében hozott határozatokat betartani, az ajánlásokat figyelembe venni,
 • az MSZT munkájához szükséges információkat a tag méltányolható érdekeit figyelembe véve rendelkezésre bocsátani,
 • a tagdíjat határidőn belül befizetni.

Az MSZT-tagjai

Járműazonosító szám (VIN)

(gyártóazonosító (WMI) igénylése)

tovább


Nemzeti szabványok tervezett visszavonása

tovább


Szabványok helyesbítése

tovább


Kidolgozás alatt lévő európai szabványok

(szabványtervezetek listája felszólalási határidővel)

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítási projektek

(aktuális munkaanyagok listája)

tovább


CEN/CENELEC notifikációk

tovább


Új megközelítésű irányelvek és a hozzájuk harmonizált szabványok

tovább


Szabvány jellegű dokumentumok

tovább


A szabványosítás hatása a gazdaságra

tovább


A Magyar Szabványügyi Testület 2016. évi munkaprogramja

A munkaprogram az összeállításakor kidolgozás alatt lévő, forrásszabvány nélküli „tiszta" magyar szabványokat és az európai vagy nemzetközi szabványok magyar nyelvű kiadásait tartalmazza. Érdeklődni a szabvtit@mszt.hu e-mail címen és a 456-6840 telefonszámon lehet.

tovább


Tévhitek és tények

tovább


Miért nem tekinthető egy nemzetközi vagy európai szabvány fordítása a szabvány jogszerű, hivatalos megfelelőjének?

Idegen nyelvű szabvány magyar nyelvű változatának kiadása nem egyszerűen a forrásszabvány fordítása, hanem a fordítás alapján, a szabvány magyar nyelvi értelmezésével a forrásszabvány tartalmát pontosan visszaadó, annak tartalmával azonos, a magyar szabványrendszerbe és jogszabályi környezetbe illesztett magyar nemzeti szabvány.

tovább


Közlemény a szabványok engedély nélküli használatáról 

A szabványok és a szabványkiadványok szerzői jogi védelem alatt állnak. A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.), valamint a nemzetközi (ISO/IEC) és az európai (CEN/CENELEC/ETSI) szabványügyi szervezetek kizárólagos felhatalmazása alapján a Magyar Szabványügyi Testület jogosult és köteles ellátni a nemzeti szabványok szerzői jogi védelmét.

tovább


Tájékoztató az MSZT környezettudatos működéséről

tovább


Rólunk